Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1995

08/1995

Σχετικά με την αύξηση και σε μερικές περιπτώσεις μείωση των υφισταμένων οργανικών θέσεων σε κάθε Εισαγγελία Εφετών ή Πρωτοδικών της περιφερείας σας

Α. Σιούλας

07/1995

Δημοσίευμα εφημερίδος "Το Βήμα" σχετικά με εκτεταμένη νοθεία και διάθεση επικίνδυνων τροφίμων καθώς και εκτεταμένη λαθρεμπορία κάθε φύσεως αγαθών, από την οποία μάλιστα προκαλείται στο Δημόσιο σημαντική ζημιά λόγω διαφυγής δασμών

Ηλίας Σπυρόπουλος

06/1995

Σχετικά με την άσκηση των ενδίκων μέσων επί ποινικών υποθέσεων να μη συντάσσουν πράξη ή έκθεση καταθέσεως δικογράφου αλλά έκθεση περί ασκήσεως του ενδίκου μέσου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 474 σε συνδ. και με τα άρθρα 148 έως 153 του Κ.Π.Δ.

Π. Ζαβολέας

05/1995

Σχετικά με το προβάδισμα των δικαστικών λειτουργών έναντι των εκπροσώπων άλλων αρχών ή υπηρεσιών στις εθνικές εορτές

Αθανάσιος Σιούλας

04/1995

Μετά από το 11/1/1995 έγγραφο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας επισημαίνεται ο έλεγχος των προσφερομένων στα σχολικά κυλικεία προϊόντων που αφορούν σοβαρά την υγεία των μαθητών

Ηλίας Σπυρόπουλος

03/1995

Επανέρχεται στις 1/1991 και 9/1993 εγκυκλίους και ζητάει την ακριβή τήρησή των γιατί παρατηρήθηκε η μη ακριβής εφαρμογή των

Α. Σιούλας

02/1995

Σχετικά με οδηγίες για την εποπτεία Σωφρονιστικών Καταστημάτων οι σχετικές εγκύκλιοι  του Υπουργείου Δικ/νης υποδεικνύουν την καθημερινή και επί τρίωρο παρουσία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την άσκηση της κατά το άρθρο 572 ΚΠΔ εποπτείας

Ηλίας Σπυρόπουλος

01/1995

Μετά από το 103470/17-9-94 έγγραφο του "ΟΣΕ Α.Ε." σχετικά με τη σύλληψη σιδηροδρομικών υπαλλήλων άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς για αυτόφωρες αξιόποινες πράξεις

Ηλίας Σπυρόπουλος


1994

13/1994

Μετά από δημοσιεύματα του τύπου προκύπτει ότι υπάρχουν υπόνοιες απατηλής χρηματοδοτήσεως ερευνητικών προγραμμάτων από κοινοτικά κονδύλια παρακαλείσθε να υπομνήσετε στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να ασκήσουν την δικαιοδοσία τους

Ηλίας Σπυρόπουλος

12/1994

Σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία επί παραβάσεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας απόκειται στην κρίση του Εισαγγελέα, αφού εκτιμήσει τις περιστάσεις τελέσεως της πράξεως και την προσωπικότητα του δράστη

Ηλίας Σπυρόπουλος 

11/1994

Με την 2211/εγκ.8/15-9-94 εγκύκλιό μας έγινε επιμήκυνση των προθεσμιών, μετά από αυτήν επιβάλλεται να καθιερωθούν στους υποβαλλόμενους σε μας πίνακες εργασιών και να συμπληρώνονται δύο στήλες εμφαίνουσες τις δικογραφίες που παρέμεναν εκκρεμείς πάνω από δύο μήνες και πάνω από τρεις μήνες από της χρεώσεως κατά περίπτωση

Αβραάμ Σταθόπουλος

10/1994

Συνέπεια της 509/εγκ.2/21-2-94 μας που υπέδειξα την ανάγκη χρησιμοποιήσεως εντύπων διευκρινίζω τα ακόλουθα: Δηλαδή η αλληλογραφία να γίνεται με δακτυλογραφημένα έγγραφα σε κάθε περίπτωση κλπ και να γίνεται εγκαίρως η έγκριση της απαιτούμενης πιστώσεως για αγορά τεχνικών μέσων για δακτυλογράφηση σε έντυπα

Ηλίας Σπυρόπουλος

09/1994

Σχετικά με την Μονομελή πειθαρχική διαδικασία κατά δικ. υπαλλήλου που αρχειοθετείται για την έγκρισή της αρμόδιος είναι ο Υπουργός της Δικ/νης και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ηλίας Σπυρόπουλος

08/1994

Η παρούσα εγκύκλιος τροποποιεί την 2004/εγκ. 4/25-6-91 εγκύκλιό μας, σχετικά με ποινικές δικογραφίες, ανακριτικές, προανακριτικές, κλπ που χρεώνονται στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς προς επεξεργασία και επιβάλλεται λόγω κινδύνου της ατελούς επεξεργασίας των δικογραφιών,  η επιμήκυνση του χρόνου παραδόσεως αυτών σε τρεις μήνες από τις χρεώσεις για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς κ Θεσσαλονίκης και σε δύο μήνες για τις λοιπές Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Α. Σιούλας

07/1994

Μέτρα για την αποτροπή επιδόσεως κλήσεων σε πρόσωπα γνωστής διαμονής ως δήθεν άγνωστης

Ηλίας Σπυρόπουλος

06/1994

Ανακοίνωση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ποινικής διαδικασίας, κατά δικαστικών  ή εισαγγελικών λειτουργών ή δικαστικών υπαλλήλων

Ηλίας Σπυρόπουλος

05/1994

Σχετικά με επίδοση στον αντίκλητο και των αποφάσεων που απορρίπτουν έφεση ως ανυποστήρικτη

Ηλίας Σπυρόπουλος

04/1994

Οδηγίες προς κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας σας για πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας στις ευρωεκλογές 12/6/94

Αθαν. Σιούλας   

03/1994

Προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη μας για την κατανομή των οργανικών θέσεων (Εφετών κ Πρωτοδικών) να μας γνωρίσετε την σχετική πρότασή σας για την απαιτούμενη αύξηση ή μείωση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων σε κάθε Εισαγγελία Εφετών ή Πρωτοδικών της περιφερείας σας

Αθ. Σιούλας

 

02/1994

Σχετικά με την καθιέρωση εντύπων στην αλληλογραφία

Ηλίας Σπυρόπουλος

01/1994

Σχετικά με την διεκπεραίωση δικογραφιών για κατακράτηση και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ηλίας Σπυρόπουλος


1993

09/1993

Σας κοινοποιούμε και πάλι την 1/91 εγκύκλιό μας και παρακαλούμε για την τήρησή της

Αθ. Σιούλας

08/1993

ΟΙ κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δικαιούνται να ψηφίσουν στην περιοχή που ασκούν τα ιερατικά τους καθήκοντα εάν προσκομίσουν βεβαίωση Μητροπολίτη κ υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο δήμο ή κοινότητα που ψηφίζουν

Αθ. Σιούλας

07/1993

Σχετικές οδηγίες με την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 10/9/1993 για την πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων, το αδιάβλητο των εκλογών κλπ

Αθ. Σιούλας

06/1993

Ο Υπ. Δικαιοσύνης δικαιούται να παραγγείλει τον αρμόδιο Εισαγγελέα να ασκήσει ποινική δίωξη αλλά δεν δικαιούται να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης δια του αρμοδίου Εισαγγελέα

Γ. Πλαγιανάκος

05/1993

Μετά την εγκ. 1/92 τους γνωρίζουμε ότι καταργούνται όλες οι προηγούμενες εγκύκλιοι κ κάθε τετράμηνο θα στέλνουν πίνακες εκκρεμότητος με διατύπωση αιτιολογ. γνώμης για την καθυστέρηση

Γ. Πλαγιανάκος

04/1993

Να ενημερωθούν οι υπάλληλοι που εισπράττουν έσοδα για τις Δ.Ο.Υ. να κρατούν στοιχεία πλήρη (αριθμό φορολογ. μητρώου κ αστυνομική ταυτότητα) των ατόμων που δικάζονται κ πληρώνουν

Δημ. Δωρής

03/1993

Εφόσον η εκτελεστική εξουσία δεν εφαρμόσει την σωστή τήρηση διαταξ. αρθρ. 55§4 του Ν. 1756/88 (σωστή θέση) οι δικ. λειτουργοί δεν υποχρεούνται να παρίστανται σε θέσεις προβαδίσματος προς αποτροπή υποβάθμισης δικ. αρχής

Γεώργιος Πλαγιανάκος

02/1993

Δια της παρούσας εγκυκλίου καταργούνται οι υπ' αριθ. 3363/εγκ. 17/71 και 5207/εγκ. 60/1972 εγκύκλιοί μας

Γεώργιος Πλαγιανάκος

01/1993

Προσδιορισμός πειθαρχικού ελέγχου ως προς την δικαστική κρίση αποφάσεως

Γεώργιος Πλαγιανάκος


1992

14/1992

Οι υπάλληλοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου που μεταφέρθηκαν σε δικαστικές υπηρεσίες δύνανται να εκτελούν καθήκοντα γραμματέως

Ηλ. Σπυρόπουλος

13/1992

Συνέχεια της 2900/Εγκ. 11/11-9-92 Εγκυκλίου μας προκειμένου να διακριβώνεται αν τηρείται η 2898/Εγκ. 9/11-9-92 Εγκύκλιός μας να παραγγείλετε τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να υποβάλλουν ανά τετράμηνο καταστάσεις κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

12/1992

Εξ αφορμής δημοσιευθέντος άρθρου Αντεισαγγελέα Αρείου Πάγου στο περιοδικό "Πολιτικά Θέματα" επισημαίνουμε τα παρακάτω: Σχετικά με την ελεύθερη διατύπωση της γνώμης των Δικαστικών Λειτουργών κλπ ζητά συγχρόνως την σύγκληση εκ νέου της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου

Γ. Πλαγιανάκος

11/1992

Οι "Καταστάσεις Κινήσεως" των ποινικών υποθέσεων στα ποινικά Δικαστήρια θα υποβάλλονται στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ανά τετράμηνο και ειδικότερα κατά τους μήνες (Ιανουάριο-Μάιο-Σεπτέμβριο)

Γ. Πλαγιανάκος

10/1992

Σχετικά με την απομάκρυνση ή μη του Δικαστικού Λειτουργού από την έδρα του κατά τις ημέρες της αργίας εφόσον δεν υπάρχει υπηρεσιακή ανάγκη

Γ. Πλαγιανάκος

09/1992

Σχετικά με τη διαρκή αύξηση του αριθμού ποινικών υποθέσεων οι οποίες άγονται προς εκδίκαση στα ακροατήρια των αρμοδίων δικαστηρίων και των δημιουργούμενων εντεύθεν δικονομικών και άλλων προβλημάτων

Γ. Πλαγιανάκος

08/1992

Σχετικά με αρχειοθέτηση μηνύσεως ιδιώτου κατά προσώπου με ανώτατο αξίωμα

Γ. Πλαγιανάκος

07/1992

Διαβιβάζουμε φωτ/φο εγγράφου Γενικής Γραμματείας Υπ. ΠΕΧΩΔΕ που αφορά αμετάκλητη ποιν. καταδίκη υπαλλήλου για να λάβετε γνώση

Γ. Πλαγιανάκος

 

06/1992

Να τηρείται ειιδκή στήλη στο βιβλίο δημοσ. ποινικών αποφάσεων για την καταχώρησή των στο ειδικό βιβλίο

Γ. Πλαγιανάκος

05/1992

Εν όψει της αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και των ανακυψάντων ζητημάτων σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα...

Γ. Πλαγιανάκος

04/1992

Οι Εισαγγελείς Πρωτοδικών να ασκούν ποινική δίωξη εφόσον προκύπτει από το ποινικό μητρώο υποτροπή καθέξη εγκληματία. Οι Εισαγγελείς Εφετών να ελέγχουν και να μας αναφέρουν περιπτώσεις μη εφαρμογής

Γ. Πλαγιανάκος

03/1992

Αναφερόμενοι στην υπ' αριθ. 141/εγκ. 1/15-1-92 εγκύκλιό μας διευκρινίζουμε ότι το δίμηνο χρονικό διάστημα αρχίζει να υπολογίζεται από το τέλος του μηνός της συζητήσεως των πολιτικών υποθέσεων κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

02/1992

Σχετικά με την κατ' έτος επιθεώρηση από τους Προέδρους και Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Γεώργιος Πλαγιανάκος

01/1992

Σχετικά με την υποβολή ανά 4μηνον πολιτικών αποφάσεων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα πέραν του διμήνου

Γεώργιος Πλαγιανάκος


1991

08/1991

Σχετικά με το δικαίωμα της ασκήσεως ενδίκου μέσου από τους Εισαγγελείς του Αρείου Πάγου κατά κανόνα χωρίς να στερεί το δικαίωμα τούτο και στις Εισαγγελίες Εφετών και Πρωτοδικών Κράτους. Να μας ενημερώνετε εγκαίρως ώστε να αποφεύγεται η ταυτόχρονη άσκηση αναίρεσης κατ' αποφάσεως για το ίδιο νομικό θέμα

Γ. Πλαγιανάκος

07/1991

Να ερευνηθεί αν στην περιφέρειά σας οι τελωνειακές αρχές εκτελούν ή όχι πλημμελώς τα καθήκοντά τους σε σχέση με το ανακριτικό τους καθήκον για εγκλήματα λαθρεμπορίας κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

06/1991

Σχετικά με την επισταμένη επιθεώρηση των υποθηκοφυλακείων από τους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφέρειας και την επισήμανση οποιουδήποτε δόλου

Γ. Πλαγιανάκος

05/1991

Για ενημέρωση Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να μας υποβάλλετε πίνακες κινήσεως για το 1990 Ειρηνοδικείων και Πταισματοδικείων περιφερείας Πρωτοδικείου με αριθμό πολιτικών αποφάσεων, ποινικών, προανακριτικών ποινικών δικογραφιών κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

04/1991

Σχετικά με το χρονικό διάστημα επεξεργασίας και επιστροφής ποινικών δικογραφιών. Επιμηκύνεται αυτό από ένα σε δύο μήνες για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης που θα ισχύσει από 1-9-91 κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

03/1991

Παρακαλούμε τα κατηγορητήρια να συντάσσονται από τους ίδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς που έχουν αναλάβει την επεξεργασία των σχετικών ποινικών υποθέσεων. Να τηρείται βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής δικογραφιών ή άλλως πως για εξακρίβωση του χρόνου παραδόσεως και παραλαβής των δικογραφιών κλπ

Γ. Πλαγιανάκος

Σελίδες