Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


2004

05/2004

Σχετικά με την ταχεία εξυπηρέτηση των πολιτών που ζητούν πιστοποιητικά από τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών μέσω των ΚΕΠ

Γεώργιος Σανιδάς

04/2004

Σχετικά με περιεχόμενο πιστοποιητικού εισαγγελικής αρχής για τους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν άδεια λειτουργίας  ιδιωτικής επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και άδεια εργασίας, θα διαλαμβάνει ό,τι ορίζεται στην απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης, δηλ. πιστοποιητικό Εισ. Αρχής τόπου κατοικίας με ημερομηνία έκδοσης όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του. Επιπλέον με υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η μη παραπομπή του σε δίκη

Απόστολος Οικονόμου

03/2004

Να μεριμνήσουν για εξασφάλιση επαρκούς αριθμού δικαστικών υπαλλήλων για το χρονικό διάστημα από 20 Ιουλίου έως 15 Σεπτεμβρίου  2004 και αναγκαίο αριθμό διερμηνέων, για την αντιμετώπιση των αναγκών των Ολυμπιακών αγώνων

Δημήτριος Λινός

 

02/2004

Να επιστήσουν την προσοχή των Εισαγγελέων Πρωτοδικών για την πιστή εφαρμογή των σχετικών εγκυκλίων περί πνευματικής ιδιοκτησίας (εγκ. 3/03, 5/01, 10/97, 35/96, 12/94, γνωμ. 827/94 κ 6/93)

Εμμανουήλ Αντωνακάκης

01/2004

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 και των αθλημάτων που θα διεξαχθούν στις περιφέρειες που διευθύνουν να μεριμνήσουν να προβλεφθεί επαρκής αριθμός εισαγγελικών λειτουργών που θα υπηρετήσουν στα τμήματα διακοπών και κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων αλλά και κατά την προηγούμενη και αμέσως επομένη περίοδο (20-7- έως 15-9-2004) για να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες αυτόφωρης διαδικασίας

Δημήτριος Λινός


2003

04/2003

Σχετικά με την ιδρυθείσα μόνιμη επιτροπή Κοιν/κής Δεοντολογίας που θα μελετά δικογραφίες που αφορούν άρση ασυλίας βουλευτών και ευθύνες Υπουργών (6573/4060/26-6-03 ΦΕΚ Α 161 Απόφαση Ολομελείας της Βουλής)

Δημήτριος Λινός

03/2003

Υπενθυμίζουμε τις υπ' αρ. 2502/εγκ. 5 της 5-9-01, 1364/εγκ 10/15-4-97, 3953/εγκ 35/31-12-96 και 2387/εγκ 12/26-10-94 εγκυκλίους και τις 827/10-5-94 και 6/12-10-93 γνωμοδοτήσεις μας προς τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Δικ/σύνης σχετικά με τις διατάξεις άρθ. 66 του Ν. 2121/93 "πνευματική ιδιοκτησία" για την πιστή τήρηση

Εμμανουήλ Αντωνακάκης

02/2003

Σχετικά με την κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων εκ μέρους απλού πολίτη, που τελεί σε καλή πίστη και αγνοεί την ιδιότητα του νομίσματος δεν στοιχειοθετεί από άποψη υποκειμενικής υπόστασης τις αξιόποινες πράξεις του άρθρου 208 ΠΚ

Ευάγγελος Κρουσταλλάκης

01/2003

Δικαιολογείται για λόγους πενυματικούς και θρησκευτικούς το ειδικό καθεστώς που έχει παραχωρηθεί στο Άγιο Όρος (Άβατο Αγίου Όρους)

Ευάγγελος Κρουσταλλάκης


2002

04/2002

Σχετικά με την κακομεταχείριση αλλοδαπών και ημεδαπών από κρατικά όργανα

Ευάγγελος Κρουσταλλάκης

03/2002

Σχετικά με τον θεσμικό ρόλο του Εισαγγελικού Λειτουργού, την εκπλήρωση της αποστολής του και την επιτέλεση του έργου του

Ευάγγελος Κρουσταλλάκης 

02/2002

Σχετικά με την υποβολή καταστάσεων εργασιών των δικαστών (πίνακες εκκρεμότητας) στο δίμηνο

Διονύσιος Κατσιρέας

01/2002

Απρόσκοπτη εκδίκαση υποθέσεων επί απαραδέκτων ασκήσεων ενδίκων μέσων (εφέσεων - αναιρέσεων)

Ανδρέας Φάκος


2001

06/2001

Σχετικά με τη συνεκδίκαση υποθέσεων που αφορούν ανηλίκους (εξ αφορμής συνεκδίκασης υπόθεσης στη Δράμα)

Διονύσιος Κατσιρέας

05/2001

Ανακαλούνται οι εγκύκλιοι περί πνευματικής ιδιοκτησίας και φορολογικών παραβάσεων ως προς το ανά δίμηνο να υποβάλλουν κατάσταση για ενημέρωσή μας

Διονύσιος Κατσιρέας

04/2001

Σχετικά με το θέμα της αναγραφής ή όχι, ως Χριστιανών, των Μαρτύρων του Ιεχωβά στις ληξιαρχικές πράξεις

Άγγελος Βασιλόπουλος

03/2001

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η από τον ίδιο τον Εισαγγελέα ή Αντεισαγγελέα Εφετών διενέργεια της προκαταρκτικής εξέτασης είναι εκτάκτως δυσχερής ή αδύνατη, δικαιούται ο Εισαγγελεύς Εφετών να αναθέσει στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων

Παναγιώτης Δημόπουλος

02/2001

Σχετικά με την παράβαση της διάταξης του άρθρου 36 Κ.Π.Δ. όσον αφορά την παρά την θέληση συλληφθέντος φωτογράφηση ή βιντεοσκόπηση ή κινηματογράφιση ή μετάδοση από την τηλεόραση της εικόνας του και των συνθηκών σύλληψης και προσαγωγής του στις διωτικές αρχές, ώστε να ασκείται η προσήκουσα ποινική δίωξη κατά του παραβαίνοντος ή διευκολύνοντος την παράβαση αυτή

Παναγιώτης Δημόπουλος

01/2001

Σχετικά με τη σύλληψη δράστη αυτόφωρου εγκλήματος όπου ορίζεται ότι επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη μόνο για τη βεβαίωση της ταυτότητάς του ή την άμεση εισαγωγή του σε δίκη, όποτε αυτή είναι δυνατή

Παναγιώτης Δημόπουλος

 


2000

09/2000

Εφαρμογή αρχών ΕΣΔΑ κατά την προανάκριση (υποχρεωτική παρουσία δικηγόρου ή συνηγόρου)

Παναγιώτης Δημόπουλος 

08/2000

Σχετικά με την επίσπευση της αυτεπάγγελτης κίνησης της διαδικασίας εφαρμογής του άρθρου 3 της 137954/12-10-00 κοινής απόφασης των Υπουργών Εξωτερικών, Δ/σύνης και Δημόσιας Τάξεως "Καθορισμός λεπτομερειών εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπών"

Παναγιώτης Δημόπουλος

07/2000

Να μας γνωρίσουν πόσες αποφάσεις καταδίκων αλλοδαπών ήχθησαν στο αρμόδιο Τριμ. Πλημ/κείο του τόπου έκτισης των ποινών και ποια τα αποτελέσματα, σχετικά με την απόφαση με θέμα "Καθορισμός λεπτομερειών εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπών"

Παναγιώτης Δημόπουλος

06/2000

Σχετικά με λεπτομέρειες εκτέλεσης αποφάσεων που διατάσσουν απέλαση αλλοδαπών, αρμόδιος είναι ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών που υπηρετεί στο δικαστήριο, στην περιφέρεια του οποίου κρατείται ο υπό απέλαση αλλοδαπός

Παναγιώτης Δημόπουλος

05/2000

Σχετικά με την κατάργηση των εντύπων των αποδεικτικών επιδόσεως προς κατηγορουμένους και αντικλήτους στα οποία φέρεται εντύπως ότι επεδόθη απόσπασμα της αποφάσεως αντί αντιγράφου αυτής 

Βασίλειος Παπαδάκης

04/2000

Απόδοση δημευθέντων από τα δικαστήρια ξένων διαβατηρίων

Άγγελος Βασιλόπουλος

03/2000

Σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων εκλογικής Νομοθεσίας (επίδοση διοριστηρίων εγγράφων στους δικαστικούς αντιπροσώπους κλπ)

Παναγιώτης Δημόπουλος

02/2000

Σχετικά με την διαγραφή από τον πίνακα πραγματογνωμόνων πυροτεχνουργών, ατόμων που δεν έχουν εξειδικευθεί στο αντικείμενο αυτό. Πάντοτε να προτιμούνται άτομα ανήκοντα στον στρατό ξηράς

Βασίλειος Παπαδάκης

01/2000

Παράσταση εκπροσώπων ξένων Αρχών σε ανακριτικές πράξεις. Ταχύτητα στην παροχή δικαστικής συνδρομής

Παναγιώτης Δημόπουλος


1999

03/1999

Σχετικά με τα δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση

Βασίλειος Παπαδάκης

02/1999

Σχετικά με την τήρηση του νόμου στις προσεχείς εκλογές

Παναγιώτης Δημόπουλος

 

01/1999

Να μας αναφέρουν αν υπάρχουν στην περιοχή τους κατειλημμένα και ποια σχολικά συγκροτήματα

Παναγιώτης Δημόπουλος


1998

13/1998

Αναφέρεται στην 2414/εγκ. 10/5-11-98 εγκύκλιό μας και επισημαίνει ότι η αληθινή έννοια της ανωτέρω εγκυκλίου είναι ότι η έλλειψη ή ατελής ή εσφαλμένη αναγραφή των απαιτουμένων στοιχείων ταυτότητας κλπ των κατηγορουμένων σε καμμία περίπτωση δεν επιφέρει το απαράδεκτο των εγκλήσεων - μηνύσεων ή άλλων εγγράφων της ποινικής διαδικασίας

Παναγιώτης Δημόπουλος

12/1998

Σχετικά με το 102014οικ./29-9-98 έγγραφο του κ. Υπουργού της Δικ/νης που αναφέρεται στην σύντομη προώθηση και εκδίκαση των αξιοποίνων πράξεων νομιμοποιήσεως παράνομων εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) κλπ

Στ. Γυπαράκης

11/1998

Συνέχεια της 3099/εγκ. 9/11-11-98 εγκυκλίου μας παρακαλούμε για τον ορισμό επίκουρου ανακριτή που θα συνδράμει την ανάκριση για την ταχεία εκκαθάριση της παλαιάς εκκρεμότητας των ανακριτικών υποθέσεων

Παναγιώτης Δημόπουλος

10/1998

Σχετικά με την αναγραφή επί των κατατεθεισών μηνύσεων ή αναφορών όλων των στοιχείων των απαραιτήτων για τον ακριβή προσδιορισμό των μηνυομένων ή κατηγορουμένων και συγκεκριμένα του ονοματεπώνυμου, πατρώνυμου κλπ, γιατί εκκρεμεί μεγάλος αριθμός ανεκτέλεστων αποφάσεων, λόγω ελλείψεως των ανωτέρω επαρκών στοιχείων

Αναστάσιος Καπόλλας

09/1998

Σχετικά με την ταχύτητα περαιώσεως των εισαγομένων στα ανακριτικά γραφεία υποθέσεων, κρίνουμε ότι δεν επιτρέπεται να παραμένει καμία ανακριτική δικογραφία στους ανακριτές πέραν του έτους

Παναγιώτης Δημόπουλος

08/1998

Οδηγίες για τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης των αστυνομικών

Χρήστος Αναστασόπουλος

07/1998

Διαβιβάζουμε το από Ιουνίου 1998 υπόμνημα της Υπάτης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους πρόσφυγες και παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εισαγγελικοί λειτουργοί της περιφερείας τους

Παναγιώτης Δημόπουλος 

06/1998

Συμμόρφωση, εν ευρεία εννοία εκ μέρους των εθνικών Δικαστηρίων, στη Σύμβαση της Ρώμης για την προστασία των Δικαιωμάτων του ανθρώπου

Αγγ. Βασιλόπουλος

05/1998

Χορήγηση αντιγράφων σε αιτούντες που επικαλούνται έννομο συμφέρον, από υπηρεσίες του δημοσίου....και όλων γενικά των επιχειρήσεων του δημόσιου τομέα. Ο Εισαγγελέας να ασκεί τα δικαιώματά του σύμφωνα με το άρθρο 25§4 του Ν. 1756/88

Αν. Καπόλλας

04/1998

Να δοθούν οδηγίες στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών, προκειμένου, σε συνεννόηση και συνεργασία με τις αστυνομικές αρχές της περιφερείας τους, μεριμνήσουν για την εκτέλεση των εκτελεστών ποινικών αποφάσεων

Παναγιώτης Δημόπουλος

03/1998

Σχετικά με δικαστική συνδρομή επί ιδιαίτερα σοβαρών εγκλημάτων από τους ορισμένους για την εκτέλεση του καθήκοντος Εισαγγελείς

Δημήτριος Δωρής

02/1998

Σχετικά με την τήρηση ειδικού βιβλίου υποθέσεων νομιμοποίησης παρανόμων εσόδων του Ν. 2331/95

Δ. Δωρής

01/1998

Όλες οι μετακινήσεις που αποφασίζονται από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να γίνονται αμέσως

Παναγιώτης Δημόπουλος


1997

19/1997

Επίσπευση διαδικασιών επί φορολογικών υποθέσεων

Παναγιώτης Δημόπουλος

18/1997

Ποινική δίωξη για ανακοινώσεις εφημερίδων και ραδιοφωνικών μέσων περί τηλεφωνημάτων ερωτικών πράξεων και συναντήσεων

Ηλίας Σπυρόπουλος

17/1997

Προκειμένου περί τηρήσεως όρων χρήσεως ξενόγλωσσων πινακίδων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1491/94

Ηλίας Σπυρόπουλος

16/1997

Δικογραφίες για απατηλή είσπραξη επιδοτήσεων ελαιολάδου

Σχετ. 3091/εγκ. 28/96 έγγραφό μας

Ηλίας Σπυρόπουλος

15/1997

Οδηγίες για την παρακολούθηση των υποθέσεων των σχετικών με την διάθεση απαγορευμένων τροφίμων σε σχολικά κυλικεία

Ηλίας Σπυρόπουλος

14/1997

Μέτρα για την αποτροπή καθυστερήσεως στην προδικασία και ακροαματική διαδικασία επί κακουργημάτων διακινήσεως ναρκωτικών

Ηλίας Σπυρόπουλος

Σελίδες