Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 9/2014

Έτος: 
2014
A/A: 
9

Δικαιώματα Συμβολαιογράφου επί μεταβιβάσεως ακινήτου, κειμένου εντός της ζώνης ενεργού πολεοδομίας,από τον ανάδοχο φορέα προς το Δημόσιο ή ΟΤΑ ή άλλο Ν.Π.Δ.Δ.

            Δημήτριος Κων. Δασούλας