Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1992

08/1992

Σχετικά με αρχειοθέτηση μηνύσεως ιδιώτου κατά προσώπου με ανώτατο αξίωμα

Γ. Πλαγιανάκος

07/1992

Διαβιβάζουμε φωτ/φο εγγράφου Γενικής Γραμματείας Υπ. ΠΕΧΩΔΕ που αφορά αμετάκλητη ποιν. καταδίκη υπαλλήλου για να λάβετε γνώση

Γ. Πλαγιανάκος

 

06/1992

Να τηρείται ειιδκή στήλη στο βιβλίο δημοσ. ποινικών αποφάσεων για την καταχώρησή των στο ειδικό βιβλίο

Γ. Πλαγιανάκος

05/1992

Εν όψει της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και των ανακυψάντων ζητημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

04/1992

Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών να ασκούν ποινική δίωξη εφόσον προκύπτει από το ποινικό μητρώο υποτροπή καθέξη εγκληματία. Οι Εισαγγελείς Εφετών να ελέγχουν και να μας αναφέρουν περιπτώσεις μη εφαρμογής

Γ. Πλαγιανάκος

03/1992

Αναφερόμενοι στην υπ' αριθ. 141/εγκ. 1/15-1-92 εγκύκλιό μας διευκρινίζουμε ότι το δίμηνο χρονικό διάστημα αρχίζει να υπολογίζεται από το τέλος του μηνός της συζητήσεως των πολιτικών υποθέσεων κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

02/1992

Σχετικά με την κατ' έτος επιθεώρηση από τους Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Γεώργιος Πλαγιανάκος

01/1992

Σχετικά με την υποβολή ανά 4μηνον πολιτικών αποφάσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πέραν του διμήνου

Γεώργιος Πλαγιανάκος


1991

08/1991

Σχετικά με το δικαίωμα της ασκήσεως ενδίκου μέσου από τους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κατά κανόνα χωρίς να στερεί το δικαίωμα τούτο και στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Κράτους. Να μας ενημερώνετε εγκαίρως ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη άσκηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως για το ίδιο νομικό θέμα

Γ. Πλαγιανάκος

07/1991

Να ερευνηθεί αν στην περιφέρειά σας οι τελωνειακές αρχές εκτελούν ή όχι πλημμελώς τα καθήκοντά τους σε σχέση με το ανακριτικό τους καθήκον για εγκλήματα λαθρεμπορίας κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

06/1991

Σχετικά με την επισταμένη επιθεώρηση των υποθηκοφυλακείων από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφέρειας και την επισήμανση οποιουδήποτε δόλου

Γ. Πλαγιανάκος

05/1991

Για ενημέρωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μας υποβάλλετε πίνακες κινήσεως για το 1990 Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων περιφερείας Πρωτοδικείου με αριθμό πολιτικών αποφάσεων, ποινικών, προανακριτικών ποινικών δικογραφιών κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

04/1991

Σχετικά με το χρονικό διάστημα επεξεργασίας και επιστροφής ποινικών δικογραφιών. Επιμηκύνεται αυτό από ένα σε δύο μήνες για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που θα ισχύσει από 1-9-91 κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

03/1991

Παρακαλούμε τα κατηγορητήρια να συντάσσονται από τους ίδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που έχουν αναλάβει την επεξεργασία των σχετικών ποινικών υποθέσεων. Να τηρείται βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής δικογραφιών ή άλλως πως για εξακρίβωση του χρόνου παραδόσεως και παραλαβής των δικογραφιών κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

02/1991

Σχετικά με την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο των κατ' έφεση εκδιδομένων καταδικαστικών αποφάσεων και μετά τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της αξιόποινης πράξης. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να κρίνει αν πρέπει να απευθύνει σχετικές οδηγίες προς τους υπηρετούντες στα Εφετεία του Κράτους δικαστικούς λειτουργούς κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

01/1991

Έγκυρη ενημέρωση του Εισαγγελέα Α.Π. σε περίπτωση ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως δικαστικών λειτουργών από τους αρμοδίους προϊσταμένους

Γ. Πλαγιανάκος


1990

03/1990

Παρακαλούμε να παραγγείτε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας να ερευνήσουν αν τα διαφημιζόμενα και αυτοαποκαλούμενα "Πανεπιστήμια" πληρούν ή όχι τους όρους του νόμου και οι διαφημίσεις των αν είναι νόμιμες

Γ. Πλαγιανάκος

02/1990

Παρακαλούμε για εντονότερη, δραστικότερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία και παρακολούθηση στην εν γένει διακίνηση και προώθηση των ποινικών υποθέσεων και δικογραφιών και να οργανώσετε την εσωτερική υπηρεσία της Εισαγγελίας Εφετών της οποίας προΐστασθε κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραγραφές των πράξεων

Γ. Πλαγιανάκος

01/1990

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 8-4-90, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των κ.κ. Εισαγγελέων Πρωτοδικών περιφερείας σας για την πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών κλπ


1989

10/1989

Εν όψει βουλευτικών εκλογών 5-11-89 να επιστήσετε ιδιαίτερα την προσοχή των κκ Εισαγγελέων Πρωτοδικών της περιφερείας σας για πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων κλπ

Γεώργιος Πλαγιανάκος

09/1989

Γνωρίζουμε το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

08/1989

Κατά τις εκλογές Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18-9-89 σε πολλά εκλογικά τμήματα δεν εμφανίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών που είχαν κληρωθεί κλπ

Παν. Κωνσταντινόπουλος

07/1989

Μετά την υπ' αριθ. 18060/26-4-89 αναφορά Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκύπτει ότι οι δικογραφίες κατά Υπουργών και Υφυπουργών και συμμετόχων, τοποθετούνται στο αρχείο κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

06/1989

Να εξακριβωθεί από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών μετά από εντολή σας ποιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν προσήλθον αδικαιολόγητα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη

Παν. Κωνσταντινόπουλος

05/1989

Ενόψει εκλογών 18/6/89 παρακαλούμε να ευρίσκεστε στις θέσεις σας για την ομαλή λειτουργία των εκλογών και σε συνεργασία με τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να φροντίσετε για την διαφύλαξη εκλογικού υλικού κλπ

Π. Κωνσταντινόπουλος

04/1989

Ενόψει εκλογών 18/6/89 παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών Πρωτοδικών περιφερείας σας για την ομαλή λειτουργία των εκλογών κλπ

Π. Κωνσταντινόπουλος

03/1989

Σας υπενθυμίζουμε την αριθ. 3/86 εγκύκλιό μας (Αντ/λεως Α.Π. Ηλ. Καζαντζή) σχετικά με την κλήτευση μαρτύρων οι οποίοι εκτίουν ποινές φυλακίσεως ή καθείρξεως κλπ

Σπ. Κανίνιας

02/1989

Διαβιβάζουμε το αρ. 121620/88 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας, σχετικώς με  την πιστή εφαρμογή του άρθρου 130§3 Κ.Π.Δ. (χωρισμός δίκης συμμετόχων ανηλίκων)

Σπ. Κανίνιας

01/1989

Μετά την από το άρθρ. 1 του Ν. 1805/88 τροποποίηση του άρθρ. 215 του Κ.Π.Δ. που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 199/88), παρακαλούμε όπως κατά την εφαρμογή της άνω εγκυκλίου μας να λαμβάνεται υπόψη η διάταξη του άρθρ. 215 Κ.Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε

Σπ. Αλεξόπουλος


1988

09/1988

Σχετικά με την τήρηση μέτρων μέσα στο ακροατήριο, με αφορμή δολοφονία κατηγορουμένου στο Κακ/κείο Πειραιά

Παν. Κωνσταντινόπουλος

08/1988

Σχετικά με την τήρηση της διατάξεως του άρθρου 215 Κ.Π.Δ. κατά την κλήτευση μαρτύρων στα διάφορα δικαστήρια των δασικών οργάνων

Σπ. Αλεξόπουλος

07/1988

Σχετικά με την εγγραφή των αποφάσεων κατά των οποίων ασκείται αναίρεση, δια γραφομηχανών

Π. Κωνσταντινόπουλος

06/1988

Σχετικά με την υποβολή στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου από του προσεχούς έτους 1989 μηνιαίων καταστάσεων κινήσεως των πολιτικών υποθέσεων του Εφετείου και των Πρωτοδικείων της περιφερείας σας

Παν. Κωνσταντινόπουλος

05/1988

Σχετικά με την καθαρογραφή και καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων Μονομελούς κ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

04/1988

Ανακαλούμε την 1849/Εγκ. 3/88 παραγγελία μας, εν όψει της εφαρμογή του Ν. 1756/88

Παν. Κωνσταντινόπουλος

03/1988

Σχετικώς με τις υποβαλλόμενες κατά μήνα στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου καταστάσεις διεκπεραιώσεως πολιτικών υποθέσεων, παρακαλούμε από το προσεχές δικ. έτος με την υποβολή των καταστάσεων να αναφέρετε σε εμάς την δικαιολογία που προέβαλε ο καθυστερήσας την έκδοση των αποφάσεων Δικ. Λειτουργός και την προσωπική σας κρίση ως προς την βασιμότητά της

Παν. Κωνσταντινόπουλος

02/1988

Με αφορμή του 860/26-3-88 εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτ/στών Ιδιοκτητών φορτηγών αυτ/των Δ.Χ. εκφράζεται παράπονο ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 53§1 Ν. 1591/86 από την οποία προκύπτει ότι συνυπεύθυνος στην υπερφόρτωση των φορτηγών αυτ/των είναι και ο φορτωτής

Παν. Ταρασουλέας

01/1988

Με αφορμή αναφοράς της Γεν. Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, σχετικά με τους δικ. αντιπροσώπους στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ορίζονται οπωσδήποτε δικ. λειτουργοί ως πρόεδροι των εφορευτικών Επιτροπών

Παν. Κωνσταντινόπουλος


1987

05/1987

Συνέχεια της 3/87 εγκυκλίου μας και σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΠΔ, να ενεργήσουν εμπεριστατωμένη έρευνα στα εισαγγελικά, ανακριτικά και προανακριτικά γραφεία για τη διαπίστωση τυχόν αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν (λ.χ. υπόθεση "εταιρείας δολοφόνων" "σκανδάλων" κλπ) και να μας αναφέρετε το αποτέλεσμα της έρευνάς σας.

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

04/1987

Σχετικώς με τη λειτουργία δωρεάν Οικοτροφείου και Σχολής Εκπαιδεύσεως απόρων τυφλών κοριτσιών στο Αμαρούσι με την ονομασία "Λασκαρίδειος Στέγη" να λάβουν γνώση οι Εισαγελείς Πρωτοδικών και οι Δικαστές Ανηλίκων της περιφερείας σας.

Σπ. Κανίνιας

03/1987

Από τις δικογραφίες που υποβάλλονται εξ αιτίας ασκήσεως αιτήσεων αναιρέσεων διαπιστώσαμε ότι: 1) ότι επιμηκύνεται η προδικαστική και επ ακροατηρίου διαδικασία, 2) ότι δεν γίνεται έγκυρη επίδοση των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και 3) ότι δεν υποβάλλονται σε μας με το πρωτότυπο της σχετικής έκθεσης αναίρεσης και δύο φωτοαντίγραφα αυτής. Προς αποφυγή των ατοπημάτων αυτών παρακαλούμε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ειδικότερα να ελέγχετε...

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

02/1987

Με αφορμή την υπ' αριθ. 129/14-1-87 αναφορά του Δ/ντή της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς προς το Υπουργείο Δ/νης που μας διαβιβάστηκε με το 6646/3-2-87 έγγραφο του Υπ. Δ/σύνης, σχετικά με τα προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή του θεσμού της υφ' όρον απόλυσης, σας γνωρίζουμε...

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

01/1987

Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας, ώστε οι μηνύσεις που αφορούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας να προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ή με απευθείας κλήση σε συντόμους δικασίμους

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

 


1986

10/1986

Παρακαλούμε από το προσεχές έτος 1987 και καθέκαστον μήνα να υποβάλετε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφονται ορισμένα στοιχεία, σχετικώς με την εκδίκαση των υποθέσεων στα ποινικά Δικαστήρια της περιφερείας σας... Η ισχύς της αριθ. 7/1971 εγκυκλίου της Εισαγγελίας Α.Π. παύει πλέον

Σπ. Κανίνιας

09/1986

Σχετικώς με τις καθυστερήσεις εκδόσεως πολιτικών αποφάσεων που σημειώθηκαν το 1986 παρακαλούμε να ζητήσετε από τους Δικ. Λειτουργούς (οι μεν Πρόεδροι Εφετών από τους Εφέτες, οι δε Εισαγγελείς Εφετών από τους Δικαστάς των Πρωτοδικείων) οι οποίοι καθυστέρησαν ή καθυστερούν την έκδοση αποφάσεων πέραν του τριμήνου να μας αναφέρουν - μέσω υμών - την διάρκεια και την αιτία της καθυστερήσεως, χωριστά για κάθε υπόθεση. Τις αναφορές αυτές να μας υποβάλετε μέχρι τέλους του προσεχούς Δεκεμβρίου

Σπ. Κανίνιας

08/1986

Διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 23-5-86 αναφοράς υπαλλήλου του ΙΚΑ Δερβενίου προς τον Δ/ντή του ΙΚΑ για να λάβετε γνώση σχετικά με την διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας κατά την εκδίκαση υποθέσεων πλημ/των καθυστερήσεις πληρωμής εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών (ΙΚΑ κλπ).

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

07/1986

Με αφορμή αναφορές παραπόνων από ιδιώτες που καλούνται ως μάρτυρες σε δικαστήρια μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους  ή της επαγγελματικής έδρας κλπ

Κων/νος Σταμάτης

06/1986

Με αφορμή έγγραφο που μας υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, σχετικά με την έξαρση της κερδοσκοπίας των χονδρεμπόρων διακινητών μπανανών

Κων/νος Σταμάτης

05/1986

Σχετικά με την άρνηση κληρικών να αποδεχθούν ως ανάδοχο σε βάπτιση νηπίου άτομο που είχε τελέσει πολιτικό γάμο

Κων/νος Σταμάτης

04/1986

Σχετικώς με την εφαρμογή από 1/5/86 νέου συστήματος καταγγελίας των ακαλύπτων επιταγών εκ μέρους διαφόρων Ελληνικών Τραπεζών

Κων/νος Σταμάτης

Σελίδες