Είστε εδώ

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Λεωφόρος Αλεξάνδρας 121, Τ.Κ. 115 22   Χάρτης
Τηλεφωνική Επικοινωνία: 210 6419 + εσωτερικό τηλέφωνο

 

ΕΙΣΑΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΛ. ΕΣΩΤ. ΤΗΛ. ΕΞΩΤ. ΦΑΞ

ΓΡΑΦΕΙΟ  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

412

331, 175

210-6419331

210-6419175

 

 

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ : 

415

335

 

 

→ Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος

414

 332

 

 

Γραμματεία Διοικητικού

414

332, 334

210-6411526

 

Γραμματεία Διοικητικού 
(Γνωμοδοτήσεις-Εγκύκλιοι)

414

338

 

 

Γραμματεία Διοικητικού
(Προκ/τες Εξετάσεις άρθρ. 29 ΚΠΔ, Περιβάλλον) 

414

338

 

 
Πρωτόκολλο

416

336, 337

210-6419336-337

210-6411523

 Προϊσταμένη Λογιστιστικού και Μεθόδων Οργάνωσης  - Πληροφορικής
Γραμματεία                          
418

339

340

210-6458680  
 Προϊσταμένη Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής
Γραμματεία
410Α 326,351,171  210-6466271 210-6466271

 Προϊσταμένη Κλήσεων και Επιδόσεων

420

344

 

210-6457904

Γραμματεία Κλήσεων

420

346, 343

 

 

 Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος  

422

349

210-6411524

210-6457903

Γραμματεία Ε΄ Ποινικού Τμήματος

421

347

 

 

Γραμματεία Ζ΄ Ποινικού Τμήματος

422

350

 

 

Γραμματεία ΣΤ΄ Ποινικού Τμήματος

421

330

 

 

Γραμματεία Ποινικού Τμήματος - πιστοποιητικά

421

348

 

 

Γραφείο Επιμελητών

419

341, 342