Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


2000

11/2000

Δια την κατάρτιση συμβάσεως μεταβιβάσεως της κυριότητας ακινήτου ή συστάσεως ετέρων επί τούτου εμπραγμάτων δικαιωμάτων, πλην υποθήκης, στην οποία συμβάλλεται το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ., απαιτείται εκτίμηση της αγοραίας αξίας τούτων από το Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών

Β. Ξενικάκης

10/2000

Ελεγχος εσωτερικού αστυνομικών κρατητηρίων με κύκλωμα εικονοληψίας

Δ.Σιδέρης

09/2000

Αρση συνεπειών απαλλακτικών αποφάσεων

Χάρη παρεπόμενης ποινής δήμευσης

Α. Βασιλόπουλος

08/2000

Αφαίρεση αδείας οδηγήσεως η οποία χορηγείται κατά το κοινοτικό υπόδειγμα

Βασ.Ξενικάκης

07/2000

Ισόβια απέλαση από την ελληνική επικράτεια υπηκόων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Α.Bασιλόπουλος

06/2000

Απέλαση αλλοδαπού δυνάμει δικαστικής αποφάσεως

05/2000

Σχετικά με το αν, η οικογένεια του συμβολαιογράφου ο οποίος απεβίωσε συνεπεία τρομοκρατικής ενέργειας, δικαιούται να λαμβάνει συμμετοχή στην διανομή των δικαιωμάτων από «κρατικά» συμβόλαια επισυμβάντος του θανάτου προ 12ετίας και πλέον.

Στ.Γυπαράκης

04/2000

Σχετικά με την σειρά διορισμού των επιτυγχανόντων εκάστοτε υποψηφίων συμβ/φων, ήτοι περί του αν οι πρώτοι εξ αυτών καταλαμβάνουν θέσεις υφιστάμενες παλαιότερον και κενωθείσες και οι επόμενοι επιτυγχάνοντες θέσεις νεοδημιουργηθείσες.

Δημ.Σιδέρης

03/2000

Σχετικά με την αρμοδιότητα ελέγχου προσώπων και οχημάτων στα θεσμοθετημένα συνοριακά σημεία εισόδου-εξόδου, μεταξύ αστυνομικών και τελωνειακών αρχών.

Στ.Γυπαράκης

02/2000

Σχετικά με το πρόβλημα που ανέκυψε όταν ο Προϊστάμενος του Υποθ/κείου Αθηνών δεν καταχώρησε στα μεν βιβλία υποθηκών τις εισαχθείσες αιτήσεις για εγγραφή υποθήκης ή προσημειώσεως, στα δε βιβλία κατασχέσεων τις εισαχθείσες αιτήσεις για εγγραφή κατασχέσεως για το χρονικό διάστημα από το έτος 1998 μέχρι 10-3-1999.

Στ.Κουτελιδάκης

01/2000

Σχετικά με υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, σύμφωνα με το Ν. 2308/1995

Βασ.Ξενικάκης


1999

18/1999

Σχετικά με την ανακήρυξη υποψηφιότητας του κόμματος «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ –Ε.Π.Ο.ΔΗ» για το Ευρωκοινοβούλιο του Αστυφύλακα Κυριακούλη Μάζη και Αρχιφύλακα Γεωργίου Αυγερόπουλου.

Α.Ανδρεουλάκος

17/1999

Σχετικά με τους θορύβους που προέρχονται από τα κέντρα διασκέδασης, αλλά και από άλλα καταστήματα που παρέχουν μουσική για την διατάραξη ησυχίας κλπ.

Β. Παπαδάκης

16/1999

Σχετικά με την εγγραφή στο ποινικό μητρώο Έλληνος, στοιχείων απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Π. Ζαβολέας

15/1999

Σχετικά με την 9μηνη άδεια μητέρων δικαστικών λειτουργών.

Παν. Δημόπουλος

14/1999

Δικαίωμα ψήφου έχουν οι δικαστικοί λειτουργοί τόσο αυτοί που υπηρετούν με μετάθεση όσο και οι αποσπασμένοι. Επίσης και οι προαχθέντες των οποίων δεν έχει επιδοθεί το σχετικό έγγραφο με την υπηρεσιακή μεταβολή για την εκλογή δ/ντος στην Ολομέλεια της Εισαγγελίας

Δ. Δωρής

13/1999

Σχετικά με το εάν τα συμβολαιογραφικά δικαιώματα από την σύνταξη πωλητηρίου συμβολαίου μετοχών των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο σε αγοράστρια εταιρεία η οποία συστήθηκε από άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και εταιρεία η οποία συστήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο, υπόκεινται στην κοινή διανομή.

Δ. Δωρής

12/1999

Σχετικά με την μεταφορά ασθενών που πάσχουν από ψυχική διαταραχή σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, για εξέταση ή ακούσια νοσηλεία

Δ. Δωρής

11/1999

Σχετικά με τις υποχρεώσεις ανακριτικών υπαλλήλων στα πλαίσια ενεργουμένων προανακρίσεων επιβάλλεται η συνοπτική αλλά πλήρης έκθεση των στοιχείων αυτών, στο υποβλητικό, προς τον εισαγγελέα έγγραφο, με το οποίο υποβάλλεται η σχηματισθείσα δικογραφία

Β. Παπαδάκης

10/1999

Σχετικά με την εφαρμογή αυτόφωρης διαδικασίας για αδικήματα που τελούνται από διαιτητές, βοηθούς ή αθλητές σε αθλητικούς γενικά χώρους

Στ. Κουτελιδάκης

09/1999

Σχετικά με την άδεια μητέρων δικαστικών λειτουργών για την ανατροφή παιδιού (9 μηνών κανονική άδεια).

Στ. Κουτελιδάκης

08/1999

Σχετικά με ειδικότερα προβλήματα του ανωτέρω ναού ενόψει εφαρμογές του κτηματολογίου στην περιοχή Ψυχικού.

Χρ. Αναστασόπουλος

07/1999

Σχετικά με το εάν νομιμοποιείται η υπηρεσία των φυλακών να αρνηθεί την υποβολή δικαιολογητικών απόλυσης με όρους στους κρατουμένους, που ενώ για την εκτιόμενη ποινή τους έχουν συμπληρώσει τις τυπικές προϋποθέσεις (χρονικά όρια) για αυτές τις ποινές, κρατούνται και υπόδικοι με εντάλματα προσωρινής κράτησης, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί ακόμη καταδικαστικές αποφάσεις για τις αιτίες αυτές.

Χρ. Αναστασόπουλος

06/1999

Σχετικά με την γνησιότητα των ναυτιλιακών εγγράφων των πλοίων με σημαία Ισημερινής Γουϊνέας, που καταπλέουν σε ελληνικά λιμάνια

Β. Παπαδάκης

05/1999

Γνωμοδοτεί ότι τα συμβόλαια στα οποία συμβάλλεται το «ΚΟIΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» θεωρούνται «κρατικά» και τα δυνάμει αυτών συμβολαιογραφικά δικαιώματα υπόκεινται στην κοινή διανομή.

Αγγελος Βασιλόπουλος

04/1999

Σχετικά με τις υπαίθριες συναθροίσεις που παραλύουν την δημόσια ασφάλεια και την κοινωνικοοικονομική ζωή.

Β. Παπαδάκης

03/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με το αν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές.

 Παν.Ζαβολέας

02/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με πλειστηριασμούς κινητών των οποίων η αξία είναι ανώτερη των 50.000 δρχ όσο και επί ακινήτων πρέπει να γίνει με ποινή ακυρότητας του πλειστηριασμού κλπ

Β.Ξενικάκης

01/1999

Γνωμοδοτεί σχετικά με την Σύμβαση της Χάγης, που διατάχθηκε ο επαναπατρισμός των απαχθέντων ανηλίκων τέκνων από την ξένη μητέρα, εις τον τόπο της συνήθους διαμονής.

Β.Ξενικάκης


1998

10/1998

Σχετικά με τις διατάξεις που απαγορεύεται κάθε δικαιοπραξία εν ζωή με την οποία συνιστάται «υπέρ φυσικών ή νομικών προσώπων οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα που αφορά ακίνητα, κείμενα σε παραμεθόριες περιοχές, τις οριζόμενες από το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

 Στ. Γυπαράκης

 

09/1998

Γνωμοδοτεί σχετικά με τις τακτικές άδειες των κρατουμένων

 Π. Ζαβολέας

 

08/1998

Σχετικά με το αν η δοθείσα λύση από την υπ’ αριθ. 1/98 απόφαση της Ολομελείας του Αρείου Πάγου στο αχθέν προς κρίση νομικό θέμα, καταλαμβάνει, εκτός από τις περιπτώσεις εξοφλήσεως του πλειστηριάσματος και με συμψηφισμό απαιτήσεως του υπερθεματιστή για την οποία είχε καταταγεί στον πίνακα, και τις περιπτώσεις εξοφλήσεων από το πλειστηρίασμα απαιτήσεων άλλων καταταγέντων δανειστών, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου κωλύεται να γνωμοδοτήσει.

 Χ. Αναστασόπουλος

 

07/1998

Ρύθμιση οφειλών από ποινές, περιοριστικές της ελευθερίας (εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων με έκπτωση 25% εφάπαξ μέχρι τέλους του 1997).

 Α. Βασιλόπουλος

 

06/1998

Αρμοδιότητα για διενέργεια προανάκρισης σε περιπτώσεις αποδράσεων από φυλακές ή για άλλα εγκλήματα διαπραττόμενα εντός του χώρου αυτών

 Α. Ανδρεουλάκος

 

05/1998

Σχετικά με το αν νομιμοποιείται η φυλακή να υποβάλει αίτημα για την υπό όρους απόλυση καταδίκων με τρις ισόβια κάθειρξη, εφόσον έχουν παραμείνει στο Σωφρονιστικό Κατάστημα 16 χρόνια, ενώ ταυτόχρονα έχουν υπολογισθεί σε αυτούς και τεσσάρων ετών τουλάχιστον ημέρες εργασίας προκειμένου να συμπληρωθεί η έκτιση ποινής 20 ετών κλπ

 Στ. Κουτελιδάκης

 

04/1998

Σχετικά με το αν οι Συμβολαιογράφοι που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα στις δημοτικές και νομαρχιακές εκλογές, πρέπει να παραιτηθούν ή όχι από το αξίωμά τους ή αν θα τελούν σε αναστολή της ιδιότητός τους

 Α. Βασιλόπουλος

 

03/1998

Έλεγχος εφαρμογής διατάξεων περί  παιγνίων

 Β. Παπαδάκης

 

02/1998

 Σχετικά με την κράτηση μητέρων ποινικών παραβατών μαζί με τα ανήλικα τέκνα τους σε Αστυνομικά Κρατητήρια.

 Γ. Αρβανίτης

01/1998

Σχετικά με το αν οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να παραπέμπουν τον κρατούμενο που δηλώνει χρήση ναρκωτικών στο νοσοκομείο για έλεγχο και στη συνέχεια να αναφέρουν το γεγονός, εάν υπάρχει θετικό αποτέλεσμα, ή δεσμεύονται από το ιατρικό απόρρητο και δεν πρέπει να ανακοινώνουν σε μας παρόμοιες περιπτώσεις.

 Β. Παπαδάκης

 


1997

17/1997

Περί χορηγήσεως εγγράφων στοιχείων ταυτότητος πολιτών

 Γ. Αρβανίτης

 

16/1997

Σχετικά με την είσπραξη ή όχι των δικαστικών εξόδων σε περίπτωση αναστολής της ποινής

 Δ. Δωρής

 

15/1997

Κατάδικοι που δικαιούνται να απολυθούν με τα δύο πέμπτα της ποινής τους, τα τρία πέμπτα αυτής ή είκοσι χρόνια

 Α. Βασιλόπουλος

 

14/1997

Σχετικά με την είσπραξη δικαιωμάτων Υποθηκοφυλακείων

 Β. Ξενικάκης

 

13/1997

Πότε επέρχεται η λύση της υπηρεσιακής σχέσης δικαστικού λειτουργού, ο οποίος παύεται οριστικά, λόγω πειθαρχικού παραπτώματος

 Β. Ξενικάκης

 

12/1997

Σχετικά με τροποποιήσεις που επήλθαν στις σχετικές με την προδικασία του πλειστηριασμού διατάξεις του ΚΠολΔ. Και ειδικά ότι με τις μεταβολές αυτές επέρχεται επιτάχυνση της εκτελεστικής διαδικασίας και περιορισμός δαπάνης με την κατάργηση του προγράμματος πλειστηριασμού

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

11/1997

Σχετικά με το αν επιτρέπεται να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι ή ως εκλέκτορες οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών που κατά το χρόνο της ψηφοφορίας έχουν μεν προαχθεί αλλά δεν τους έχει επιδοθεί το Προεδρικό διάταγμα περί προαγωγής και τοποθετήσεώς τους, προς ανάδειξη Εισαγγελέως Πρωτοδικών που διευθύνει την Εισαγγελία

 Π. Δημόπουλος

 

10/1997

Περί της νομιμότητας της λειτουργίας της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων, μεταξύ της προσωρινώς διορισθείσας διοίκησης και της παλαιάς αιρετής του Επιμελητηρίου Κέρκυρας  που «εξέπεσε» βάσει αντισυνταγματικού νόμου. Δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώμη.

 Στ. Κουτελιδάκης

 

09/1997

Περί συνυπολογισμού της ανασταλείσης ποινής για τον προσδιορισμό του 1/5 της εκτιθείσης ποινής που αποτελεί τυπική προϋπόθεση ικανοποίησης του αιτήματος της άδειας των καταδίκων κατά τη διάταξη άρθρ. 53 Ν. 1851/89 – Γνωμοδοτούμε ότι η αναστολή εκτέλεσης της ποινής μετά τη φυλάκιση του καταδίκου δεν αποτελεί εκτιόμενη ποινή

 Δ. Δωρής

 

08/1997

Άρνηση των υποθηκοφυλάκων να προβαίνουν σε εγγραφές υποθηκών χωρίς την καταβολή των περιορισμένων παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων τους. Δεν μπορούμε να γνωμοδοτήσουμε.

 Χρ. Αναστασόπουλος

 

07/1997

Γνωμοδότηση επί θεμάτων:

α) αναστολής της ποινής από τον Εισαγγελέα

β) απολύσεως υπό όρους των άνω των 70 ετών κρατουμένων

γ) ενεργητικού υπολογισμού ημερών εργασίας των άνω των 67 ετών

δ) του χρόνου δοκιμασίας άρθρο 105-110 ΠΚ προσ. κρατουμένων

ε) υπό όρους απολύσεως επί περισσοτέρων ποινών ισόβιας κάθειρξης

στ) ποινικής αξιολογήσεως της μη επιστροφής κρατουμένου από άδεια

 Ηλ. Σπυρόπουλος

 

Σελίδες