Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1979

03/1979

Αναστολή εκτελέσεως αποφάσεως καταγνωσάσης συνολικήν ποινήν

Β. Παπαναστασίου

02/1979

Ίνα παράσχωσι οδηγίας δια την εφαρμογήν του άρθρου 130 Κ.Π.Δ. σχετικά με τον διαχωρισμόν της Δίκης ανηλίκων και ενηλίκων κλπ 

Λεων. Παπακαρυάς

01/1979

Εάν είναι δυνατή η εκτέλεσις αποφάσεως εκδοθείσης υπό του Εισαγγελέως Πρωτοδικών κατά την διαδικασίαν του άρθρου 22 του ν. 1539/38 κατά την διάρκειαν της υπό του άρθρου 30 του ν. 3800/57 προβλεπομένης προθεσμίας προς άσκησιν ανακοπής ή εν περιπτώσει ασκήσεως τοιαύτης

Δ. Κυριάκης

Σελίδες