Είστε εδώ

Επικοινωνία

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

 (Ο αριθμός του τηλεφωνικού κέντρου είναι 6419+ εσωτερικό τηλέφωνο)

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛ.ΕΣΩΤ

ΤΗΛ.ΕΞΩΤ.

ΦΑΞ

  • ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ  ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

412

366,175

 

 

 

  • ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ   Δ/ΝΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

 

412

 

331

 

 

 

 

  • Προϊσταμένη Διοίκησης και          Προσωπικού

414

332

210-6411526

 

Γραμματεία Διοικητικού

414

334

210-6411526

 

Γραμματεία Διοικητικού (Γνωμοδοτήσεις –Εγκύκλιοι)

414

338

210-6411526

 

Γραμματεία Διοικητικού

 

 

 

 

 

Π ρ ω τ ό κ ο λ λ ο

416

416

 

336

337

 

210-6419336

210-6419337

210-6411523
  • Προϊσταμένη Διεθνών Σχέσεων και δια βίου εκπαίδευσης των Εισαγγελικών Λειτουργών

 

412

 

366

 

210-6411528

 

 

Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων

415

322,335

210-6454491

 

  • Προϊσταμένη Λογιστηρίου & Μεθόδων Οργάνωσης-Πληροφορικής

 

418

339

210-6458680

 

Γραμματεία Μεθόδων Οργάνωσης-Πληροφορικής

 

418

340

210-6458680

 

  • Προϊσταμένη Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής

410A

326

210-6466271

210-6466271

Γραμματεία Εποπτείας Δικαστικών Λειτουργών και Στατιστικής

410Α

351,171

 

 

  • Προϊσταμένη Κλήσεων και Επιδόσεων

420

344

 

210-6457904

Γραμματεία Κλήσεων

420

343, 346

 

 

  • Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος

422

349

210-6411524

210-6457903

Γραμματεία Ε΄Ποινικού τμήματος

421

347

 

 

Γραμματεία Ζ΄Ποινικού τμήματος

422

350

 

 

Γραμματεία ΣΤ΄Ποινικού τμήματος

421

348

 

 

Γραμματεία Ποινικού - Πιστοποιητικά

421

330

 

 

Γραφείο Ποινικού – Καθαρογραφή

409Α

328

 

 

Γραφείο Επιμελητών

419

341,342