Είστε εδώ

Γνωμοδότηση 8/2012

Έτος: 
2012
A/A: 
8

Αυτοτέλεια ή μη συνεχόμενων άρτιων οικοπέδων ή γηπέδων περιεχομένων στον αυτό κύριο με ένα ή διαφορετικά συμβόλαια.

Νικόλαος Παντελής