Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


1996

22/1996

Οδηγίες για την γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των υποθέσεων νοθείας ελαιολάδου και την άσκηση εφέσεων σε όποιες περιπτώσεις δικαιολογείται

21/1996

Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ιδίως κατά ανηλίκων, διερεύνηση δημοσιεύματος εφ. ΕΘΝΟΣ της 30-8-96, με τίτλο 264 οίκος ανοχής με παιδιά στην Ελλάδα

Ηλίας Σπυρόπουλος

20/1996

Οδηγίες για τις δηλώσεις περιουσιακής καταστάσεως δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών και παράταση προθεσμίας μέχρι την 31.10.96

Ηλίας Σπυρόπουλος

19/1996

Επανάληψη και συμπλήρωση της 504/εγκ. 2/13-2-96 εγκυκλίου για την εφαρμογή άρθρ. 95-100 Ν. 2071/92

Ηλίας Σπυρόπουλος

 

18/1996

Σχετικά με τον από 4/6/1996 ισχύοντα νόμο 2408 "τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και του Κώδικα Βασικών Κανόνων για την μεταχείριση των κρατουμένων " κλπ

Παναγιώτης Δημόπουλος

17/1996

Σχετικά με την δικονομική δυνατότητα εισαγωγής αιτήσεων στο δικαστήριο για να κρίνει περί μετατροπής ή μη της στερητικής ποινής που μετατράπηκε σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κ.λ.π.

Ηλίας Σπυρόπουλος

16/1996

Δίδονται οδηγίες για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας και των ποινικών διατάξεων ώστε να εξασφαλισθεί το αδιάβλητο των εκλογών

Π. Δημόπουλος

15/1996

Αξιόποινες ανακοινώσεις εφημερίδων και περιοδικών περί ερωτικών συναντήσεων και ασέμνων τηλεφωνημάτων

Ηλίας Σπυρόπουλος

14/1996

Παρακαλούμε να μας υποβάλουν εντός 5ημέρου το βραδύτερον από της καταχωρήσεως κάθε απόφαση που θα απορρίπτει ως απαράδεκτη έφεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής απόφασης που ασκήθηκε πριν από την 4-6-96

Π. Ζαβολέας

13/1996

Επείγουσα και προσεκτική αντιμετώπιση υποθέσεων αισχροκέρδειας και νοθείας

Ηλίας Σπυρόπουλος

12/1996

Εφαρμογή διατάξεων περί υγιεινής στα σχολικά κυλικεία

Ηλίας Σπυρόπουλος

11/1996

Σχετικά με την επιτάχυνση ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις νοθείας ελαιολάδου

Ηλίας Σπυρόπουλος

10/1996

Σχετικά με την μη κλήτευση μαρτύρων επί δικών για αξιόποινες πράξεις παραγεγραμμένες

Ηλίας Σπυρόπουλος

09/1996

Σχετικά με την εγκυρότητα κλητηρίου θεσπίσματος που επιδίδεται στον κατηγορούμενο

Ηλίας Σπυρόπουλος

08/1996

α) Άσκηση εποπτείας για την γρήγορη περαίωση ανακρίσεως και προανακρίσεως και β) περιορισμός στην ανάθεση υποθέσεων τακτικής ανακρίσεως στους ειδικούς ανακριτές

Ηλίας Σπυρόπουλος

07/1996

Αναφέρει σχετικά για την κακή κατάσταση των πεζοδρομίων σε διάφορες πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της χώρας και ζητείται η παρακολούθηση και η εποπτεία από τους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών

Ηλίας Σπυρόπουλος

06/1996

Προϋποθέσεις αυτόφωρης διαδικασίας επί του πλημμελήματος της μη καταβολής εργατικού ενσήμου

Ηλίας Σπυρόπουλος

05/1996

Κοινοποίηση γνωμοδοτήσεων και γενικών οδηγιών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης

Ηλίας Σπυρόπουλος

04/1996

Μέτρα επιταχύνσεως της ποινικής διαδικασίας

Αθανάσιος Σιούλας

03/1996

Σχετικά με την παραπομπή υποθέσεων στο ακροατήριο που κανονικά θα έπρεπε να ακολουθούν την διαδικασία του Συμβουλίου Πλημ/κών, από ορισμένους εισαγγελείς Πρωτοδικών

Π. Ζαβολέας

02/1996

Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων άρθρ. 95-100 Ν. 2971/92 για την ακούσια εισαγωγή ψυχοπαθών στα ψυχιατρεία

Ηλίας Σπυρόπουλος

01/1996

Οδηγίες για την καταστροφή άχρηστων κ.λ.π. πραγμάτων που έχουν κατασχεθεί μετά πάροδο πενταετίας από την κατάσχεσή τους εφόσον δεν εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση

Ηλίας Σπυρόπουλος


1995

10/1995

Οδηγίες για την παρακολούθηση περί διενέργειας των επιβαλλόμενων υγειονομικών και αγορανομικών περί νοθείας τροφίμων ελέγχου σε κέντρα διασκεδάσεως με αφορμή δημοσιεύματα του τύπου ότι έγινε εργαστηριακός έλεγχος ποτών που διετίθεντο σε κέντρο διασκεδάσεως (μπαρ)

Ηλίας Σπυρόπουλος

09/1995

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων περί προσωρινής κρατήσεως με αφορμή επικριτικά σχόλια στον τύπο και τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα

Ηλίας Σπυρόπουλος

08/1995

Σχετικά με την αύξηση και σε μερικές περιπτώσεις μείωση των υφισταμένων οργανικών θέσεων σε κάθε Εισαγγελία Εφετών ή Πρωτοδικών της περιφερείας σας

Α. Σιούλας

07/1995

Δημοσίευμα εφημερίδος "Το Βήμα" σχετικά με εκτεταμένη νοθεία και διάθεση επικίνδυνων τροφίμων καθώς και εκτεταμένη λαθρεμπορία κάθε φύσεως αγαθών, από την οποία μάλιστα προκαλείται στο Δημόσιο σημαντική ζημιά λόγω διαφυγής δασμών

Ηλίας Σπυρόπουλος

06/1995

Σχετικά με την άσκηση των ενδίκων μέσων επί ποινικών υποθέσεων να μη συντάσσουν πράξη ή έκθεση καταθέσεως δικογράφου αλλά έκθεση περί ασκήσεως του ενδίκου μέσου σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 474 σε συνδ. και με τα άρθρα 148 έως 153 του Κ.Π.Δ.

Π. Ζαβολέας

05/1995

Σχετικά με το προβάδισμα των δικαστικών λειτουργών έναντι των εκπροσώπων άλλων αρχών ή υπηρεσιών στις εθνικές εορτές

Αθανάσιος Σιούλας

04/1995

Μετά από το 11/1/1995 έγγραφο του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιολογίας επισημαίνεται ο έλεγχος των προσφερομένων στα σχολικά κυλικεία προϊόντων που αφορούν σοβαρά την υγεία των μαθητών

Ηλίας Σπυρόπουλος

03/1995

Επανέρχεται στις 1/1991 και 9/1993 εγκυκλίους και ζητάει την ακριβή τήρησή των γιατί παρατηρήθηκε η μη ακριβής εφαρμογή των

Α. Σιούλας

02/1995

Σχετικά με οδηγίες για την εποπτεία Σωφρονιστικών Καταστημάτων οι σχετικές εγκύκλιοι  του Υπουργείου Δικ/νης υποδεικνύουν την καθημερινή και επί τρίωρο παρουσία του Εισαγγελέα Πρωτοδικών για την άσκηση της κατά το άρθρο 572 ΚΠΔ εποπτείας

Ηλίας Σπυρόπουλος

01/1995

Μετά από το 103470/17-9-94 έγγραφο του "ΟΣΕ Α.Ε." σχετικά με τη σύλληψη σιδηροδρομικών υπαλλήλων άλλων μέσων μαζικής μεταφοράς για αυτόφωρες αξιόποινες πράξεις

Ηλίας Σπυρόπουλος


1994

13/1994

Μετά από δημοσιεύματα του τύπου προκύπτει ότι υπάρχουν υπόνοιες απατηλής χρηματοδοτήσεως ερευνητικών προγραμμάτων από κοινοτικά κονδύλια παρακαλείσθε να υπομνήσετε στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών να ασκήσουν την δικαιοδοσία τους

Ηλίας Σπυρόπουλος

12/1994

Σχετικά με την αυτόφωρη διαδικασία επί παραβάσεων της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας απόκειται στην κρίση του Εισαγγελέα, αφού εκτιμήσει τις περιστάσεις τελέσεως της πράξεως και την προσωπικότητα του δράστη

Ηλίας Σπυρόπουλος 

11/1994

Με την 2211/εγκ.8/15-9-94 εγκύκλιό μας έγινε επιμήκυνση των προθεσμιών, μετά από αυτήν επιβάλλεται να καθιερωθούν στους υποβαλλόμενους σε μας πίνακες εργασιών και να συμπληρώνονται δύο στήλες εμφαίνουσες τις δικογραφίες που παρέμεναν εκκρεμείς πάνω από δύο μήνες και πάνω από τρεις μήνες από της χρεώσεως κατά περίπτωση

Αβραάμ Σταθόπουλος

10/1994

Συνέπεια της 509/εγκ.2/21-2-94 μας που υπέδειξα την ανάγκη χρησιμοποιήσεως εντύπων διευκρινίζω τα ακόλουθα: Δηλαδή η αλληλογραφία να γίνεται με δακτυλογραφημένα έγγραφα σε κάθε περίπτωση κλπ και να γίνεται εγκαίρως η έγκριση της απαιτούμενης πιστώσεως για αγορά τεχνικών μέσων για δακτυλογράφηση σε έντυπα

Ηλίας Σπυρόπουλος

09/1994

Σχετικά με την Μονομελή πειθαρχική διαδικασία κατά δικ. υπαλλήλου που αρχειοθετείται για την έγκρισή της αρμόδιος είναι ο Υπουργός της Δικ/νης και ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου

Ηλίας Σπυρόπουλος

08/1994

Η παρούσα εγκύκλιος τροποποιεί την 2004/εγκ. 4/25-6-91 εγκύκλιό μας, σχετικά με ποινικές δικογραφίες, ανακριτικές, προανακριτικές, κλπ που χρεώνονται στους Εισαγγελικούς Λειτουργούς προς επεξεργασία και επιβάλλεται λόγω κινδύνου της ατελούς επεξεργασίας των δικογραφιών,  η επιμήκυνση του χρόνου παραδόσεως αυτών σε τρεις μήνες από τις χρεώσεις για τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Αθηνών, Πειραιώς κ Θεσσαλονίκης και σε δύο μήνες για τις λοιπές Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Α. Σιούλας

07/1994

Μέτρα για την αποτροπή επιδόσεως κλήσεων σε πρόσωπα γνωστής διαμονής ως δήθεν άγνωστης

Ηλίας Σπυρόπουλος

06/1994

Ανακοίνωση στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ποινικής διαδικασίας, κατά δικαστικών  ή εισαγγελικών λειτουργών ή δικαστικών υπαλλήλων

Ηλίας Σπυρόπουλος

05/1994

Σχετικά με επίδοση στον αντίκλητο και των αποφάσεων που απορρίπτουν έφεση ως ανυποστήρικτη

Ηλίας Σπυρόπουλος

04/1994

Οδηγίες προς κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας σας για πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων της εκλογικής νομοθεσίας στις ευρωεκλογές 12/6/94

Αθαν. Σιούλας   

03/1994

Προκειμένου να διατυπωθεί η γνώμη μας για την κατανομή των οργανικών θέσεων (Εφετών κ Πρωτοδικών) να μας γνωρίσετε την σχετική πρότασή σας για την απαιτούμενη αύξηση ή μείωση των υφιστάμενων οργανικών θέσεων σε κάθε Εισαγγελία Εφετών ή Πρωτοδικών της περιφερείας σας

Αθ. Σιούλας

 

02/1994

Σχετικά με την καθιέρωση εντύπων στην αλληλογραφία

Ηλίας Σπυρόπουλος

01/1994

Σχετικά με την διεκπεραίωση δικογραφιών για κατακράτηση και μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών

Ηλίας Σπυρόπουλος


1993

09/1993

Σας κοινοποιούμε και πάλι την 1/91 εγκύκλιό μας και παρακαλούμε για την τήρησή της

Αθ. Σιούλας

08/1993

ΟΙ κληρικοί της Εκκλησίας της Ελλάδος δικαιούνται να ψηφίσουν στην περιοχή που ασκούν τα ιερατικά τους καθήκοντα εάν προσκομίσουν βεβαίωση Μητροπολίτη κ υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι είναι εγγεγραμμένοι στο δήμο ή κοινότητα που ψηφίζουν

Αθ. Σιούλας

07/1993

Σχετικές οδηγίες με την διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 10/9/1993 για την πιστή εφαρμογή των ποινικών διατάξεων, το αδιάβλητο των εκλογών κλπ

Αθ. Σιούλας

06/1993

Ο Υπ. Δικαιοσύνης δικαιούται να παραγγείλει τον αρμόδιο Εισαγγελέα να ασκήσει ποινική δίωξη αλλά δεν δικαιούται να παραγγείλει τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης δια του αρμοδίου Εισαγγελέα

Γ. Πλαγιανάκος

05/1993

Μετά την εγκ. 1/92 τους γνωρίζουμε ότι καταργούνται όλες οι προηγούμενες εγκύκλιοι κ κάθε τετράμηνο θα στέλνουν πίνακες εκκρεμότητος με διατύπωση αιτιολογ. γνώμης για την καθυστέρηση

Γ. Πλαγιανάκος

Σελίδες