Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


1997

06/1997

Συμμετοχή των Εισαγγελέων που διευθύνουν φυλακές στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας για την κατάρτιση των τμημάτων Διακοπών

 Ηλ. Σπυρόπουλος

 

05/1997

Σχετικά με το από 29-1-1997 ερώτημα του παραπάνω συλλόγου διατυπώνουμε της γνώμη ότι ο πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφερείας του τόπου που έγινε η κατάσχεση ή βρίσκεται το ακίνητο.

 Β. Ξενικάκης

 

04/1997

Περί μη υποβολής στην Εισαγγελία μας αντιγράφων βουλευμάτων απολύσεως υπό όρους

Η. Σπυρόπουλος

 

 

03/1997

Αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών φαρμάκων υψηλής δραστικότητας. Συμμόρφωση των φαρμακοποιών στην απόφαση της Γεν. Γραμματείας Ασφαλίσεων κλπ

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

02/1997

Εφόσον «αντικείμενο της αγωγής» είναι και οι μέχρι ασκήσεως αυτής δεδουλευμένοι τόκοι, πρέπει να υπολογίζονται κι αυτοί για τον καθορισμό του καταβλητέου δικαστικού ενσήμου.

 Β. Ξενικάκης

 

01/1997

Σχετικά με το ερώτημα του παραπάνω συλλόγου, διατυπώνουμε τη γνώμη ότι όταν μεταβιβάζεται η κυριότης του ακινήτου μετά της επικαρπίας συνιστά αυτοτελή επικαρπία κλπ

 Α. Σταθόπουλος

 


1996

17/1996

Επί του ερωτήματός σας για πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου κωλυόμεθα να γνωμοδοτήσουμε σχετικώς

 Δ. Δωρής

 

16/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας σχετικά με το αν αντίγραφο διαιτητικής απόφασης με την οποία επιδικάζεται αμοιβή διαιτητών πρέπει να υποβάλλεται σε τέλος απογράφου απέχουμε να παράσχουμε τη ζητουμένη γνωμοδότηση

 Π. Ζαβολέας

 

15/1996

Αντιμετώπιση απείθειας, αντιστάσεως, απόπειρας αποδράσεως και κατακρατήσεων ομήρων στα Σωφρονιστικά Καταστήματα.

Ηλ. Σπυρόπουλος

 

14/1996

Σχετικά με αμφισβήτηση περί δικαιοδοσίας διενέργειας ιατροδικαστικών πράξεων μεταξύ των α) Εργαστηρίων Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας των ΑΕΙ και β) των ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Υπουργείου Δικαιοσύνης

Η. Σπυρόπουλος

13/1996

Σε απάντηση του ερωτήματός σας σχετικά με το αν στους οδηγούς οχημάτων που καταλαμβάνονται επ’ αυτοφώρω, ως υπαίτιοι πταισματικών παραβάσεων, οι οποίες προβλέπονται από τον Κ.Ο.Κ. επιβάλλεται από το βεβαιούν αυτές αστυνομικό όργανο πρόστιμο ίσο με το μισό της προβλεπόμενης στον Κώδικα αυτό για καθεμία απ’ αυτές ποινή, η καταβολή του οποία απαλλάσσει τους παραβάτες της ποινικής δίωξης

 Γ. Λαμπίρης

 

12/1996

Μη εκκρεμότητας ποινικής διώξεως ως όρος για την χορήγηση άδειας στον κρατούμενο

 Η. Σπυρόπουλος

 

11/1996

Σχετικά με χορήγηση άδειας σε κρατούμενους αλλοδαπούς

 Η. Σπυρόπουλος

 

10/1996

Επί του ερωτήματός σας (16183/4.3.96 έγγραφό σας) σχετικά με την περίπτωση συμβολαίου αγοραπωλησίας αυτ/των ο Συμβολαιογράφος δεν οφείλει να εισπράττει δικαιώματα υπέρ τρίτων επί του φόρου προστιθέμενης αξίας

 Γ. Λαμπίρης

 

09/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας σχετικά με τον υπολογισμό εκτιτέας ποινής σχετική προς την απόλυση υπό όρους και τη μετατροπή μετά έκτιση ¼, δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε γιατί η διάταξη του άρθρου 94§1 Π.Κ. είναι σαφής

 Η. Σπυρόπουλος

 

08/1996

Απάντηση στο υπ' αρ. πρωτ. 404/6-2-1996  έγγραφο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Βόλου

 Στ. Γυπαράκης

07/1996

Σχετικά με το θέμα ισχύος του Ν. 29/1943

 Η. Σπυρόπουλος

 

06/1996

Σχετικά με τον διορισμό προσωρινής διοικούσας επιτροπής του επιμελητηρίου Κέρκυρας του μόνου στην Ελλάδα που δεν έχουν διεξαχθεί σχετικές εκλογές, δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσομε γιατί η υπόθεση παραπέμφθηκε στα Δικαστήρια

Κ. Βολονάσης

 

05/1996

Σε απάντηση ερωτήματός σας «Αν η Αστυνομία δύναται να καταγράφει σε μαγνητοταινίες τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους πολίτες» γνωμοδοτούμε ότι είναι επιτρεπτή η μαγνητοφώνηση μετά από συναίνεση και του πολίτη

 Π. Ζαβολέας

 

04/1996

Σχετικά με ερώτημά σας για τη χορήγηση ή μη του ευεργετήματος της πενίας πρέπει να λαμβάνονται υπ’ οψιν τα εισοδήματά  του διαδίκου ή και η περιουσία του, που ενδεχόμενα θα μπορούσε να εκποιηθεί ή και το προϊόν δανείου που ενδεχόμενα θα μπορούσε να επιτύχει, αδυνατούμε να γνωμοδοτήσουμε

 Κ. Βολονάσης

 

03/1996

Σχετικά με το Ε.Π. 29 οικ. 15/1/96 ερώτημά σας για την διαδικασία της άρσης του απορρήτου, ανταποκρίσεων και επικοινωνιών, έχομε την γνώμη ότι αρμόζει καταφατική απάντηση και το ίδιο ισχύει και για την κινητή τηλεφωνία

Κ. Βολονάσης

02/1996

Αναφορικά με την ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 32§8 του Κ.Ο.Κ.

Χρ. Αναστασόπουλος

 

01/1996

Ύστερα από το 1689/12.4.1995 έγγραφο του Δ/ντή της Αγροτικής Φυλακής Τίρυνθας γνωρίζουμε ότι δεν επιτρέπεται προσωπική κράτηση των απολυομένων υπό όρο για την είσπραξη των δικαστικών εξόδων και τελών που έχουν υποβληθεί με τις οικείες καταδικαστικές αποφάσεις

 Γ. Λαμπίρης

 


1995

21/1995

Ύστερα από το υπ’ αρ. 937327/95 ερώτημα του Υπουργείου Δικαιοσύνης αναφέρουμε σχετικά ότι για εκτιόμενη ισόβια κάθειρξη και πρόσκαιρη στερητική της ελευθερίας ποινή για τη χορήγηση άδειας αρκεί κράτηση 10 ετών

Η. Σπυρόπουλος

 

20/1995

Σε ερώτημα του Εισαγγελέως Εφετών Ναυπλίου προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται εις τους συμβολαιογράφους η σύνταξη συμβολαίων μεταβίβασης αυθαιρέτων ακινήτων στα πλαίσια ενεργείας αναγκαστικής επί τούτων εκτέλεσης, εκποίησής των ως πτωχευτικής περιουσίας υπό συνδίκων πτώχευσης ή εκκαθαριστικών υπερχρεωμένων και προβληματικών επιχειρήσεων

 Κ. Βολονάσης

 

19/1995

Σε απάντηση του 4803/26.10.95 εγγράφου σας σχετικά με το αν το ευεργετικό μέτρο του Ν. 2331/95 επεκτείνεται σε αλλοδαπούς κατάδικους, των οποίων δεν έχει διαταχθεί η απέλαση

 Στ. Γυπαράκης

 

18/1995

Σε απάντηση του 123867/24.10.95 εγγράφου σας σχετικά με την δικαστική απόφαση περί λύσεως γάμου ο οποίος έχει τελεσθεί με αμφοτέρους τους τύπους, θρησκευτικό και πολιτικό, μεταξύ των ιδίων ακριβώς προσώπων, αλλά σε διαφορετική ημερομηνία για κάθε τύπο γάμου και στην οποία, απόφαση, μνημονεύεται μόνο η λύση του γάμου ο οποίος έχει τελεσθεί κατά την ημερομηνία τελέσεως του πολιτικού τύπου γάμου, συνεπιφέρει αυτομάτως και χωρίς περαιτέρω διαδικασία τη λύση και του σε διαφορετική ημερομηνία τελεσθέντος θρησκευτικού γάμου

 Κ. Βολονάσης

 

17/1995

Σε απάντηση του 101772/11.10.95 εγγράφου σας σχετικά με το ερώτημά σας αν η υπηρεσία Μεταγωγών Αθηνών έχει το δικαίωμα να αρνείται έκτακτη για λόγους υγείας μεταγωγή κρατουμένου στις φυλακές εκτιμώντας ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μεταγωγής ή αν υποχρεούται να εκτελεί απεριφράστως την κατά το άρθρο 81§3 του Ν. 1851/1989 διδόμενη παραγγελία του καταστήματος κρατήσεως

 Π. Ζαβολέας

 

16/1995

Σε απάντηση ερωτήματός σας, σας γνωρίζουμε ότι η Εισαγγελία του Α. Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει, γιατί γνωμοδοτεί μόνο επί ζητημάτων γενικότερου ενδιαφέροντος και όχι για υποθέσεις για τις οποίες πρόκειται να επιληφθούν τα δικαστήρια

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

15/1995

Επί των ερωτημάτων που διατυπώνονται στο 4203/14-6-95 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το οποίο διαβιβάστηκε σ’ εμάς με το 72040/4.7.95 έγγραφό σας σχετικά με την άσκηση καθηκόντων, επί θεμάτων Αγροφυλακής στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση

 Γ. Λαμπίρης

 

14/1995

Επί του τηλεγραφήματός σας σχετικά με της αξιώσεις των δικαιουμένων αποζημιώσεων Ελλήνων από το Γερμανικό Δημόσιο συνεπεία εγκλημάτων κατά της ειρήνης, εγκλημάτων πολέμου και κατά της ανθρωπότητας….δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε διότι το ανακύπτον νομικό ζήτημα απασχολεί ή πρόκειται να απασχολήσει τα αρμόδια δικαστήρια

Α. Σταθόπουλος

 

13/1995

Σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία στα πλαίσια της Εισαγγελίας Πρωτοδικών

 Η. Σπυρόπουλος

 

12/1995

Διόρθωση της με αριθ. Γνωμ. 1392/30.5.95 γνωμοδοτήσεως περί της υφ’ όρον απολύσεως

 Η. Σπυρόπουλος

 

11/1995

Σχετικά με την ερμηνεία και εφαρμογή των νέων διατάξεων περί των ουσιαστικών προϋποθέσεων της υπό όρον απολύσεως καταδίκων

 Η. Σπυρόπουλος

 

10/1995

Επί του δια του 279/21.3.95 εγγράφου σας, διατυπωμένου ερωτήματος γνωμοδοτούμε ότι κάθε απόγραφο αποφάσεως, η οποία επιδικάζει αποζημίωση από αδικοπραξία υπόκειται εις αναλογικά τέλη χαρτοσήμου, αδιάφορο αν η σχετική απόφαση εκδόθηκε από πολιτικό δικαστήριο ή από ποινικό το οποία εδίκασε ως πολιτικό, λόγω παραστάσεως πολιτικής αγωγής

Γ. Λαμπίρης

09/1995

Γνωμοδοτούμε σχετικά με το ότι: για να κριθεί αν έχει εκτιθεί το ήμισυ της ποινής κατά το άρθρο 1§2 α΄ Ν. 2207/94 υπολογίζεται τόσο ο χρόνος προσωρινής κρατήσεως, όσο και οι ημέρες που έχουν υπολογιστεί ευεργετικά κατά το άρθρο 26 Ν. 410/76 και β) ήδη μετά την διαφορετική αντιμετώπιση κλπ δεν ισχύει η 9/93 γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Α.Πάγου

 Η. Σπυρόπουλος

 

08/1995

Σχετικά με το ερώτημά σας «εάν η ασκηθείσα νομότυπη και εμπρόθεσμη έφεση του καταδικασθέντος ανηλίκου σε ποινικό σωφρονισμό με ελάχιστο όριο 5 ετών, έχει αναστέλλουσα δύναμη από το νόμο, αλλιώς από ποια νόμιμη διάταξη ορίζεται αντίθετη ρύθμιση» δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε

 Στ. Κουτελιδάκης

07/1995

Σε απάντηση του 40300 οικ./13.4.1995 εγγράφου σας σχετικά με το εάν επιβάλλεται η αναβολή της εκδόσεως Αλβανού υπηκόου στην Αλβανία, λόγω του ότι κατ’ αυτήν ασκήθηκε ποινική δίωξη στην Ελλάδα για πράξεις άλλες από εκείνες για τις οποίες διατάχθηκε η έκδοση και ο αρμόδιος Ανακριτής επέβαλε σ’ αυτόν τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου του από τη χώρα

 Η. Σπυρόπουλος

 

06/1995

Επί του Ε.Π. 69/17.3.95 εγγράφου σας που αναφέρεται στην αμοιβή διαιτητών και επιδιαιτητών δικαστικών λειτουργών και ειδικότερα για τον περιορισμό της αμοιβής των ως άνω δικαστικών λειτουργών υπέρ του ΤΑΧΔΙΚ δεν ισχύει σε διεθνές διαιτησίες, είναι εφαρμοστέα και ως προς την αμοιβή των γραμματέων αυτών δικαστικών υπαλλήλων

 Κ. Βολονάσης

 

05/1995

Επί του Ε.Π. 140/5.4.95 εγγράφου σας σχετικά με το άρθρο 6 παρ. 3 του Ν. 2298/95 που ορίζει ότι «Στα τμήματα ή γραφεία των εισαγγελιών Πρωτοδικών…» που προβλέπονται από τους οικείους κανονισμούς, τοποθετούνται Εισαγγελείς ή Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών ύστερα από έγγραφη αίτησή τους, η οποία λαμβάνεται υπόψη υποχρεωτικά από τον διευθύνοντα κατά την σειρά αρχαιότητος των αιτούντων

 Α. Σιούλας

 

04/1995

Σχετικά με την κατάργηση της διατάξεως του άρθρου 13 Ν. 1436/84 κατά την οποία οι πλανόδιοι και στάσιμοι πωλητές ειδών βιωτικής ανάγκης που στερούνται της απαιτουμένης αδείας τιμωρούνται με φυλάκιση είκοσι ημερών και χρηματική ποινή, σε απάντηση του 303/5/1α/95 εγγράφου σας.

 Δ. Δωρής

 

03/1995

Σχετικά με τα διατυπούμενα ερωτήματα στο 1010/3/1340/19-12-94 έγγραφό σας αναφερόμενα στις περιπτώσεις παραβίασης της σφράγισης η οποία γίνεται για πάσης φύσεως καταστήματα και επιχειρήσεις

 Στ. Κουτελιδάκης

 

02/1995

Διατυπώσεις συντάξεως πρακτικών και αποφάσεως επί ποινικών υποθέσεων. Εμπρόθεσμη καθαρογραφή αποφάσεων στο ειδικό βιβλίο άρθρων 473§3 Κ.Π.Δ.

 Η. Σπυρόπουλος

 

01/1995

Σχετικά με τα διατυπούμενα στο 599/94 έγγραφό σας ερωτήματα περί επιλύσεως διαφοράς σας με τον Νομάρχη Σάμου δεν δυνάμεθα να γνωμοδοτήσουμε γιατί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου γνωμοδοτεί μόνο επί ζητημάτων τα οποία παρουσιάζουν γενικότερο ενδιαφέρον

 Στ. Κουτελιδάκης

 


1994

21/1994

Επί του 131028/25-11-94 ερωτήματός σας με θέμα την επανάληψη πειθαρχικής διαδικασίας κατά κρατούμενου σε Σωφρονιστικό κατάστημα επί εκδόσεως αμετάκλητης αθωωτικής αποφάσεως για την ίδια πράξη

Ηλ. Σπυρόπουλος

20/1994

Επί του 114082/3-11-94 ερωτήματός σας, γνωμοδοτούμε ότι αν ο κρατούμενος διαπράξει ποινικό αδίκημα κατά τον χρόνο της τακτικής αδείας του ή μεταγωγής του δεν υπόκειται σε πειθαρχική κύρωση ενδεχομένως θα έχει επίδραση τούτο στη χορήγηση νέων τακτικών αδειών του για το μέλλον

Χρ. Αναστασόπουλος

 

19/1994

Επί του 87678/16-8-94 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε σχετικά με την φοροαπαλλαγή στεγαστικών δανείων κλπ (όρα σχέδιο)

Π. Σπυρόπουλος

 

18/1994

Επί του 1010/3/134α/21.7.94 εγγράφου, σας γνωρίζουμε σχετικά με ποινική μεταχείριση υπευθύνων σε περίπτωση παραβίασης σφράγισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

Στ. Κουτελιδάκης

 

17/1994

Επί του 93893/22-9-94 εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε ότι η γνώμη μας είναι αρνητική διότι η προσφάτως νομοθετηθείσα ρύθμιση αφορά αποκλειστικά την έκτιση της μετατραπείσης στερητικής της ελευθερίας ποινής σε χρηματική ή σε πρόστιμο και όχι την απαίτηση της επιβληθείσης χρηματικής ποινής κλπ. Για την πληρωμή της ποινής αυτής κατά δόσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων

Δ. Δωρής

 

16/1994

Γνωμοδοτούμε στο ερώτημά σας σχετικά με το εάν η διάταξη του άρθ. 18§7 Ν. 1981/84 του Οργανισμού της Δημοσίας Τάξεως όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 Ν. 2168/93 αναφέρεται και σε έργα ή καθήκοντα της Αστυνομίας που συνάπτονται με την εφαρμογή του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου

Δ. Δωρής

 

Σελίδες