Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1991

02/1991

Σχετικά με την καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο των κατ' έφεση εκδιδομένων καταδικαστικών αποφάσεων και μετά τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής της αξιόποινης πράξης. Ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου να κρίνει αν πρέπει να απευθύνει σχετικές οδηγίες προς τους υπηρετούντες στα Εφετεία του Κράτους δικαστικούς λειτουργούς κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

01/1991

Έγκυρη ενημέρωση του Εισαγγελέα Α.Π. σε περίπτωση ασκήσεως πειθαρχικής διώξεως δικαστικών λειτουργών από τους αρμοδίους προϊσταμένους

Γ. Πλαγιανάκος


1990

03/1990

Παρακαλούμε να παραγγείτε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας να ερευνήσουν αν τα διαφημιζόμενα και αυτοαποκαλούμενα "Πανεπιστήμια" πληρούν ή όχι τους όρους του νόμου και οι διαφημίσεις των αν είναι νόμιμες

Γ. Πλαγιανάκος

02/1990

Παρακαλούμε για εντονότερη, δραστικότερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία και παρακολούθηση στην εν γένει διακίνηση και προώθηση των ποινικών υποθέσεων και δικογραφιών και να οργανώσετε την εσωτερική υπηρεσία της Εισαγγελίας Εφετών της οποίας προΐστασθε κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται οι παραγραφές των πράξεων

Γ. Πλαγιανάκος

01/1990

Ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 8-4-90, παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή των κ.κ. Εισαγγελέων Πρωτοδικών περιφερείας σας για την πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας, ώστε να εξασφαλιστεί το αδιάβλητο των εκλογών κλπ


1989

10/1989

Εν όψει βουλευτικών εκλογών 5-11-89 να επιστήσετε ιδιαίτερα την προσοχή των κκ Εισαγγελέων Πρωτοδικών της περιφερείας σας για πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων κλπ

Γεώργιος Πλαγιανάκος

09/1989

Γνωρίζουμε το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας κατά τα τελευταία χρόνια από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

08/1989

Κατά τις εκλογές Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18-9-89 σε πολλά εκλογικά τμήματα δεν εμφανίστηκαν μέλη εφορευτικών επιτροπών που είχαν κληρωθεί κλπ

Παν. Κωνσταντινόπουλος

07/1989

Μετά την υπ' αριθ. 18060/26-4-89 αναφορά Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, προκύπτει ότι οι δικογραφίες κατά Υπουργών και Υφυπουργών και συμμετόχων, τοποθετούνται στο αρχείο κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

06/1989

Να εξακριβωθεί από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών μετά από εντολή σας ποιοι δικαστικοί αντιπρόσωποι δεν προσήλθον αδικαιολόγητα να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να ασκηθεί κατ' αυτών ποινική δίωξη

Παν. Κωνσταντινόπουλος

05/1989

Ενόψει εκλογών 18/6/89 παρακαλούμε να ευρίσκεστε στις θέσεις σας για την ομαλή λειτουργία των εκλογών και σε συνεργασία με τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να φροντίσετε για την διαφύλαξη εκλογικού υλικού κλπ

Π. Κωνσταντινόπουλος

04/1989

Ενόψει εκλογών 18/6/89 παρακαλούμε να επιστήσετε την προσοχή στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών Πρωτοδικών περιφερείας σας για την ομαλή λειτουργία των εκλογών κλπ

Π. Κωνσταντινόπουλος

03/1989

Σας υπενθυμίζουμε την αριθ. 3/86 εγκύκλιό μας (Αντ/λεως Α.Π. Ηλ. Καζαντζή) σχετικά με την κλήτευση μαρτύρων οι οποίοι εκτίουν ποινές φυλακίσεως ή καθείρξεως κλπ

Σπ. Κανίνιας

02/1989

Διαβιβάζουμε το αρ. 121620/88 έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες προς τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας, σχετικώς με  την πιστή εφαρμογή του άρθρου 130§3 Κ.Π.Δ. (χωρισμός δίκης συμμετόχων ανηλίκων)

Σπ. Κανίνιας

01/1989

Μετά την από το άρθρ. 1 του Ν. 1805/88 τροποποίηση του άρθρ. 215 του Κ.Π.Δ. που δημοσιεύθηκε πρόσφατα (ΦΕΚ 199/88), παρακαλούμε όπως κατά την εφαρμογή της άνω εγκυκλίου μας να λαμβάνεται υπόψη η διάταξη του άρθρ. 215 Κ.Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε

Σπ. Αλεξόπουλος


1988

09/1988

Σχετικά με την τήρηση μέτρων μέσα στο ακροατήριο, με αφορμή δολοφονία κατηγορουμένου στο Κακ/κείο Πειραιά

Παν. Κωνσταντινόπουλος

08/1988

Σχετικά με την τήρηση της διατάξεως του άρθρου 215 Κ.Π.Δ. κατά την κλήτευση μαρτύρων στα διάφορα δικαστήρια των δασικών οργάνων

Σπ. Αλεξόπουλος

07/1988

Σχετικά με την εγγραφή των αποφάσεων κατά των οποίων ασκείται αναίρεση, δια γραφομηχανών

Π. Κωνσταντινόπουλος

06/1988

Σχετικά με την υποβολή στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου από του προσεχούς έτους 1989 μηνιαίων καταστάσεων κινήσεως των πολιτικών υποθέσεων του Εφετείου και των Πρωτοδικείων της περιφερείας σας

Παν. Κωνσταντινόπουλος

05/1988

Σχετικά με την καθαρογραφή και καταχώρηση στο ειδικό βιβλίο αποφάσεων Μονομελούς κ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κλπ

Σπ. Αλεξόπουλος

04/1988

Ανακαλούμε την 1849/Εγκ. 3/88 παραγγελία μας, εν όψει της εφαρμογή του Ν. 1756/88

Παν. Κωνσταντινόπουλος

03/1988

Σχετικώς με τις υποβαλλόμενες κατά μήνα στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου καταστάσεις διεκπεραιώσεως πολιτικών υποθέσεων, παρακαλούμε από το προσεχές δικ. έτος με την υποβολή των καταστάσεων να αναφέρετε σε εμάς την δικαιολογία που προέβαλε ο καθυστερήσας την έκδοση των αποφάσεων Δικ. Λειτουργός και την προσωπική σας κρίση ως προς την βασιμότητά της

Παν. Κωνσταντινόπουλος

02/1988

Με αφορμή του 860/26-3-88 εγγράφου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αυτ/στών Ιδιοκτητών φορτηγών αυτ/των Δ.Χ. εκφράζεται παράπονο ότι δεν εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 53§1 Ν. 1591/86 από την οποία προκύπτει ότι συνυπεύθυνος στην υπερφόρτωση των φορτηγών αυτ/των είναι και ο φορτωτής

Παν. Ταρασουλέας

01/1988

Με αφορμή αναφοράς της Γεν. Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ελλάδος, σχετικά με τους δικ. αντιπροσώπους στις εκλογές των συνδικαλιστικών οργανώσεων, παρακαλούμε να καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να ορίζονται οπωσδήποτε δικ. λειτουργοί ως πρόεδροι των εφορευτικών Επιτροπών

Παν. Κωνσταντινόπουλος


1987

05/1987

Συνέχεια της 3/87 εγκυκλίου μας και σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΚΠΔ, να ενεργήσουν εμπεριστατωμένη έρευνα στα εισαγγελικά, ανακριτικά και προανακριτικά γραφεία για τη διαπίστωση τυχόν αδικαιολόγητης καθυστέρησης στη διεκπεραίωση των ποινικών υποθέσεων που εκκρεμούν (λ.χ. υπόθεση "εταιρείας δολοφόνων" "σκανδάλων" κλπ) και να μας αναφέρετε το αποτέλεσμα της έρευνάς σας.

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

04/1987

Σχετικώς με τη λειτουργία δωρεάν Οικοτροφείου και Σχολής Εκπαιδεύσεως απόρων τυφλών κοριτσιών στο Αμαρούσι με την ονομασία "Λασκαρίδειος Στέγη" να λάβουν γνώση οι Εισαγελείς Πρωτοδικών και οι Δικαστές Ανηλίκων της περιφερείας σας.

Σπ. Κανίνιας

03/1987

Από τις δικογραφίες που υποβάλλονται εξ αιτίας ασκήσεως αιτήσεων αναιρέσεων διαπιστώσαμε ότι: 1) ότι επιμηκύνεται η προδικαστική και επ ακροατηρίου διαδικασία, 2) ότι δεν γίνεται έγκυρη επίδοση των εγγράφων της ποινικής διαδικασίας και 3) ότι δεν υποβάλλονται σε μας με το πρωτότυπο της σχετικής έκθεσης αναίρεσης και δύο φωτοαντίγραφα αυτής. Προς αποφυγή των ατοπημάτων αυτών παρακαλούμε να λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα, ειδικότερα να ελέγχετε...

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

02/1987

Με αφορμή την υπ' αριθ. 129/14-1-87 αναφορά του Δ/ντή της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς προς το Υπουργείο Δ/νης που μας διαβιβάστηκε με το 6646/3-2-87 έγγραφο του Υπ. Δ/σύνης, σχετικά με τα προβλήματα κατά την πρακτική εφαρμογή του θεσμού της υφ' όρον απόλυσης, σας γνωρίζουμε...

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

01/1987

Παρακαλούμε να δώσετε τις αναγκαίες οδηγίες στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας σας, ώστε οι μηνύσεις που αφορούν παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας να προσδιορίζονται κατά τη διαδικασία του αυτοφώρου ή με απευθείας κλήση σε συντόμους δικασίμους

Σπυρίδων Αλεξόπουλος

 


1986

10/1986

Παρακαλούμε από το προσεχές έτος 1987 και καθέκαστον μήνα να υποβάλετε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου τρεις καταστάσεις στις οποίες θα αναγράφονται ορισμένα στοιχεία, σχετικώς με την εκδίκαση των υποθέσεων στα ποινικά Δικαστήρια της περιφερείας σας... Η ισχύς της αριθ. 7/1971 εγκυκλίου της Εισαγγελίας Α.Π. παύει πλέον

Σπ. Κανίνιας

09/1986

Σχετικώς με τις καθυστερήσεις εκδόσεως πολιτικών αποφάσεων που σημειώθηκαν το 1986 παρακαλούμε να ζητήσετε από τους Δικ. Λειτουργούς (οι μεν Πρόεδροι Εφετών από τους Εφέτες, οι δε Εισαγγελείς Εφετών από τους Δικαστάς των Πρωτοδικείων) οι οποίοι καθυστέρησαν ή καθυστερούν την έκδοση αποφάσεων πέραν του τριμήνου να μας αναφέρουν - μέσω υμών - την διάρκεια και την αιτία της καθυστερήσεως, χωριστά για κάθε υπόθεση. Τις αναφορές αυτές να μας υποβάλετε μέχρι τέλους του προσεχούς Δεκεμβρίου

Σπ. Κανίνιας

08/1986

Διαβιβάζουμε φωτοαντίγραφο της από 23-5-86 αναφοράς υπαλλήλου του ΙΚΑ Δερβενίου προς τον Δ/ντή του ΙΚΑ για να λάβετε γνώση σχετικά με την διεξαγωγή της ποινικής διαδικασίας κατά την εκδίκαση υποθέσεων πλημ/των καθυστερήσεις πληρωμής εργατικών ή εργοδοτικών εισφορών (ΙΚΑ κλπ).

Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος

07/1986

Με αφορμή αναφορές παραπόνων από ιδιώτες που καλούνται ως μάρτυρες σε δικαστήρια μακριά από τον τόπο της κατοικίας τους  ή της επαγγελματικής έδρας κλπ

Κων/νος Σταμάτης

06/1986

Με αφορμή έγγραφο που μας υποβλήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου, σχετικά με την έξαρση της κερδοσκοπίας των χονδρεμπόρων διακινητών μπανανών

Κων/νος Σταμάτης

05/1986

Σχετικά με την άρνηση κληρικών να αποδεχθούν ως ανάδοχο σε βάπτιση νηπίου άτομο που είχε τελέσει πολιτικό γάμο

Κων/νος Σταμάτης

04/1986

Σχετικώς με την εφαρμογή από 1/5/86 νέου συστήματος καταγγελίας των ακαλύπτων επιταγών εκ μέρους διαφόρων Ελληνικών Τραπεζών

Κων/νος Σταμάτης

03/1986

Σχετικώς με την κλήτευση μαρτύρων κρατουμένων στις φυλακές και καταδικασμένων εις ισόβιον ή πρόσκαιρο κάθειρξη χωρίς να έχουν καμμία σχέση με την εκδικασθησομένη κατηγορία

Ηλίας Καζαντζής

02/1986

Σχετικά με κλοπές πορτοφολιών, διαρρήξεις διαμερισμάτων, κλοπές αυτοκινήτων κλπ από αλλοδαπούς

Σπ. Αλεξόπουλος

01/1986

Να συστήσουν με εγκύκλιο παραγγελία τους αρμόδιους Προϊσταμένους των Γραμματειών της περιφερείας τους να υποβάλουν ανελλιπώς αντίγραφα των εκθέσεων εμφανίσεως και των εκθέσεων αναλήψεως καθηκόντων των Δικ. Λειτουργών το αργότερο την επόμενη ημέρα α) στο Υπουργείο Δ/σύνης, β) στον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και γ) στον Εισαγγελέα Αρείου Πάγου

Κων/νος Σταμάτης


1985

14/1985

Υπενθυμίζουμε την αριθ. 2060/εγκ. 5/17-7-85 εγκύκλιο παραγγελία μας, περί συντάξεως στη δημοτική γλώσσα κατά το μονοτονικό σύστημα αποφάσεων, βουλευμάτων κλπ

Κων. Σταμάτης

13/1985

Όπως δοθούν σχετικές οδηγίες σε Εισαγγελικούς Λειτουργούς περιφερείας των για εφαρμογή αυτοφώρου συνοπτικής διαδικασίας για "λόγους" που δεν εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 417 Κ.Π.Δ....

Κων. Σταμάτης

12/1985

Όπως συστήσουν στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς περιφερείας των να αντιμετωπίζουν τις αιτήσεις των κατηγορουμένων για παροχή διασαφήσεων στο Δικαστικό Συμβούλιο, με κύρια ή συμπληρωματική πρότασή τους...

Κων. Σταμάτης

11/1985

Επειδή πρόσφατα εμφανίσθηκαν αδικαιολόγητες περιπτώσεις απολύσεως προσωρινά κρατουμένων υποδίκων γιατί εξαντλήθηκε το 18μηνο προσωρινής κρατήσεώς του...παρακαλούμε για την τήρηση...και ενημέρωσή μας σε κάθε περίπτωση εξαντλήσεως 18μηνου που τυχόν ηθελε εμφανισθεί

Κων. Σταμάτης

10/1985

Επειδή πρόσφατα εμφανίσθησαν αδικαιολόγητες περιπτώσεις απολύσεως προσωρινά κρατουμένων υποδίκων γιατί εξαντλήθηκε το 18μηνο προσ. κρατήσεώς τους, παρακαλούμε όπως ληφθούν από Ποινικό Συμβούλιο Εφετείου...ενδεικνυόμενα μέτρα...ώστε δοθεί προτεραιότητα στην έκδοση βουλευμάτων...

Κων. Σταμάτης

09/1985

Επί αναφοράς Νομάρχου σχετικά  με μη εισαγωγή κατηγορουμένου για εμπρησμό δασικών ή γεωργικών εκτάσεων στη διαδικασία αυτοφώρων...οδηγίες προς αρμοδίους Εισαγελείς των...

Κων. Σταμάτης

08/1985

Υπόμνηση των 2324/εγκ. 4/70 και 3158/εγκ. 6/83 εγκυκλίων παραγγελιών μας προκειμένου να τηρηθούν αυτές, καθ' όσο τυγχάνει πειθαρχικά ελεγκτέο...

Κων. Σταμάτης

07/1985

Όπως συστήσουν στους αρμόδιους επιθεωρητές των Γραμματειών των Ποινικών Δικαστηρίων...1) να φροντίζουν να εξακριβώνουν αν τηρείται το "ειδικό βιβλίο καταχωρίσεως..."

Κων. Σταμάτης

06/1985

Σύμφωνα με άρθρο 38 του ν. 1406/83 (ΦΕΚ, Α, 182) οι αποφάσεις όλων των δικαστηρίων, βουλεύματα κλπ συντάσσονται στη δημοτική γλώσσα...

Κων. Σταμάτης

05/1985

Υπόμνηση Δικ. Λειτουργών περιφερείας των περι τηρήσεως της δημοτικής γλώσσας σε αποφάσεις, βουλεύματα, διατάξεις κλπ μέχρι 14.12.85 και αναφορά εκτελέσεώς της

Κων. Σταμάτης

04/1985

Ανακοινωθεί εις κ.κ. Εισαγγελείς Πλημ/κών περιφερείας τους και δι' αυτών  εις κ.κ. Προέδρους Πρωτ. ότι δια της 393/85 αποφ. Α. Π. εκρίθη ότι εν εκδόσει παρά του Εισαγγελέα Πλημ/κών διατάξεως απαγορευούσης την έξοδον τινός εκ της χώρας

Κ. Φαφούτης

Σελίδες