Είστε εδώ

Γνωμοδοτήσεις


2009

03/2009

Κοινοποιούμε την 2/08 (138/08) Γνωμοδότησή μας για άμεση ενημέρωση, με αποστολή σχετικού αντιγράφου αυτής, σε όλους τους εισαγγελικούς λειτουργούς.

Αθανάσιος Κονταξής

ΣΧΕΤ. ΓΝΩΜ. 2/2008, 5/2010,6/2010)

02/2009

 Επί ερωτήματος για κατάδικο που έχει υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας του, ο οποίος εκτίει ποινή προσωρινής κάθειρξης, απαιτείται προκειμένου να απολυθεί υφ΄όρον και εφόσον δεν εργάζεται, να εκτίσει με συνυπολογισμό της προσωρινής κράτησης μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, χρονικό διάστημα ίσο με το το ένα πεμπτο της ποινής που του επιβλήθηκε.

Αθανάσιος Κονταξής

01/2009

Επί ερωτήματος που αφορά την αντιμετώπιση των υπηκόων της Ελβετικής Συνομοσπονδίας κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τις παραμεθόριες περιοχές ,για το θέμα της απόκτησης ακινήτων στην ελληνική επικράτεια, έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους ημεδαπούς υπηκόους αυτοί που διαθέτουν τίτλο διαμονής βάσει του οποίου έχουν την κύρια κατοικία τους στην Ελλάδα και αυτοί που δεν έχουν μεν κύρια κατοικία αλλά διαμένουν για την εξάσκηση οικονομικής δραστηριότητας (μόνο για την απόκτηση επαγγελματικής στέγης).

Παναγιώτης Νικολούδης


2008

13/2008

Σχετικά με δίωξη για αισχροκέρδεια κατά εμπόρων, που εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη ειδών, εισπράττουν τιμές που περιέχουν υπερβολικό κέρδος.

Φώτιος Μακρής

12/2008

Δεν ανήκει στην διακριτική ευχέρεια διοίκησης δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος, η άρνηση εισαγωγής ασθενούς σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα μετά από δικαστική απόφαση, λόγω πληρότητας του τμήματος ακαταλόγιστων, ενώ είναι δυνατή η φύλαξή του σε άλλο τμήμα του νοσοκομείου, εφόσον επιδιώκεται η θεραπεία του ακαταλογίστου δράστη και εξασφαλίζεται το κοινωνικό σύνολο από ένα επικίνδυνο άτομο.

Βασίλειος Μαρκής

11/2008

Επί ερωτήματος για τον αριθμό των σειρών που πρέπει να τηρείται στη σύνταξη των συμβ/κών εγγράφων θα πρέπει οι συμβολαιογράφοι να εξακολουθήσουν να λαμβάνουν υπόψη τους όσα αναφέρονται στα άρθρ. 6 αι 42 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, μέχρι να ρυθμιστεί το θέμα νομοθετικά.

Μιλτιάδης Ανδρειωτέλης

10/2008

Επί ερωτήματος αν εμπίπτει στα ασυμβίβαστα του άρθρου 37 Κωδ. Συμβολαιογράφων (ν. 2830/00) η συμμετοχή συμβ/φου ως εταίρου εταιρίας περιορισμένης ευθύνης αποφαίνεται ότι έχει ήδη επιληφθεί ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών και άλλωστε τα πειθαρχικά όργανα των συμβολαιογράφων απαρτίζονται από τακτικούς δικαστές.

Ανδρέας Ζύγουρας

09/2008

Η Δ/νση του Καταστήματος που κρατείται ο κατάδικος υποχρεούται τουλάχιστον ένα μήνα πριν τη συμπλήρωση του χρόνου χορήγησης της υφ΄όρον απόλυσης να υποβάλει στον Εισαγγελέα Πλημ/κών του τόπου που κρατείται ο κατάδικος αίτηση για την υφ΄όρον απόλυσή του είτε συναινεί ή συγκατατίθεται είτε όχι ο κατάδικος.

Ιω. Χρυσός

08/2008

Στις περιπτώσεις ανάγκης μεταγωγής φυλασσομένου σε νοσοκομείο κατ΄άρθρο 69 Π.Κ. για λόγους υγείας, αρμόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς την οποία θα πρέπει να απευθύνεται το θεραπευτικό κατάστημα στο οποίο φυλάσσεται ο κατ΄άρθρο 69 Π.Κ. κρατούμενος.

(Φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών)

Νικόλαος Μαύρος

07/2008

Παράσταση τεχνικών συμβούλων κατά την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα εργαστήρια της Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ) της ΕΛ.ΑΣ.

Φώτιος Μακρής

06/2008

Διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στα εργαστήρια Δ/νσης Εγκληματολογικών Ερευνών- Άρση του απορρήτου των επικοινωνιών (κομπιούτερ-Η/Υ)

Κυριάκος Καρούτσος

05/2008

Σχετικά με τη δημοσιοποίηση στοιχείων ταυτότητας συλληφθέντων προσώπων επιτρέπεται μετά από έκδοση διάταξης του Εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και για ορισμένα αδικήματα (π.χ. κακουργήματα).

Στέλιος Γκρόζος

04/2008

Σχετικά με παραγγελίες διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης που απευθύνονται προς την ΥΠΕΕ για διερεύνηση αδικημάτων φοροδιαφυγής ή οικονομικών εγκλημάτων : 1) πρέπει να φορούν υποθέσεις ιδιαίτερης βαρύτητας και σημασίας για το Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ενωση και 2) πρέπει η παραγγελία να αφορά έλεγχο σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδρυμάτων που επιχορηγούνται από το Δημόσιο.

Κυριάκος Καρούτσος

03/2008

Εκτέλεση της απέλασης σε βάρος του καταδικασμένου αλλοδαπού, που διατάχθηκε από το δικαστήριο μετά την επ΄αόριστο αναστολή εκτέλεσης της ποινής του, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 99 παρ. 1 και 100-102 Π.Κ.

Φώτιος Μακρής

02/2008

Οι «ιδιωτικοί» φύλακες θήρας που διορίζονται από τις κυνηγετικές οργανώσεις, έχουν περιορισμένα καθήκοντα και δεν μπορούν να ενεργούν πράξεις ως προανακριτικοί υπάλληλοι, πλην της περίπτωσης που είναι αναγνωριζόμενοι ως τέτοιοι, κατόπιν υπουργικής απόφασης.

Αθανάσιος Κονταξής

 

01/2008

Το Πειθαρχικό Συμβούλιο που λειτουργεί σε κατάστημα κράτησης, για να επιληφθεί πειθαρχικού παραπτώματος κρατουμένου, πρέπει προηγουμένως να υποβληθεί αναφορά περί αυτού. Ισχύει και για την περίπτωση τελέσεως πειθαρχικού παραπτώματος κατά την ακροαματική διαδικασία σε αίθουσα δικαστηρίου.

Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός


2007

17/2007

Υπολογισμός συντελεστών βάσει των οποίων χορηγούνται τα ευεργετήματα της υφ΄όρον απόλυσης και αδείας στις περιπτώσεις συγχωνευτικών αποφάσεων όπου η ποινή βάση επιβάλλεται για αδίκημα του κοινού ποινικού δικαίου, μια δε από τις συγχωνευθείσες αφορά αδίκημα ναρκωτικών που τελέστηκε μετά την 12-9-01

Ν.Μαύρος

16/2007

Παροχή πληροφοριών για σχέση Εισαγγελίας και Αστυνομίας.

                                 Φ. Μακρής

15/2007

Η γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των αναγνωρισθέντων πτωμάτων των ανθρώπων που κάηκαν από πυρκαϊές εκ μέρους των ιατροδικαστών επιτρέπεται να γίνει από αυτούς μόνο με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που αίρουν το ιατρικό ή το ανακριτικό απόρρητο.

Φ.Μακρής

14/2007

Εξασφάλιση αποδεικτικών μέσων που αφορούν βιαιοπραγούντες κατά τις συναθροίσεις (αν είναι επιτρεπτή η χρήση βιντεοσκοπήσεως από κάμερες κλπ ως αποδεικτικών μέσων των εγκλημάτων).

Γεώργιος Σανιδάς

13/2007

Δικαιούται η ΔΕΗ να ζητά από τις υπηρεσίες που τηρούν ποινικά μητρώα, να της χορηγούν αντίγραφα ποινικών μητρώων δικαστικής χρήσεως ως αναγκαία δικαιολογητικά για την πρόσληψη του προσωπικού της.

Φ. Μακρής

12/2007

Προεργασία και εποπτεία του Εισαγγελέως Πρωτοδικών και εκτέλεση παραγγελίας του από τις αστυνομικές αρχές για την μεταφορά ασθενών που πάσχουν από ψυχική διαταραχή σε μονάδες ψυχικής υγείας για εξέταση ή ακούσια νοσηλεία.

Αθ. Κονταξής

11/2007

Επιστρέφουμε το ερώτημα σχετικά με την τύχη των απασχολουμένων στο Δήμο Ρίου 15 συμβασιούχων, διότι δεν δύναται να εκφέρει γνώμη ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, διότι όταν ζητείται γνωμοδότηση από τον Εισαγγελέα Εφετών δεν δύναται να διαβιβάσει το ερώτημα στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου.

Ανδρ. Ζύγουρας

10/2007

Ο Εισαγγελέας ασκεί εποπτεία επί των αστυνομικών αρχών, δίνει παραγγελία και οδηγίες και συστάσεις, δεν καθίσταται όμως διοικητικός προϊστάμενος αυτών.

Αθ. Κανελλόπουλος

09/2007

Ο συμβολαιογράφος δύναται να μεταφέρει στη νέα του έδρα τα αρχεία τα οποία κατείχε μόνο αν καταργηθεί η θέση στην οποία υπηρετούσε. Αν αυτή δεν καταργείται, ο μετατιθέμενος συμβ/φος δεν μπορεί να μεταφέρει στη νέα του έδρα τα εν λόγω αρχεία (αρχεία άλλου συμβ/φου που κατείχε).

Δημήτριος-Πρίαμος Λεκκός

08/2007

Η φύλαξη ακαταλόγιστων εγκληματιών θα λαμβάνει χώρα σε οποιοδήποτε δημόσιο θεραπευτήριο ψυχικώς νοσούντων ατόμων. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των θεραπευτηρίων αυτών έχει αρμοδιότητα μόνο για τη θεραπεία και νοσηλεία αυτών και όχι για τη φύλαξη αυτών.

Ανδρ. Ζύγουρας

07/2007

Σχετικά με το αν η Υποθηκοφύλακας έχει την δυνατότητα ή και την υποχρέωση να παραλαμβάνει και να μεταγράφει πράξεις που αφορούν σε ακίνητα (και κατατμήσεις αυτών) κείμενα σε οικισμούς που αναφέρονται σε έγγραφο ΥΠΕΧΩΔΕ. Αν γνωρίζει τις ελλείψεις συμπράττει σε άκυρη κλπ πράξη και υπέχει πειθαρχική, αστική και ποινική ευθύνη.

06/2007

Επί ερωτημάτων της άνω υπηρεσίας σε περίπτωση που η καταδίκη ατόμου από ποινικό δικαστήριο απαγγέλλεται σε χρόνο που οι ΔΥΟ δεν λειτουργούν και ο καταδικαζόμενος δύναται να προτίθεται να καταβάλει πάραυτα τα χρήματα για την εκκαθάριση της ποινής του νομίμως διατάσσεται με εντολή του Εισαγγελέα η κράτηση του καταδικαζομένου από αστυνομικές αρχές μέχρι την λειτουργία των ΔΥΟ για την εκκαθάριση της ποινής του.

Π. Θάνος

05/2007

Ορθή και πλήρης αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας των καταδιωκομένων προσώπων επί των διωκτικών εγγράφων (εντάλματα συλλήψεως, δικαστικές αποφάσεις κλπ).

Φ. Μακρής

04/2007

Δεν μπορεί να λαμβάνει ο πολιτικώς ενάγων στο στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης αντίγραφα της δικογραφίας (δικαίωμα λήψης αντιγράφων από δικογραφία από τον πολιτικώς ενάγοντα).

Ν. Μαύρος

03/2007

Σχετικά με την εργασιακή σχέση που διέπει τα μέλη ΔΕΠ (Διδακτικό Επιστημονικό Προσωπικό) των Ιατρικών Σχολών που απασχολούνται στα Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)

Στέλιος Γκρόζος

02α/2007

Σε συνέχεια της γνωμ. 2/07 και σε απάντηση του 2211/07 εγγράφου του Ε>Κ>Κ>Ν> Αυλώνα, σαφώς καθιερώνεται απαγορευτικό καθεστώς για χορήγηση αδειών απουσίας σε αλλοδαπούς στους οποίους εκτός από την κύρια ποινή τους έχει επιβληθεί και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης από την Χώρα.

Ιω. Χρυσός

02/2007

Απαγορεύεται η χορήγηση αδειών απουσίας σε αλλοδαπούς στους οποίους, εκτός από την κύρια ποινή τους, έχει επιβληθεί και η παρεπόμενη ποινή της απέλασης από τη Χώρα μέχρι την υφ΄όρο απόλυσή τους (τακτικές άδειες κρατουμένων).

Ιω. Χρυσός

01/2007

Σε περιφέρειες Πρωτ/κείων όπου οι συνθέσεις των ποινικών δικαστηρίων καταρτίζονται με κλήρωση, μέλος της σύνθεσης του Τριμελούς Πλημ/κείου δεν μπορεί να αναπληρωθεί, σε περίπτωση κωλύματός του, από Ειρηνοδίκη ή Πταισματοδίκη, με πράξη του οικείου Προέδρου Πρωτοδικών.

Π.Θάνος


2006

12/2006

Στις περιπτώσεις ακούσιας νοσηλείας τόσο ο Εισαγγελές όσο και Ο Διευθυντής της επιστημονικής μονάδας, οφείλουν να ενημερώνουν για την τήρηση των προθεσμιών νοσηλείας αλλά και τη νομιμότητα σε σχέση με την περαιτέρω μεταχείριση του μεταφερθέντος ατόμου.

Αθ.Κονταξής

11/2006

Στην έννοια του όρου «εξωτερικό» περιλαμβάνεται το έδαφος των κρατών-μελών που έχουν υπογράψει ή προσχωρήσει στην συμφωνία ΣΕΓΚΕΝ και νομίμως οι αστυνομικές υπηρεσίες αρνούνται την έξοδο από τη χώρα φυσικού προσώπου στο οποίο έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της απαγόρευσης μετάβασής του στο εξωτερικό.

Π.Θάνος

 

10/2006

Δικαίωμα να ψηφίσουν , καθώς επίσης και να εκλεγούν, κατά τις εκλογές για την ανάδειξη διευθύνοντος την Εισαγγελία, έχουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί που είναι αποσπασμένοι σε άλλη εισαγγελία για ορισμένο χρονικό διάστημα (αφορά τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πρωτοδικών Αθηνών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης)

Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί του α΄βαθμού, που κατά την ημερομηνία των εκλογών έχουν προαχθεί στο β΄βαθμό κκαι έχουν τοποθετηθεί στην Εις. Εφετών Αθηνών, ακόμη και αν δεν τους έχει επιδοθεί η περί προαγωγής απόφαση (αφορά τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πρωτοδικών Αθηνών και Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης).

Γεώργιος Σανιδάς

09/2006

Κατά την μεταβατική περίοδο λειτουργίας έμμισθων Υποθηκοφυλακείων ως Κτηματολογικών Γραφείων, ο έμμισθος υποθηκοφύλακας παραμένει Προϊστάμενος του Υποθηκοφυλακείου και μετά την έναρξη λειτουργίας του ως Κτηματολογικού Γραφείου.

Χαρ. Μαγκλάρας

08/2006

Δικαίωμα προτίμησης παλαιού μετόχου και δημόσια εγγραφή για κάλυψη κεφαλαίων ανώνυμης εταιρίας σχετικά με τις απαγορεύσεις των χρηματιστηριακών συναλλαγών των άρθρων 32 ν. 2843/00 και 7 ν. 3213/03.

07/2006

Νομική κατάσταση του κρατουμένου αλλοδαπού με σκοπό την απέλασή του.


Φ.Μακρής

06/2006

Η νομιμότητα της αξίωσης από τους Δήμους προσκόμισης ένορκης βεβαίωσης ως προαπαιτούμενου δικαιολογητικού για την έκδοση εγγυτέρων συγγενών.

Φ.Μακρής

05/2006

Νομικό καθεστώς που διέπει τα τέσσερα εμμισθοποιημένα με το Ν. 1805/88 υποθηκοφυλακεία.


Φ.Μακρής

04/2006

Διαφήμιση χρήσης ναρκωτικών και καταστήματα ή τρόφιμα που φέρουν απεικονίσεις του φυτού κάνναβης.

Φ.Μακρής

03/2006

Σχετικά με εκτέλεση της δικαστικής απέλασης του αλλοδαπού και ιδίως μετά την απόφαση που διατάσσει την υπό όρο απόλυσή του.

Φ.Μακρής

02/2006

Αν πρέπει να διαγράφεται από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθυμήτων ο υπό απέλαση αλλοδαπός, ύστερα από απόφαση που δέχεται αντιρρήσεις του κατά της απέλασης, κατ΄αθρ. 565 Κ.Π.Δ.

Φ.Μακρής

01/2006

Επί του ερωτήματος εάν

«το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. με βάσει τις διατάξεις της παρ. 15 άρθρ. 3 ν. 2867/00 σε συνδ. Με παρ. 2 άρθρ. 26 ν. 703/77, δύναται να ασκεί ανακριτικά καθήκοντα κατά την έννοια του άρθρ. 34 Κ.Π.Δ.» γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω δεν είναι προανακριτικοί υπάλληλοι, και ως εκ τούτου δεν δύνανται να ασκούν καθήκοντα ειδικού προανακριτικού υπαλλήλου.

Χρ. Γ. Σιδέρης


2005

11/2005

Σχετικά με την άρση της υφ΄όρον απόλυσης και τρόπο έκτισης από τον καταδικασμένο του ανασταλέντος υπολοίπου της προηγούμενης ποινής με τις συντρέχουσες άλλες ποινές.

Φώτιος Μακρής

10/2005

Σχετικά με ευεργετικό υπολογισμό (ως δυο ημέρες εκτιομένης ποινής) κάθε ημέρας φοίτησης κρατουμένου σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας που λειτουργεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Ενηλίκων ή σε Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων.

Δημ. Κορδοπάτης

09/2005

Γνωμοδότηση επί της φύσεως των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για σύνταξη συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Ανδρέας Ζύγουρας

08/2005

Σχετικά με τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Πολ.Δ. που αφορούν σε πλειστηριασμούς και εκκρεμείς υποθέσεις αναγκαστικής εκτέλεσης

Βασίλειος Μαρκής

Σελίδες