Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1990

01/1990

κ. Υπουργό Δικαιοσύνης

Με το υπ’ αριθμ. ΕΠ 31/90 έγγραφό σας ζητείται να γνωμοδοτήσουμε στο ακόλουθο ερώτημα: αναφερόμενοι στο ανωτέρω 2628/82 έγγραφό σας, φωτοαντίγραφο που επισυνάπτουμε, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε κατά ποια διαδικασία θα παραχθεί το ανώτατο όριο προσωπικής κράτησης ενός έτους, προσώπου που κρατείται στη χώρα μας κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

 


1989

17/1989

Στο τιθέμενο ερώτημα με το υπ' αριθμ. 57317/6-10-89 έγγραφό σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: Με το άρθρο 27§1 εκλογικής νομοθεσίας ορίζεται ότι "οι δικαστικοί, οι δημόσιοι γενικά πολ. υπάλληλοι κλπ

Γ. Πλαγιαννάκος

16/1989

Σε απάντηση του 1010/16-8-89 εγγράφου σας για να γνωμοδοτήσουμε να καθορίσουμε το πεδίο ισχύος της Α5/3010/85 υγειον. διάταξης και τη σχέση της προς το άρθρο 417 Π.Κ. γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Σπ. Σταμούλης

15/1989

Επί 34591/89 εγγράφου γνωμοδοτεί αν η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών επιτρέπει σε γιατρούς την εκτέλεση επί πτωμάτων της δικαιοδοσίας της διαφόρων επεμβάσεων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

14/1989

Σε απάντηση του υπ' αρ. 35809/89 εγγράφου σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μου σχετικά με το ερώτημα, εάν είναι δυνατή η τέλεση πολιτικού γάμου, όταν έχει προηγηθεί θρησκευτικός γάμος, είναι η ακόλουθη κλπ

Σπ. Σταμούλης

13/1989

Σε απάντηση τεθέντος ερωτήματος, αν σε κάθε ιατροδικαστική έκθεση που συντάσσεται κατόπιν παραγγελίας των δικαστών κλπ

Δημ. Βλάχος

12/1989

Σε απάντηση του υπ' αρ. 1007/1/15-α/89 εγγράφου σχετικά με την φρούρηση ασθενών καταδίκων ή υποδίκων σε Νοσοκομείο εκτός Φυλακών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Σπ. Αλεξόπουλος 

11/1989

Επί του τεθέντος ερωτήματος περί του αν άτομα των οποίων έχει γίνει δεκτή η αίτηση να ενταχθούν στα προγράμματα του Κέντρου θεραπείας εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α) και τα οποία συγχρόνως έχουν καταδικασθεί εκτός από το αδίκημα χρήσεως ναρκωτικών και για άλλα αδικήματα κλπ

Δημ. Βλάχος

10/1989

Στο ερώτημά σας με το υπ' αρ. 128431/88 έγγραφό σας, γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

09/1989

Σχετικά με το ερώτημα του εγγράφου σας υπ' αριθ. Α2/Β2/40295/1942 του έτους 1988 ως προς το πεδίο και την έκταση εφαρμογής του ΚΟΚ σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

08/1989

Στο υπ'αρ. 327/89 έγγραφό σας, σχετικώς με τους παλαιοημερολογίτες κληρικούς γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Σπ. Κανίνιας

 

07/1989

Εις απάντηση του υπ' αριθμ. 2514/4/1.8/10-4-89 εγγράφου σας στο ερώτημα εάν ο χώρος του Νοσοκομείου Ρίου - Πατρών υπάγεται ή όχι στο Παν/κό άσυλο, εκθέτουμε τα ακόλουθα...

Δημ. Βλάχος

06/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 83/89 εγγράφου σας σχετικά με την υπαγωγή ή μη στην διανομή μεταξύ των συμβολαιογράφων της περιφερείας των δικαιωμάτων από ορισμένα συμβόλαια κλπ

Δημ. Βλάχος

05/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθ. 784/89 εγγράφου σας περί του τι ισχύει για προσωρινό κλείσιμο των φαρμακείων στη θερινή περίοδο γνωρίζομε κλπ

Δημ. Βλάχος

04/1989

Απαντώντας στο 6004/2/9-α/10-10-88 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με την πειθαρχική δικαιοδοσία των αστυνομικών οργάνων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

03/1989

Σε απάντηση του υπ' αριθμ. 4246/89 εγγράφου, σας γνωρίζουμε ότι δεν γνωμοδοτούμε

Σπ. Σταμούλης

02/1989

Στο ερώτημα που τίθεται με το 1016/23/4-α/1988 έγγραφό σας (εξ αφορμής ορισμένου αιτήματος του Εισαγγελέως Αλεξανδρουπόλεως), αν οι υπηρεσίες σας υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία για την υπηρεσιακή κατάσταση των Αξιωματικών σας, έχουμε την γνώμη ότι επιβάλλεται να γνωρίζει ο Εισαγγελεύς ορισμένα στοιχεία των Αξιωματικών της Αστυνομίας της τοπικής περιφερείας του κλπ

Σπ. Κανίνιας

01/1989

Στο ερώτημα που τίθεται με το 136123/30-12-88 έγγραφό σας, απαντούμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 27§1β Κ.Π.Δ. όταν το Μονομελές Πλημ/κείο συνεδριάζει εκτός έδρας του Πρωτοδικείου και ο Εισαγγελεύς Πλημ/κών έχει κώλυμα και δεν υπάρχει Αντεισαγγελεύς να τον αναπληρώσει, μπορεί να ασκεί χρέη Εισαγγελέα ο Ειρηνοδίκης ή Πταισματοδίκης που ορίζονται από τον Εισαγγελέα

Σπ. Κανίνιας


1988

13/1988

Επί του ΕΠ 856/7-11-88 εγγράφου σας σχετικά με την απασχόληση των Ιατροδικαστών εις μη εργασίμους ημέρας και ώρας

Θ. Αραβαντινός

12/1988

Επί του 10376/1-11-88 εγγράφου σας σχετικά με το εάν κατά την σύνταξη συμβολαίου πωλήσεως διαμερίσματος σε τρίτο σε εκτέλεση "προσυμφώνου" και συμβάσεως έργου, συμβαλλόμενος είναι ο οικοπεδούχος και ο τρίτος αγοραστής ή αντιθέτως ο εργολάβος και ο τρίτος, η γνώμη μας είναι...

Αναστ. Βερνάρδος

11/1988

Στα ερωτήματα που θέσατε με το 69564/88 έγγραφό σας, σχετικά με τη σειρά έκτισης των ποινών που επιβάλλονται στον ίδιο κρατούμενο για χρέη προς το Δημόσιο κα προς ιδιώτες, σας απαντούμε τα εξής...σε περίπτωση που θα συμπέσουν προς εκτέλεση κατά του αυτού προσώπου περισσότεροι "τίτλοι" προηγούνται οι ποινικές αποφάσεις (και τα εντάλματα προσωρινής κρατήσεως ή προφυλακίσεως) και ακολουθούν για προσωπική κράτηση πρώτα τα εντάλματα του Δημ. Ταμείου και μετά οι δικ. αποφάσεις

Σπ. Κανίνιας

10/1988

Σε απάντηση του ερωτήματος που διατυπώνετε στο υπ' αριθ. 100/2-6-88 έγγραφό σας σχετικά με το εάν κατά την κειμένην νομοθεσίαν δύναται η ως άνω φορολογική υπηρεσία να λάβει γνώση και να ελέγξει άπαντα τα υπό του Πρωτοδικείου Αγρινίου τηρούμενα βιβλία διακινήσεως και δημοσιεύσεως αποφάσεων και ενδίκων μέσων και αντιστοίχων αστικών και ποινικών δικογραφιών των διαδίκων πολιτών, η γνώμη μας είναι  ότι οι διενεργούντες φορολογικό έλεγχο οικονομικοί υπάλληλοι δικαιούνται να ζητήσουν με έγγραφό τους προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο της Δικ. Υπηρεσίας να λάβουν γνώση των τηρουμένων βιβλίων εγγράφων κλπ...

Παν. Ταρασουλέας

09/1988

Εις απάντηση των ερωτημάτων που διατυπώνετε με το Γ 6β/452/1988 έγγραφό σας, σχετικά με εξέταση οικογενειακού περιβάλλοντος για ανάθεση γονικής μέριμνας σ' έναν από τους γονείς η γνώμη μου είναι...

Σπ. Σταμούλης

08/1988

Σε απάντηση στο 1017/44/γ/9-5-88 έγγραφό σας, με το οποίο τίθεται το ερώτημα εάν σε σχέση με προσδιοριζόμενη κατηγορία υποθέσεων δύνανται να διορίζονται υπάλληλλοι της μηνύτριας εταιρίας ως πραγματογνώμονες, σας γνωρίζω ότι είναι σκόπιμο να αποφεύγεται ο διορισμός υπαλλήλου της μηνύτριας ως πραγματογνώμονα, για να προλαμβάνεται η τυχόν αφαίρεσή του ή η κήρυξη της αντίστοιχης σχετικής ακυρότητας από το δικαστικό συμβούλιο ή το δικαστήριο της ουσίας

Αναστ. Βερνάρδος 

07/1988

Στο ερώτημα που διατυπώνεται στο 9011/1-3-88 έγγραφό σας η γνώμη μας είναι ότι σε περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων που δεν είναι θανατηφόρα ούτε προκάλεσαν σοβαρούς τραυματισμούς, εφ' όσον υπάρχει στη δικογραφία ιατρική πιστοποίηση του επιστημονικού διευθυντού ή του θεράποντος ιατρού νοσηλευτικού ιδρύματος, δεν είναι απαραίτητο να διατάσσεται προδικαστική πραγματογνωμοσύνη από τους προανακριτικούς υπαλλήλους

Σπ. Αλεξόπουλος

06/1988

Επί του 1018/3/3α/14-1-88 εγγράφου σας με το οποίο ζητείτε να γνωμοδοτήσουμε σε προβλήματα που έχουν ανακύψει στην υπηρεσία σας από την αυθαίρετη δόμηση σας γνωρίζουμε την γνώμη μας

Σπ. Σταμούλης

05/1988

Επί του 240208/ΦΑ/54/11-3-88 εγγράφου σας σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο με αριθμό 1255/88 έγγραφο του Δ/ντη της Κ.Φ. Πατρών, αν πρέπει να υπολογισθεί ως χρόνος παραμονής των κρατουμένων σε νοσηλευτικό ίδρυμα, που είχαν παραπεμφθεί για θεραπεία με τις διατάξεις του Ν. 743/70 και ειδικώτερα "τι πρέπει να εφαρμοσθεί  για τον χρόνο εγκλεισμού των κρατουμένων που η ποινή τους είναι άνω του έτους", η γνώμη μας είναι ότι πρέπει να τύχει εφαρμογής η διάταξη του άρθρου 14 του Νόμου 1729/87 που είναι επιεικέστερος από το πιο πάνω Ν.Δ.

Παν. Ταρασουλέας

04/1988

Επί του 12405/3-3-88 εγγράφου σας με το οποίο τίθεται το ερώτημα, αφού παρασχεθεί η σχετική άδεια για τη συνυπηρέτηση, σύμφωνα με τα άρθρα 273-275 του Οργανισμού Δικαστηρίων, συγγενών εξ αίματος ή εκ κηδεστίας δικηγόρων ή κλητήρων οι οποίοι διορίζονται στο ίδιο Δικαστήριο, εάν είναι δυνατόν να αρθεί ή να καταργηθεί εφ' όσον ζητηθεί μονομερώς, γνωρίζουμε ότι...

Παν. Ταρασουλέας

03/1988

Επί του 29223/3-3-88 εγγράφου σας σχετικώς με το θέμα μετεγγραφής ασκουμένων δικαστικών επιμελητών, γνωμοδοτούμε ότι η μετεγγραφή τους επιτρέπεται μόνον από περιφέρεια σε περιφέρεια Πρωτοδικείου του ιδίου Εφετείου

Σπ. Κανίνιας

02/1988

Επί του 15068/1988 εγγράφου σας με το οποίο τίθενται τα ερωτήματα α) εάν η κατά το άρθρο 12 του Ν. 1337/83 πράξη εφαρμογής μεταγράφεται και όταν αναφέρονται σ' αυτή και πρόσωπα άγνωστα ή με ελλιπή στοιχεία και β) πως πρέπει να αντιμετωπίζονται επί μεταγραφής πράξεως εφαρμογής τα θέματα που αφορούν την πληρωμή του φόρου γνωρίζω τα ακόλουθα...

Αναστ. Βερνάρδος

01/1988

Επί του 1822/87 εγγράφου σας, με το οποίο διατυπώνεται το ερώτημα εάν είναι υποχρεωτική ή μη παράσταση Δικηγόρων σε πολυπρόσωπες δικαιοπραξίες η γνώμη μας είναι...

Παναγιώτης Ταρασουλέας


1987

14/1987

Επιστρέφουμε το 987/23-11-87 έγγραφό σας με τα συνημμένα έγγραφα χωρίς να γνωμοδοτήσουμε επί αιτήσεως Συμβολαιογράφου Άργους Ορεστικού

Αναστ. Βερνάρδος

13/1987

Σχετικά με πλειστηριασμό ακινήτων που αφορά το ΙΚΑ κλπ

Παν. Κωνσταντινόπουλος

12/1987

Επί του 96220/9-11-87 εγγράφου σας σχετικά με τους χρήστες ναρκωτικών ουσιών που κατά τον νόμο 1729/87 πρέπει να υποβάλλονται σε ειδική θεραπεία, το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας αφού καταρτίσει ακριβή κατάλογο των καταλλήλων καταστημάτων και ιδρυμάτων θα καθορίσει και το ειδικό πρόγραμμα θεραπείας

Σπ. Κανίνιας

11/1987

Επί του 93270/9-10-87 εγγράφου σας, σχετικά με το εάν είναι δυνατή η προσωπική κράτηση οφειλέτη του Δημοσίου που έχει απολυθεί από τις φυλακές υπό όρο, γνωρίζουμε ότι δεν είναι επιτρεπτή η προσωπική κράτηση γενικώς οφειλέτη και ειδικώτερα οφειλέτη του Δημοσίου που έχει απολυθεί απο τις φυλακές υπό όρο

Σπ. Κανίνιας

10/1987

Επί του 54785/15-9-87 εγγράφου σας σχετικά με το αν οι κρατούμενοι που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη μπορούν να τοποθετούνται στην ομάδα των "επί λόγω τιμής" εργαζομένων κρατουμένων στα αγροτικά σωφρονιστικά καταστήματα, σύμφωνα με τη διάταξη του αρθ. 111§7 του Σ.Κ., η γνώμη μας είναι ότι δεν μπορούν να τοποθετούνται στην ομάδα των "επί λόγω τιμής" εργαζομένων

Σπ. Αλεξόπουλος

09/1987

Επί των 71863/16-7-87 και 82730/7-9-87 εγγράφων σας, σχετικά με τον ακριβή χώρο διεξαγωγής των πλειστηριασμών, γνωρίζουμε ότι ο μη προσδιορισμός απο τον δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της κοινότητας του κεντρικού δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος που στεγάζει το γραφείο της διοίκησης του δήμου ή της κοινότητας, ως τον συνηθισμένον τόπον διεξαγωγής στην έδρα τους των δημοσίων αναγκαστικών πλειστηριασμών, αλλά άλλου δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος καταλλήλου κατά νόμον για τον σκοπόν αυτόν, δεν δημιουργεί καμμία ακυρότητα κατά τα άρθρα 159 αριθ. 3, 559§2, 998§2, 3, παρ. 1 και 2 νόμου 1653/86

Δημ. Ευθυμιάδης

08/1987

Επί του 307/10-7-87 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι από τις Διατάξεις του άρθρ. 39 του Κανονιστικού Διατάγματος της 19/23-7-41 σαφώς προκύπτει ότι η ιδιότητα του αμίσθου υποθηκοφύλακα δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δικηγόρου

Παν. Ταρασουλέας

07/1987

Επί του υπ' αριθ. 47241/6-8-87 εγγράφου σας η γνώμη μας είναι η ακόλουθη, σχετικά με το δικαίωμα ψηφοφόρου εάν μπορεί να ψηφίσει μετά από στέρηση δικαιώματος του εκλέγειν, ισχύει η διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 75 της εκλογικής νομοθεσίας

Σπ. Αλεξόπουλος

06/1987

Σε απάντηση του 71999/20-7-87 συνημμένου εγγράφου σας γνωρίζουμε σχετικά με την ερμηνεία της παραγρ. 3 του άρθρου 25 Ν. 2058/52

Παν. Ταρασουλέας

05/1987

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνετε με την από 9-6-87 αναφορά σας, αν τα εκτελεστά απόγραφα αποφάσεων του Εφετείου υπόκεινται σε μέρος μόνον του τέλους απογράφου κατά προσδιοριζόμενες περιπτώσεις, κατά τις οποίες πρόκειται να επιδιωχθεί  η είσπραξη μέρους του επιδικασθέντος ποσού ή μόνο της δικαστικής δαπάνης, σας γνωρίζουμε ότι δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε...

Αναστ. Βερνάρδος

04/1987

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο υπ' αριθ. 121769/30-12-86 έγγραφό σας, αν και ο Υπουργός Δ/σύνης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει απαραιτήτως την προβλεπομένη στο άρθρο 134§2 διαδικασία προκειμένου να συστήσει νομότυπα και παραδεκτά έφεση σύμφωνα με την §2 του άρθρ. 107 Ν.Δ. - 1025/71, η γνώμη μας είναι ότι ο Υπουργός της Δικαιοσύνης, όταν ασκεί έφεση κατ' αποφάσεων πειθαρχικού Συμβουλίου που αφορά δικ. υπαλλήλους, συννόμως ασκεί την έφεση και με έγγραφό του προς τον αρμόδιο Γραμματέα του οικείου πειθαρχικού Συμβουλίου....

Γ. Πλαγιανάκος

03/1987

Με την 57/87 αίτησή σας διαβιβάσατε την από 3-3-87 αναφορά μέλους του Συλλόγου, στην οποία αναπτύσσεται η άποψη ότι δημόσια έγγραφα εμφαίνοντα την αποδοχή κληρονομίας με την έννοια του άρθρ. 1193 ΑΚ είναι και τα πιστοποιητικά περί μη αποποιήσεως μέσα στη νόμιμη προθεσμία όταν η μεταγραφή πρόκειται να ενεργηθεί έπειτα από την αίτηση τρίτου έχοντος έννομο συμφέρον κλπ...

Αν. Βερνάρδος

02/1987

Σε απάντηση του 25470/87 εγγράφου σας σχετικά με το ερώτημα εάν τα άμισθα υποθηκοφυλακεία είναι δημόσιες αρχές, σας γνωρίζω τα ακόλουθα μαζί με την επιστροφή του εγγράφου σας

Αν. Βερνάρδος

01/1987

Σχετικά με το ερώτημα που διατυπώνεται στο αριθ. 36/31-12-86 έγγραφό σας περί συμμετοχής Συμβολαιογράφου στα πειθαρχικά Συμβούλια κατά την διάσκεψη, γνωρίζουμε ότι η άποψή σας αυτή δεν είναι ορθή

Σπ. Κανίνιας


1986

24/1986

Σχετικά με το 7804/14-11-86 έγγραφό σας με το οποίο διατυπώνετε δύο νέα ερωτήματα και ζητείτε με γνωμοδότησή μας να καθοριστεί: α) ποιος από τους αιτούντες που αναφέρονται στο έγγραφο πρέπει να προηγηθεί και να λάβει την άδεια για την ανεύρεση και την συνέλεξη αεροσκάφους που κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο  φέρεται ότι κατέπεσε και βυθίστηκε στον Ευβοϊκό κόλπο ενώ μετέφερε "κιβώτια με λίρες Αγγλίας" και β) από ποια Υπουργεία θα υπογραφούν κατά το Νόμο οι σχετικές άδειες...φρονούμε ότι δεν γεννάται ζήτημα συναρμοδιότητος των Υπουργείων που αναφέρονται

Σπ. Σταμούλης

23/1986

Σχετικά με το υπ' αριθ. 40579/22-7-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματός σας σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τραπεζικές καταθέσεις

Δημ. Ευθυμιάδης

22/1986

Απαντώντας στο έγγραφό σας με αριθμό πρωτ. 116007/25-11-86 σας γνωρίζουμε ότι, κατά τη γνώμη μας, ο διορισμός, ως αντεισαγγελέων Πρωτοδικών, των εισαγγελικών παρέδρων που αφορά το έγγραφό σας, αφού δεν πραγματοποιήθηκε υπό την ισχύ του Ν.Δ. 962/71 από έλλειψη αντίστοιχων κενών θέσεων, θα γίνει πλέον βάσει των οικείων διατάξεων του Ν. 1578/85 και ειδικότερα εκείνων του άρθρου 105 του κώδικα αυτού, που απαιτεί την συμπλήρωση διετούς δοκιμαστικής υπηρεσίας και απόφανση για την καταλληλότητα των παρέδρων του οριζομένου σ' αυτό Συμβουλίου Εφετών (και όχι Ολομελείας)

Π. Κωνσταντινόπουλος

21/1986

Σχετικά με το υπ' αριθμ. 1571/7-7-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματός σας αν στην περίπτωση που ο φαρμακοποιός αρνηθεί την χορήγηση φαρμάκων για χρόνιες παθήσεις, ή για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε ημέρες και ώρες αργίας των ιατρείων, Κρατικών ή Ασφαλιστικών Οργανισμών, έχει ποινική ευθύνη ή όχι, αν από την άρνηση αυτή επιδεινωθεί η υγεία του ασθενούς πελάτου και σε καταφατική περίπτωση τι πρέπει να πράξει ο φαρμακοποιός για να μην ευρεθεί κατηγορούμενος παρατηρούμε τα εξής....

Π. Ταρασουλέας

20/1986

Σχετικά με το 107785/3-11-86 έγγραφό σας με το οποίο ζητείται η γνώμη μας επί του ερωτήματος που μας τίθεται, αν δηλαδή θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 27§1 εδ. β΄ του ΚΠΔ ενόψει της ένταξης των Ειρηνοδικών σε Πρωτοδίκες με το άρθρο 120 του Ν. 1578/85...

Σπ. Αλεξόπουλος

Σελίδες