Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1994

15/1994

Γνωμοδοτούμε επί του ερωτήματός σας αν ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος υποχρεούται να συμμορφωθεί προς την έγγραφη παραγγελία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την πραγματοποίηση καθημερινού αστυνομικού ελέγχου σε συγκεκριμένο αναψυκτήριο-σνακ μπαρ για την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων υπερβολικών θορύβων κλπ ότι ο Διοικητής υποχρεώνεται βάσει της ανωτέρω παραγγελίας να ενεργήσει και να αναφέρει μια φορά (όχι καθημερινώς)

Γ. Λαμπίρης

 

14/1994

Γνωμοδοτούμε επί του ερωτήματός σας εάν οι αντιρρησίες συνείδησης εξαιρούνται των προσκλήσεων για κατάταξη στο Στρατό εφόσον εκτίσουν διάστημα διπλάσιο της βασικής στρατιωτικής θητείας στις φυλακές και σαν κρατούμενοι απολαμβάνουν των ευεργετημάτων που έχουν οι λοιποί ποινικοί κρατούμενοι κλπ

Α. Σταθόπουλος

 

13/1994

Για τακτική άδεια κρατουμένου στην περίπτωση ασκήσεως εφέσεως κατ’ αυτού από τον Εισαγγελέα

Η. Σπυρόπουλος

 

12/1994

Επί του 1473/94 ερωτήματός σας εάν δύναται Συμ/φος να εκθέσει υποψηφιότητα στις επικείμενες Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές χωρίς να παραιτηθεί του αξιώματός του αναφέρομε ότι δεν γνωμοδοτούμε γιατί είναι προσωπικά των ιδίων των Συμ/φων θέματα και δεν παρουσιάζουν ως νομικά θέματα, γενικότερο ενδιαφέρον

Δ. Δωρής

 

11/1994

Επί του 84626/2-8-94 εγγράφου σας, γνωμοδοτούμε σχετικά με το ότι, εάν  προσωποκρατούμενος μεταφερθεί σε νοσοκομείο ή ιδιωτική οικία είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τα έξοδα των τροφείων και της νοσηλείας του. Η μεταφορά και φύλαξη κατά την διάρκεια της νοσηλείας του καταλογίζονται σε βάρος του κατά τις περί εισπράξεων δημοσίων εσόδων διατάξεις

Δ. Δωρής

 

10/1994

Επί του 2957/94 εγγράφου του Δ/ντή της κλειστής φυλακής Κέρκυρας, σχετικά με την υπό όρους απόλυση επί πολλών συντρεχουσών αποφάσεων εφόσον υπάρχουν οι τυπικές προϋποθέσεις ή η διάταξη αυτή αφορά συντρέχουσες ποινές μιας αποφάσεως, γνωμοδοτεί ότι «τα ανασταλέντα ημερομίσθια» εκτίονται αθροιστικά μετά την έκτιση της νέας ποινής

Δ. Δωρής

 

09/1994

Επί του 1017/44/7-ιβ/1994 εγγράφου σας, σχετικά με εφαρμογή Ν. 2121/93 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα.

Δ. Δωρής

08/1994

Επί του 71/24.3.94 εγγράφου σας σχετικά με το ίδρυμα «Δημοτικό Γηροκομείο Λαρίσης κλπ» φρονούμε ότι οι εντολές προς σύνταξη συμβολαίων, οι οποίες δίδονται από το άνω κοινωφελές ίδρυμα δεν υποβάλλονται στη διαδικασία της διανομής του άρθρου 98 του Ν. 670/77

Σ. Κουτελιδάκης

07/1994

Επί του 60662/918/28.12.93 εγγράφου σας, επιφυλαχθήκαμε να σας διατυπώσουμε τη γνώμη μας με την υπ’ αριθ. 47/94 γνωμοδότησή μας, σας γνωρίζουμε λοιπόν ότι έχουν πλέον εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 3 και 10 του άρθρου 4 του νεώτερου Νόμου 2094/92 οι οποίες προβλέπουν επιβολή διοικητικού προστίμου 5.000 δρχ. εναντίον εκείνων που παραβιάζουν την πινακίδα Ρ-69, στου χώρους σταθμεύσεως με κάρτα (ελεγχόμενη Στάθμευση Δήμων ή Κοινοτήτων)

Π. Ζαβολέας

 

06/1994

Σχετικά με το υπ’ αριθ. 1412/28.2.94 έγγραφό σας γνωμοδοτούμε περί του αν ο κρατούμενος ο οποίος εκτίει αθροιστικά ημέρες ενεργητικού υπολογισμού λόγω άρσεως αυτού, δύναται να μετατρέψει σε χρηματική ποινή τις ενεργητικά υπολογισθείσες ημέρες εργασίας, τις οποίες υποχρεούται να εκτίσει αθροιστικά Ν. 2058/52 κλπ

Π. Ζαβολέας

 

05/1994

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 1077/93 εγγράφου σας η γνώμη μας είναι α) η αυτοπρόσωπη παρουσία καταδικασμένου δεν είναι σε καμμιά περίπτωση υποχρεωτική και β) μπορεί να εκπροσωπηθεί νομίμως από συνήγορο, στην περίπτωση που κρατείται μακριά από την έδρα του δικαστηρίου και σε καμία άλλη περίπτωση

Σ. Κουτελιδάκης

 

04/1994

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με την χορήγηση αδειών εξόδου σε κρατουμένους (3225/93 έγγρ. Δ/ντή Δικ. Φυλακής Χανίων και Κασσάνδρας που διαβιβάσθηκαν με το 129842/93 έγγραφό τους

Γ. Λαμπίρης

03/1994

Σε απάντηση ερωτήματος σχετικά με στάθμευση οχημάτων άρθρο 4 Ν. 1900/1990, έγγραφο 60662/918/28.12.1998, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει σχετικώς

Παν. Ζαβολέας

02/1994

Γνωμοδοτούμε σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2145/93, (όταν καταδικαστική απόφαση δεν είναι αμετάκλητη κλπ 9 στο σύνολο περιπτώσεις)

Παν. Σπυρόπουλος

01/1994

Επί του 3006/5/6α/93 εγγράφου σας, η γνωμοδότηση περί των ηλεκτρονικών μηχανημάτων τα οποία είναι κατάλληλα για την διενέργεια παιγνίων που δεν έχουν καταταγεί σε κατηγορία

Παν. Ζαβολέας

 


1993

11/1993

Επί του 4728/93 εγγράφου του Δ/ντή Φυλακών Ναυπλίου η γνωμοδότηση σχετικά με «περί της διαδικασίας βεβαιώσεως και εισπράξεως των εξόδων της ποινικής διαδικασίας των εις χρήμα ποινών και των εκ μετατροπής της φυλακίσεως και κρατήσεως χρηματικών ποινών»

Γ. Λαμπίρης

 

10/1993

Επί του 126464/92 ερωτήματός σας σχετικά με τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί επί αναγνωριστικών ή διεκδικητικών αγωγών μεταγράφονται σε μερικά από αυτά ως τίτλοι ιδιοκτησίας ακινήτων στα οικεία βιβλία μεταγραφών

Π. Σπυρόπουλος

 

09/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 5688/10-9-93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι ότι: ο κρατούμενος του οποίου η ποινή μετατράπηκε σε χρηματική με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημ/κών κατά την παρ. 2 του άρθρου 82 του Π.Κ. όπως συμπληρώθηκε από το άρθρο 1§2 του Ν. 2145/1993, δεν δύναται να τύχει του ευεργετήματος της τμηματικής καταβολής του ποσού της μετατροπής με διάταξη του Εισαγγελέα  Πλημ/κών του τόπου κρατήσεως αλλ΄ οφείλει, προκειμένου  ν’ αποφυλακισθεί, να καταβάλει στο Δημόσιο Ταμείο ολόκληρο το ποσό της μετατροπής του υπολοίπου της ποινής του

Π. Ζαβολέας

 

08/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 94704/15-9-93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: Βάσει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης με νόμο 1708/87 δεν είναι δυνατή η μεταφορά κρατουμένων που έχουν καταδικασθεί σε χρηματική ποινή. Είναι όμως δυνατό να επιτραπεί η μεταφορά κρατουμένου στην πατρίδα του για έκτιση υπολοίπου της στερητικής της ελευθερίας ποινή κλπ

Γ. Λαμπίρης

 

07/1993

Επί του δια του υπ’ αριθ. 8635/10.9.93 εγγράφου σας τεθέντος ερωτήματος η γνώμη μας είναι η ακόλουθη: για να είναι δυνατή, βάσει της διατάξεως του άρθρου 53 του Ν. 1851/89 η χορήγηση τακτικής άδειας εξόδου σε κρατούμενο που έχει καταδικασθεί δύο φορές σε ισόβια κάθειρξη, πρέπει η κράτηση αυτού να έχει διαρκέσει τουλάχιστον δέκα έτη

Γ. Λαμπίρης

 

06/1993

Μετά το υπ’ αριθ. 85191/23-8-93 έγγραφό σας γνωμοδοτούμε περί της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93)

Δ. Δωρής

 

05/1993

Μετά το από 19/8/93 έγγραφό σας, η γνώμη μας είναι ότι οι ποινές που επιβλήθηκαν με αποφάσεις οι οποίες έχουν εκδοθεί και δημοσιευθεί πριν από την 28/5/93 εφόσον αποτίονται μετά την ημερομηνία αυτή θα πρέπει κατά την είσπραξη του ποσού που επιβλήθηκε ως χρηματική ποινή ή από την μετατροπή ποινής να καταβάλλεται και προσαύξηση ποσοστού 92% και όχι 65%

 Π. Σπυρόπουλος

 

04/1993

Απαντώντας στο 68404/27-7-90 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με απονομή χάρης για αποφάσεις αλλοδαπών δικαστηρίων είναι δυνατή η απονομή (άφεση ή μετριασμός ποινής) με Π.Δ. και μετά την διαμόρφωση της ποινής σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 της σύμβασης

Η. Σπυρόπουλος

 

03/1993

Σε ερώτημα που διατυπώνετε στο 26221/5-2-93 έγγραφό σας, αν δηλ. είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου κατά την σύνταξη συμβολαίων που αφορούν μεταβιβάσεις ακινήτων λόγω γονικής παροχής, εφόσον τα ακίνητα αυτά ευρίσκονται εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, σας γνωρίζουμε ότι δεν είναι υποχρεωτική η παράσταση δικηγόρου

Ε. Δασκαλάκης

 

02/1993

Συνέχεια στην γνωμ. 1/93 μας και μετά το 6634/1-21228/22-2-93 έγγραφό σας, σας γνωρίζομε σχετικά με απέλαση αλλοδαπών

Κ. Βολονάσης

 

01/1993

Στο ερώτημα αν αναστέλλεται η απόφαση που διατάσσει απέλαση αλλοδαπού, σε περίπτωση ασκήσεως ενδίκου μέσου σας γνωρίζουμε ότι αναστέλλεται και αρμόδιος για τον έλεγχο εκτελεστότητος αποφάσεως είναι ο αρμόδιος Εισαγγελέας που φροντίζει την εκτέλεσή της

Κ. Βολονάσης

 


1992

13/1992

Προς την ΑΕ ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΖΩΗΣ

Μετά την από 5/10/92 αίτησή σας που επαναφέρετε με νεότερη εκθέτετε διαφορά σας με υπάλληλό σας και σας γνωρίζουμε ότι ο Εισ. ΑΠ γνωμοδοτεί σε ερωτήματα υπηρεσιών του δημοσίου και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου για ζητήματα γεν. ενδιαφέροντος και ως εκ τούτου το αίτημά σας είναι απαράδεκτο

Κ. Βολονάσης

 

12/1992

Σχετικά με τεθέν ερώτημα ως προς το αν εξακολουθεί να ισχύει ο Ν. 29/1943 «περί περιπτώσεων, καθ’ ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό τα δημοσίας δυνάμεως»

Γ. Πλαγιανάκος

 

11/1992

Σχετικά με την περιουσία της ΔΕΗ σε περίπτωση εξόδου της από τον δημόσιο τομέα για ικανοποίηση χρηματικών αξιώσεων πιστωτών της σας γνωρίζουμε ότι η ΔΕΗ εξακολουθεί να απολαμβάνει των προνομίων της και δεν επιτρέπεται αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας της

Κ. Βολονάσης

 

10/1992

Σχετικά με καθήκον αστυνομικών αρχών να ερευνούν δημόσια κέντρα, μετά από καταγγελία για ύπαρξη εκρηκτικών και παρά την τυχόν αντίθεση του επιχειρηματία

Η. Σπυρόπουλος

 

09/1992

Σχετικά με το μέτρο θεραπευτικής αγωγής κατηγορουμένου χρήστη ναρκωτικών ουσιών δεν αποτελεί ποινή αλλά είναι μέτρο ασφαλείας διότι επιβάλλεται αντί της ποινής από το Δικαστήριο κατ’ εκτίμηση των ιδιαιτέρων περιστάσεων και της προσωπικότητας του δράστη…(βλ. σχ.)

Δ. Τσεβάς

 

08/1992

Σχετικά με το αν υποχρεώνεται ο πρώην κρατούμενος που απολύθηκε, να εκτίσει και όλες τις ημέρες που του υπολογίσθηκαν ευεργετικώς σας γνωρίζουμε ότι…(βλ. σχέδιο)

Στ. Παπαδέλης

 

07/1992

Σε απάντηση του υπ’ αριθ. 4132/30-12-91 εγγράφου σας σχετικά με πώληση φαρμάκων από αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων εξωτερικού, ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες κλπ σας γνωρίζουμε τα εξής (βλ. σχέδιο)

Κ. Σταθόπουλος

06/1992

Σχετικά με το δικαίωμα του ιατρού να προχωρήσει σε όλες τις ιατρικά ενδεδειγμένες ενέργειες παρά την έλλειψη συγκατάθεσης  από τους οικείους του παιδιού

Α. Σταθόπουλος

 

05/1992

Σχετικά με την προσωπική κράτηση που αποφάσιζε ο Δ/ντής Δημ. Ταμείου και η οποία καταργήθηκε. Ισχύει όμως όταν διατάσσεται με απόφαση ποινικού δικαστηρίου (βλ. σχ.)

Στ. Παπαδέλης

 

04/1992

Η παράβαση Κανονισμών ΕΟΚ 3820/85 και 3821/85 δεν στοιχειοθετεί ποινικό αδίκημα αλλά επισύρει διοικητικές κυρώσεις με επιβολή προστίμου 25.000 δρχ. μέχρι 150.000 δρχ.

Δ. Δωρής

 

03/1992

Σε περίπτωση απόφασης που απορρίπτει εξ ολοκλήρου αίτηση αναίρεσης ή επανάληψης διαδικασίας ή έφεση ή αίτηση ακύρωσης της απόφασης ή της διαδικασίας τα έξοδα επιβάλλονται ταυτόχρονα σε καθένα από εκείνους που άσκησαν το ένδικο μέσο. Σε περίπτωση απόφασης που απορρίπτει αίτηση ή ένσταση ή προσφυγή που υποβάλλεται από διάδικο κατά την διάρκεια της συζητήσεως ποινικής υποθέσεως, τα σχετικά έξοδα επιβάλλονται σ’ αυτόν που υπέβαλε την αίτηση ή ένσταση ή προσφυγή διάδικο…Τέλος αν το ασκηθέν υπό του κατηγορουμένου ένδικο μέσο απορριφθεί δι’ οιονδήποτε λόγο, η είσπραξη των εξόδων στην εν λόγω περίπτωση θα γίνει υπό του αρμοδίου υπαλλήλου κεχωρισμένως από τα έξοδα που επιβάλλονται στον κατηγορούμενο

Στ. Παπαδέλης

 

02/1992

Σχετικά με την πνευματική λύση γάμου μεταξύ Ελλήνων ενώπιον γερμανικού δικαστηρίου. Θεωρείται τελεσίδικη

Δ. Ευθυμιάδης

 

01/1992

Σχετικά με τους καταδικασθέντας εις ποινήν στερητική της ελευθερίας ανωτέρω των εξ μηνών, πάσα ημέρα εργασίας στις φυλακές δύναται να υπολογίζεται κατ’ ανώτατον όριον μέχρι δύο ημερών εκτιθείσης ποινής κλπ (βλ σχ)

Στ. Παπαδέλης


1991

11/1991

Σε απάντηση του 1442/4-2-91 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι αποκλίνουμε προς την άποψη που εκτίθεται στην 23-7-90 γνωμοδότηση νομικού συμβούλου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών – Πειραιώς-Αιγαίου

Γ. Πλαγιανάκος

 

10/1991

Σχετικά με την απόδοση στο ΙΚΑ ποσών πλειστηριάσματος σας γνωρίζουμε ότι….η ρύθμιση που εισάγεται με το αρ. 29§1 Ν. 1882/90 ισχύει έκτοτε και δια το ΙΚΑ με συνέπεια την απόδοση σ’ αυτό κάθε ποσού που του οφείλεται

Κ. Βολονάσης

 

09/1991

Υπουργείο Δικαιοσύνης

Επί ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι οι τακτικές άδειες χορηγούνται στον κατάδικο εφόσον αυτός έχεις εκτίσει το ένα τρίτο της ποινής του και η κράτηση έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες και σε περίπτωση καταδίκης σε ισόβια κάθειρξη 15 έτη

Στ. Παπαδέλης

 

08/1991

Σχετικά με την παροχή αδείας σε καταδίκους προ της εκδόσεως αποφάσεως για καθορισμό συνολική ποινής. Επιβάλλεται πρώτα ο καθορισμός της συνολικής ποινής για να αποφεύγονται τα φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των καταδίκων

Στ. Παπαδέλης

 

07/1991

Σχετικά με την υφ’ όρο απόλυση τοξικομανών καταδίκων

Δ. Τσεβάς

 

06/1991

Σχετικά με τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίζουσαι την ακυρότητα συμβολαιογραφικών πράξεων που συντάχθηκαν από το γραμματέα του Ειρηνοδικείου οι οποίες κατέστησαν αμετάκλητες ή τελεσίδικες μέχρι την 10.10.89 δεν θίγονται από την αναδρομική επικύρωση και παράγουν άπαντα τα αποτελέσματα τούτων (άρθρ. 2 ΑΚ)

Α. Φλούδας

 

05/1991

Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου-Δωδ/νήσων

Σχετικά με τη διαφωνία σας επί της 6/89 γνωμοδότησή μας σας γνωρίζουμε ότι εμμένομεν εις την διατυπωθείσα ως άνω 6/89 γνωμοδότησή μας (αφορά συμβολαιογραφικά δικαιώματα και τρόπο διανομής αυτών)

Δ. Βλάχος

 

04/1991

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Μετά το 1016/22/6α έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι η εκτέλεση των αποφάσεων πολιτικών δικαστηρίων διενεργείται από τους δικαστικούς επιμελητές με επιμέλεια των διαδίκων και όχι με πρωτοβουλία ή ανάμιξη Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών ελέγχει τους δικαστικού επιμελητές κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους. Για ποινικές αποφάσεις υπάρχει άλλη νομοθετική ρύθμιση. Επομένως η διατυπούμενη στον αριθμό 7 του εγγράφου σας πρόταση δεν δύναται να εφαρμοσθεί

Α. Σταθόπουλος

 

03/1991

Περί του ότι οι αρμόδιοι Δικ. Υπάλληλοι είναι υποχρεωμένοι να δέχονται είσπραξη πόρων του Ταμείου με επικόλληση ενσήμων επί των δικογράφων κλπ

Δ. Ευθυμιάδης

 

02/1991

Υπολογισμός του χρόνου φυλακίσεως ως χρόνου προσωρινής κρατήσεως στην περίπτωση ακυρώσεως του τίτλου φυλακίσεως ή αθωώσεως του κατηγορουμένου.

Σχετ. 9434/90 και 99477/90 εγγράφου σας

Η. Σπυρόπουλος

 

01/1991

Αναφορικά με το 129090/1990/12-2-91 έγγραφό σας, σας γνωρίζουμε ότι αν κάποιος λόγω νοσηράς διατάραξης των πνευματικών του λειτουργιών απαλλάχθηκε από την ποινή ή την δίωξη για κακούργημα ή πλημμέλημα για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερης από 6 μήνες το Δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφ’ όσον κρίνει ότι είναι επικίνδυνος για τη δημοσία ασφάλεια για να εκτελεσθεί δε η διάταξη της απόφασης που αφορά τη φύλαξη φροντίζει η Εισαγγελική αρχή. Συνεπώς δεν είναι νόμιμη η άρνηση των εν λόγω ιδρυμάτων για τη θεραπεία και φύλαξη των ατόμων αυτών

Στ. Παπαδέλης

 

Σελίδες