Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1987

03/1987

Από τις δικογραφίες που υποβάλλονται εξ αιτίας ασκήσεως αιτήσεων αναιρέσεων διαπιστώσαμε ότι: 1) ότι επιμηκύνεται η προδικαστική και επ ακροατηρίου διαδικασία, 2) ότι δεν γίνεται έγκυρη επίδοση των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και 3) ότι δεν υποβάλλονται σε μας με το πρωτότυπο της σχετικής έκθεσης αναίρεσης και δύο φωτοαντίγραφα αυτής. Προς αποφυγή των ατοπημάτων αυτών παρακαλούμε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ειδικότερα να ελέγχετε...

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

02/1987

Με αφορμή την υπ' αριθ. 129/14-1-87 αναφορά του Δ/ντή της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς προς το Υπουργείο Δ/νης που μας διαβιβάστηκε με το 6646/3-2-87 έγγραφο του Υπ. Δ/σύνης, σχετικά με τα προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή του θεσμού της υφ' όρον απόλυσης, σας γνωρίζουμε...

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

01/1987

Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας, ώστε οι μηνύσεις που αφορούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας να προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ή με απευθείας κλήση σε συντόμους δικασίμους

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

 


1986

10/1986

Παρακαλούμε από το προσεχές έτος 1987 και καθέκαστον μήνα να υποβάλετε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφονται ορισμένα στοιχεία, σχετικώς με την εκδίκαση των υποθέσεων στα ποινικά Δικαστήρια της περιφερείας σας... Η ισχύς της αριθ. 7/1971 εγκυκλίου της Εισαγγελίας Α.Π. παύει πλέον

Σπ. Κανίνιας

09/1986

Σχετικώς με τις καθυστερήσεις εκδόσεως πολιτικών αποφάσεων που σημειώθηκαν το 1986 παρακαλούμε να ζητήσετε από τους Δικ. Λειτουργούς (οι μεν Πρόεδροι Εφετών από τους Εφέτες, οι δε Εισαγγελείς Εφετών από τους Δικαστάς των Πρωτοδικείων) οι οποίοι καθυστέρησαν ή καθυστερούν την έκδοση αποφάσεων πέραν του τριμήνου να μας αναφέρουν - μέσω υμών - την διάρκεια και την αιτία της καθυστερήσεως, χωριστά για κάθε υπόθεση. Τις αναφορές αυτές να μας υποβάλετε μέχρι τέλους του προσεχούς Δεκεμβρίου

Σπ. Κανίνιας

08/1986

Διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 23-5-86 αναφοράς υπαλλήλου του ΙΚΑ Δερβενίου προς τον Δ/ντή του ΙΚΑ για να λάβετε γνώση σχετικά με την διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας κατά την εκδίκαση υποθέσεων πλημ/των καθυστερήσεις πληρωμής εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών (ΙΚΑ κλπ).

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

07/1986

Με αφορμή αναφορές παραπόνων από ιδιώτες που καλούνται ως μάρτυρες σε δικαστήρια μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους  ή της επαγγελματικής έδρας κλπ

Κων/νος Σταμάτης

06/1986

Με αφορμή έγγραφο που μας υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, σχετικά με την έξαρση της κερδοσκοπίας των χονδρεμπόρων διακινητών μπανανών

Κων/νος Σταμάτης

05/1986

Σχετικά με την άρνηση κληρικών να αποδεχθούν ως ανάδοχο σε βάπτιση νηπίου άτομο που είχε τελέσει πολιτικό γάμο

Κων/νος Σταμάτης

04/1986

Σχετικώς με την εφαρμογή από 1/5/86 νέου συστήματος καταγγελίας των ακαλύπτων επιταγών εκ μέρους διαφόρων Ελληνικών Τραπεζών

Κων/νος Σταμάτης

03/1986

Σχετικώς με την κλήτευση μαρτύρων κρατουμένων στις φυλακές και καταδικασμένων εις ισόβιον ή πρόσκαιρο κάθειρξη χωρίς να έχουν καμμία σχέση με την εκδικασθησομένη κατηγορία

Ηλίας Καζαντζής

02/1986

Σχετικά με κλοπές πορτοφολιών, διαρρήξεις διαμερισμάτων, κλοπές αυτοκινήτων κλπ από αλλοδαπούς

Σπ. Αλεξόπουλος

01/1986

Να συστήσουν με εγκύκλιο παραγγελία τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Γραμματειών της περιφερείας τους να υποβάλουν ανελλιπώς αντίγραφα των εκθέσεων εμφανίσεως και των εκθέσεων αναλήψεως καθηκόντων των Δικ. Λειτουργών το αργότερο την επόμενη ημέρα α) στο Υπουργείο Δ/σύνης, β) στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και γ) στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Κων/νος Σταμάτης


1985

14/1985

Υπενθυμίζουμε την αριθ. 2060/εγκ. 5/17-7-85 εγκύκλιο παραγγελία μας, περί συντάξεως στη δημοτική γλώσσα κατά το μονοτονικό σύστημα αποφάσεων, βουλευμάτων κλπ

Κων. Σταμάτης

13/1985

Όπως δοθούν σχετικές οδηγίες σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς περιφερείας των για εφαρμογή αυτοφώρου συνοπτικής διαδικασίας για "λόγους" που δεν εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 417 Κ.Π.Δ....

Κων. Σταμάτης

12/1985

Όπως συστήσουν στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς περιφερείας των να αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις των κατηγορουμένων για παροχή διασαφήσεων στο Δικαστικό Συμβούλιο, με κύρια ή συμπληρωματική πρότασή τους...

Κων. Σταμάτης

11/1985

Επειδή πρόσφατα εμφανίσθηκαν αδικαιολόγητες περιπτώσεις απολύσεως προσωρινά κρατουμένων υποδίκων γιατί εξαντλήθηκε το 18μηνο προσωρινής κρατήσεώς του...παρακαλούμε για την τήρηση...και ενημέρωσή μας σε κάθε περίπτωση εξαντλήσεως 18μηνου που τυχόν ηθελε εμφανισθεί

Κων. Σταμάτης

10/1985

Επειδή πρόσφατα εμφανίσθησαν αδικαιολόγητες περιπτώσεις απολύσεως προσωρινά κρατουμένων υποδίκων γιατί εξαντλήθηκε το 18μηνο προσ. κρατήσεώς τους, παρακαλούμε όπως ληφθούν από Ποινικό Συμβούλιο Εφετείου...ενδεικνυόμενα μέτρα...ώστε δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση βουλευμάτων...

Κων. Σταμάτης

09/1985

Επί αναφοράς Νομάρχου σχετικά  με μη εισαγωγή κατηγορουμένου για εμπρησμό δασικών ή γεωργικών εκτάσεων στη διαδικασία αυτοφώρων...οδηγίες προς αρμοδίους Εισαγελείς των...

Κων. Σταμάτης

08/1985

Υπόμνηση των 2324/εγκ. 4/70 και 3158/εγκ. 6/83 εγκυκλίων παραγγελιών μας προκειμένου να τηρηθούν αυτές, καθ' όσο τυγχάνει πειθαρχικά ελεγκτέο...

Κων. Σταμάτης

07/1985

Όπως συστήσουν στους αρμόδιους επιθεωρητές των Γραμματειών των Ποινικών Δικαστηρίων...1) να φροντίζουν να εξακριβώνουν αν τηρείται το "ειδικό βιβλίο καταχωρίσεως..."

Κων. Σταμάτης

06/1985

Σύμφωνα με άρθρο 38 του ν. 1406/83 (ΦΕΚ, Α, 182) οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, βουλεύματα κλπ συντάσσονται στη δημοτική γλώσσα...

Κων. Σταμάτης

05/1985

Υπόμνηση Δικ. Λειτουργών περιφερείας των περι τηρήσεως της δημοτικής γλώσσας σε αποφάσεις, βουλεύματα, διατάξεις κλπ μέχρι 14.12.85 και αναφορά εκτελέσεώς της

Κων. Σταμάτης

04/1985

Ανακοινωθεί εις κ.κ. Εισαγγελείς Πλημ/κών περιφερείας τους και δι' αυτών  εις κ.κ. Προέδρους Πρωτ. ότι δια της 393/85 αποφ. Α. Π. εκρίθη ότι εν εκδόσει παρά του Εισαγγελέα Πλημ/κών διατάξεως απαγορευούσης την έξοδον τινός εκ της χώρας

Κ. Φαφούτης

03/1985

Παρακαλούμε όπως επιστήσετε την προσοχή των κ.κ. Εισαγγελέων Πλημ. Περιφερείας σας δια την πιστήν εφαρμογήν των κοινών ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας και δια την έγκαιρον επίδοσιν διορισμών δικ. αντιπροσώπων και εφορευτικών επιτροπών

Κ. Φαφούτης

01/1985

Διαβιβάζομεν φωτοτυπικόν αντίγραφον του υπ' αριθ. 194/9-1-85 εγγράφου της Πανελληνίου Ενώσεως Δασοφυλάκων ίνα παράσχητε τας δεούσας οδηγίας εις τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας σας δια την νομότυπον κλήτευσιν των μαρτύρων δημοσίων υπαλλήλων εν οις και τα δασικά όργανα, ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος


1984

07/1984

Όπως παραγγείλη Εισαγγελείς περιφερείας του πλην Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, να αναφέρουν αν ασκούν αυτοπροσώπως την ποινική δίωξιν

Κ. Φαφούτης

06/1984

Σχετικά με την απόλυσιν των υπό προσωρινήν κράτησιν τελούντων κατηγορουμένων λόγω  παρελεύσεως των ορίων αναφέρουν τούτο υμίν

Κ. Φαφούτης

05/1984

Σχετικά με την τήρησιν ίδιων βιβλίων εις τα οποία να καταχωρούν τα ονοματεπώνυμα των υπό προσωρινήν κράτησιν τελούντων κατηγορουμένων ως και τον χρόνον ενάρξεως της κρατήσεώς των

Κ. Φαφούτης

04/1984

Σχετικώς με διορισμόν Εφετών και Αντεισαγγελέων Εφετών ως εφόρων Δικ. Αντιπροσώπων της 17/6/84 κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1984

Όπως εν όψει των Ευρωεκλογών της 17ης Ιουνίου 1984 επιστήσητε την προσοχήν των κ.κ. Εισαγγελέων Πλημμελειοδικών δια την πιστήν εφαρμογήν των τε κοινών ποινικών διατάξεων κλπ 

Κ. Φαφούτης

02/1984

Όπως συστηθή εις κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών περιφερείας των, κατά την συγκρότησιν οικείων εφορευτικών επιτροπών των εν τη περιφερεία των εκλογικών τμημάτων, τηρήσουν προς αποφυγήν ζητημάτων την περί κληρώσεως διαδικασίαν της §3 άρθρ. 51 Π.Δ. 895/81 "περί κωδικοποιήσεως των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας" κ μόνον εν ανάγκη την διαδικασίαν της §4 του ιδίου άρθρου

Κ. Φαφούτης

01/1984

Εξ αφορμής ανεπιτρέπτων εκδηλώσεων κατά την διεξαγωγήν δίκης ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως ενώπιον του Μ.Ο. Δικαστηρίου υπό συγγενών του θύματος και άλλων προσώπων παρακαλούμεν όπως δώσητε δεούσας οδηγίες προς τους παρ' υμών υπηρετούντας κ.κ. Εφέτας ίνα μη επαναληφθούν τοιαύτα.

Κ. Φαφούτης


1983

08/1983

Όπως απευθύνουν δεούσας οδηγίας προς Εισαγγ. Λειτουργούς περιφερείας των σχετικώς με προστασίαν κοινής ησυχίας και ειδικώς εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις- την επιβολήν της παρεπομένης ποινής της δημεύσεως μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

Σπυρ. Κανίνιας

07/1983

Κατόπιν διατυπωθεισών αποριών, εν σχέσει με την έννοιαν της εν τω άρθρω 473 ΚΠΔ προστεθείσης δια του άρθρου 9 του Ν. 969/79 τρίτης παραγράφου γνωρίζομεν περί προθεσμίας ασκήσεως αναιρέσεως...

Κ. Φαφούτης

06/1983

Διαβιβάζεται αντίγραφον της υπ' αριθ. 2324/εγκ. 4/70 παραγγελίας μας, δι' υπόμνησιν εις κ.κ. Προέδρους Πρωτοδικών, όπως τηρούν ταύτην, κρινομένης αναγκαίας κατόπιν του υπ' αριθ. 74740/16-9-83 εγγράφου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Κ. Φαφούτης

05/1983

Δια του άρθρου 3 Ν. 1390/83 περί εξόδου εκ της υπηρεσίας δικ. Λειτουργών....παρακαλούμεν όπως εις περίπτωσιν καθ' ήν έχετε υπ' όψιν σας δικ. λειτουργούς οίτινες εμπίπτουν εις τας περιπτώσεις δι' οριστικήν παύσιν, αναφέρητε περί αυτών

Κ. Φαφούτης

04/1983

Σχτικώς με λάθη (καθαρογραφή δις) αποφάσεων εις ειδικόν βιβλίον, γένονται αι δέουσαι συστάσεις, καθ' όσον συντρέχουν ημερομηνίαι δι' άσκησιν αναιρέσεως...

Κ. Φαφούτης

03/1983

Επί 72481/2-8-83 εγγράφου του Υπ. Δ/σύνης, σχειτκώς με απέλαση αλλοδαπού

Αναστ. Βερνάρδος

02/1983

Όπως εφεξής, οσάκις ασκούντες αναιρέσεις επί υποθέσεων, εφ' ων εσχηματίσθησαν ογκώδεις δικογραφίαι, μην υποβάλητε ημίν τας δικογραφίας ταύτας αλλά περιορίζεσθε... εις την υποβολήν του αναιρετηρίου και των εκδοθέντων βουλευμάτων ως και των οικείων αποδεικτικών...

Κ. Φαφούτης

01/1983

Όπως συστηθή εις κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των, ως και Προέδρους Πρωτοδικών, προκειμένου επί υποθέσεων αφορωσών ποινικάς παραβάσεις εις δάση και παράνομον θήραν, καταβάλλουν ιδιαιτέραν επιμέλειαν...

Κ. Φαφούτης


1982

07/1982

Περί απαραιτήτου εκφωνήσεως των ονομάτων των διαδίκων και στην περίπτωση της αναβολής της δίκης

Σπυρ. Κανίνιας

06/1982

Όπως παραγγείλητε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των όπως τηρούν απαρεγκλίτως την διαταξιν περί πειθαρχικού δικαίου δικαστικών Λειτουργών κλπ

Κ. Φαφούτης 

05/1982

Όπως εν όψει των δημοτικών εκλογών της 17/10/82 συστήσωσι εις Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερειών των δια την πιστήν εφαρμογήν των τε ποινικών διατάξεων κλπ

Κ. Φαφούτης

04/1982

Σχετικώς με την ρύπανσιν των θαλασσών κλπ

Κ. Φαφούτης

03/1982

Σχετικώς με την μη έγκαιρον υπογραφήν κλητηρίων θεσπισμάτων  υπό μετατιθεμένων Εισαγγελέων κλπ

Κ. Φαφούτης

02/1982

Γνωρίζομεν σχετικώς με αναιρουμένας αποφάσεις Δικαστηρίων με το αιτιολογικόν ότι εν τοις πρακτικοίς δεν μνημονεύονται αναγνωσθέντα έγγραφα ληφθέντα όμως υπ' όψιν δια την ενοχήν των κατηγορουμένων κλπ

Κ. Φαφούτης

01/1982

Επανερχόμεθα επί του θέματος της υπ' αριθ. 8/19-12-78 εγκυκλίου μας , περί συλλήψεως και κρατήσεως Σιδηροδρομικών εις περιπτώσεις εξ' αμελείας τελουμένων εγκλημάτων κλπ

Σπ. Κανίνιας


1981

09/1981

Επί αιτήματος της Ενώσεως Ελληνικών Τραπεζών αφορώντος παράβασιν του άρθρ. 79 του Ν. 5960/1930, όπως μη καλούνται οι αρμόδιοι υπάλληλοι της πληρωτρίας τραπέζης οσάκις η ανυπαρξία αντικρύσματος επιταγή βεβαιούται εγγράφως και επισήμως παρά της πληρωτρίας τραπέζης

Κ. Φαφούτης

08/1981

Όπως εν όψει των διεξαχθησομένων εκλογών την 18/10/81 επιστήσωσι την προσοχήν των κ.κ. Εισαγγελέων Πρωτοδικών τηςπεριφερείας των δια την πιστήν εφαρμογήν των ποινικών διατάξεων κλπ

Κ. Φαφούτης

Σελίδες