You are here

Εγκύκλιοι


2013

07/2013

Υπενθύμιση για πιστή εφαρμογή της υπ’ αρ. 9/07 Εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά με την επίβλεψη των δημοσίων δασών  και δασικών εκτάσεων καθώς και των αναδασωτέων προς πρόληψη πρόκλησης πυρκαγιών

                                       Δημήτριος Δασούλας

06/2013

Ποινική προστασία από την ηχορύπανση και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς

                                       Δημήτριος Δασούλας

05/2013

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς

                                       Δημήτριος Δασούλας

04/2013

Aποζημίωση θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση

                          Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

03/2013

Σχετικά με την κακομεταχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών

                               Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

02/2013

Οδηγίες στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών για την αναγκαιότητα ή μη παραγγελιών για τη διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε)

                                       Νικόλαος Παντελής

01/2013

Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012

                                       Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης


2012

07/2012

Γνωστοποίηση πληροφοριών από τις ΔΟΥ σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων.

                                       Γεώργιος Παντελής

06/2012

Ενημέρωση Υπουργείου Οικονομικών για τα αδικήματα φοροδιαφυγής.

                                       Νικόλαος Παντελής

05/2012

Επιβολή ποινών λιπομαρτυρίας σε υπαλλήλους Δ.Ο.Υ.

                                       Νικόλαος Παντελής

04/2012

Άρση βουλευτικής ασυλίας σε περίπτωση κακουργηματικών πράξεων.

                                       Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

03/2012

"Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Αλληλεγγύης" - σύσταση "Εθνικής Γραμμής Προστασίας" - συντονισμός και δράση με αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, για την άμεση κοινωνική προστασία των σε κίνδυνο ευρισκομένων ανηλίκων.

                                       Γεώργιος Μπόμπολης

02/2012

Τροποποίηση του άρθρου 17 Ν. 1756/88 σχετικά με τους Κανονισμούς Εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2012

Σχετικά με τις καταλήψεις χώρων στους οποίους στεγάζονται και λειτουργούν υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή χώρων των Α.Ε.Ι.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες


2011

03/2011

Συμπληρωματική της 2/2011

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων  Τέντες

02/2011

Προς τους Εισαγγελείς της Χώρας, υποβολή πινάκων σύμφωνα με την 2900/11/11-9-1992 εγκύκλιο.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2011

Δίνονται οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσπαθειών των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών για τη δίωξη της φοροδιαφυγής

                                       Νικόλαος Παντελής


2010

05/2010

Κοινοποίηση προς ενημέρωση της 1272/2010 Ποινικής απόφασης Αρείου Πάγου.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

04/2010

Δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 282 παρ. 3 Κ.Π.Δ. (προσωρινή κράτηση).

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

03/2010

Διαβίβαση εγγράφου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

02/2010

Εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος υπαλλήλων για εγκλήματα περί την υπηρεσία.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2010

Οι καταγγελίες παράβασης καθήκοντος αστυνομικών στην προανάκριση υπόπτων δεν πρέπει να ερευνώνται από αστυνομικούς του ιδίου τμήματος.

                                       Αθανάσιος Κατσιρώδης


2009

11/2009

Απευθύνονται ευχές για το 2010 και επισημαίνεται ότι η παρουσία των εισαγγελικών λειτουργών που διευθύνουν Εισαγγελίες είναι απαραίτητη στις υπηρεσίες και το φαινόμενο της αναπληρώσεώς τους είναι είναι ασυμβίβαστο με τα υπηρεσιακά καθήκοντα

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

10/2009

Σχετικά με τα δικαιώματα του συνηγόρου που είναι διορισμένος από το διάδικο. Δικαιούται να εκπροσωπεί το διάδικο και να αναθέτει σε άλλο δικηγόρο ή ασκούμενο να καταθέτει τα έγγραφα που ο ίδιος συντάσσει. Και να αναθέτει σε άλλον να καταθέτει την αίτηση για να λάβει αντίγραφο της δικογραφίας. Αρκεί να του έχει δώσει τη σχετική εξουσιοδότηση

Αθανάσιος Κατσιρώδης

09/2009

Η τοποθέτηση πινακίδων - επιγραφών στο οδικό δίκτυο είναι διαρκές έγκλημα και ως εκ τούτου εφόσον διαρκεί η τέλεσή του, αυτό είναι αυτόφωρο και είναι επιτρεπτή η σύλληψη και παραπομπή των υπαιτίων με τη διαδικασία  του αυτοφώρου

Νικόλαος Μαύρος

08/2009

Διαβιβάζουμε αντίγραφα του 60785/09 εγγράφου του κ. Υπουργού Εσωτερικών και της από 3-10-09 επιστολής του βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου, σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ασφαλή φύλαξη του εκλογικού υλικού και για την αδιάβλητη σύνταξη του πίνακα αποτελεσμάτων

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

07/2009

Διαβιβάζουμε αντίγραφα του 60785/3-10-09 Υπουργού Εσωτερικών και από 3-10-09 επιστολής του βουλευτή Ανδρέα Λοβέρδου, προκειμένου να ενημερωθούν οι Δικ. Αντιπρόσωποι για τη λήψη μέτρων για την ασφαλή μεταφορά και άμεση παράδοση του εκλογικού σάκου στα Πρωτοδικεία

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

06/2009

Διαβιβάζουμε αντίγραφο του 3201/24-9-09 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την καταμέτρηση σταυρών στις Βουλευτικές Εκλογές της 4-10-09

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

05/2009

Σχετικά με την εποπτεία της εργασίας Εισαγγελικών Λειτουργών και την συγκέντρωση στοιχείων (υποβολή καταστάσεων) που υποβάλλονται στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

04/2009

Σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3772/2009: χορήγηση άδειας σε κρατουμένους, αυστηροποίηση των ποινικών και άλλων κυρώσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

03/2009

Οδηγίες για την επίδοση διοριστηρίων εγγράφων προς Δικ. Αντιπροσώπους και μέλη Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των Ευρωεκλογών της 7-6-2009

Γεώργιος Σανιδάς

02/2009

Παραγγέλομεν πιστή εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο των εκλογών παραγγέλοντας το ίδιο και στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των καθώς και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη επίδοση των διοριστηρίων εγγράφων (σχετικές οδηγίες επ' αυτών) - Ευρωεκλογές 7-6-2009.

Γεώργιος Σανιδάς

01/2009

Κατά την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης είναι επιτρεπτή η χρήση όλων των αποδεικτικών μέσων και η ενέργεια όλων των ανακριτικών πράξεων π.χ. έρευνες και κατασχέσεις, καθώς και η διαβίβαση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής

Γεώργιος Σανιδάς

 


2008

14/2008

Να κοινοποιούνται οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας στην Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπ. Πολιτισμού, για ενημέρωση του αρχείου της

Γ. Παντελής

 

13/2008

Να παρασχεθούν οδηγίες στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών ώσετε να μην καλούνται οι δασοφύλακες στα ποινικά δικαστήρια αλλά να αναγιγνώσκεται η μήνυσή τους ή η κατά την προδικασία ληφθείσα ένορκη κατάθεσή τους, εκτός αν πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις (σχ. 63/08 αναφορά Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων ΠΟΔΔΥ)

Γ. Παντελής

12/2008

Δίνονται οδηγίες για την ορθή και πλήρη καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας καταδιωκόμενων

Φώτιος Μακρής

11/2008

Ως προς την κράτηση του συλλαμβανομένου προς εκτέλεση ποινής μετατραπείσης σε χρηματική σε ημέρες και ώρες  που το αρμόδιο γραφείο προς εκκαθάριση είναι κλειστό είναι επαρκείς οι οδηγίες που δίνονται με την 6/07 γνωμ. Α/Εισ. Α.Π. και επίσης δεν πρέπει να εμποδίζεται η εκτέλεση της ποινής δια της εκκαθάρισης υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες της Εισαγγ. λειτουργούν μη κρινομένης αναγκαίας της συναίνεσης του Εισαγγελέως του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου

Νικόλαος Μαύρος

10/2008

Με αφορμή παράπονα πολιτών σύμφωνα με τα οποία κατά τις εργάσιμες ώρες δεν ευρίσκονται στα γραφεία των Εισαγγελιών Εισαγγελικοί Λειτουργοί υπενθυμίζουμε την 4/06 εγκύκλιό μας με τα καθήκοντα των Εισαγγελικών Λειτουργών

Γεώργιος Σανιδάς

09/2008

Να ικανοποιούνται αμέσως, κατά πάσα δε περίπτωση εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής των ξένων δικαστικών αρχών

Γεώργιος Σανιδάς

08/2008

Επί του 1007/1/498-3-ρκ εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή διαταχθείσα μεταγωγή επικίνδυνου κρατουμένου προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον Ανακριτού ορίζεται ο ανακριτής να μπορεί να μεταβαίνει ο ίδιος έξω από την έδρα να διενεργεί ανάκριση και επίσης μπορεί να αναθέσει σ' άλλον ανακριτικό υπάλληλο τις πράξεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέσει σ' άλλον ανακριτή

Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

07/2008

Σε σχέση με την 6/06/5007 εγκύκλιό μας συμπληρώνουμε το τελευταίο σκέλος αυτής περί ποινικών ευθυνών σε άρνηση συμμορφώσεως προς εισαγγελική παραγγελία ότι δεν είναι διαρκές έγκλημα ώστε να δικαιολογείται η αυτόφωρη διαδικασία. Επιβάλλεται η απ' ευθείας συνεννόηση με τον Εισαγγελέα που έδωσε την παραγγελία δηλ. μετά την υποβολή έγκλησης σε Αστυνομικό Τμήμα

Αθανάσιος Κονταξής

06/2008

Υπενθυμίζουμε την 2834/εγκ. 4/02 εγκ. Εισ. Α.Π. για τις ενέργειες που πρέπει να προβαίνουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί όταν γίνονται αποδέκτες καταγγελιών περί κακομεταχειρίσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα.

Γεώργιος Σανιδάς

05/2008

Στην περίπτωση κατά την οποία δήμαρχοι δέχονται δηλώσεις ατόμων του ιδίου φύλου (ομοφυλοφίλων) περί τελέσεως γάμου θα πρέπει να ενεργούν τα νόμιμα τουλάχιστον  του εγκλήματος παραβάσεως καθήκοντος και να παραγγείλουν στους ληξιάρχους να μην καταχωρούν στα βιβλία τις βεβαιώσεις των δημάρχων.

Γεώργιος Σανιδάς

04/2008

Να παρεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για τα αδικήματα της χρήσης αθέμιτων μαγνητοφωνήσεων ή μαγνητοσκοπήσεων, χωρίς διακρίσεις και διαφοροποιήσεις

Βασίλειος Μαρκής

03/2008

Επειδή συμπολίτες μας διαρτύρονται για τοποθέτηση επιγραφών, πινακίδων και αφισών που αποτελούν αιτία τροχαίων ατυχημάτων ζητάμε την εφαρμογή όσων επιτάσσει η σχετικά διάταξη του άρθρου 11 Ν. 2696/1999 και την τιμωρία των παραβατών

Νικόλαος Μαύρος

02/2008

Σχετικά με την εκτέλεση της 106852/07 αποφάσεως του Υπουργού Δ/νης επί υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρμόδια ορίζεται η Δ. Δεμιρτζόγλου)

Γεώργιος Σανιδάς

 

01/2008

1)     Υπενθυμίζουμε την εγκύκλιο 1/02 Εισ. Α.Π. σχετικά με την τύχη των απαραδέκτων ασκουμένων ενδίκων μέσων και την πορεία των δικογραφιών

2)     Τους γνωρίζουμε ποια έγγραφα θα υποβάλλονται στο εξής από τις ογκώδεις δικογραφίες επί ασκουμένων αναιρέσεων

Γεώργιος Σανιδάς


2007

16/2007

Αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν κακοποίηση ανηλίκων που προέρχονται από πληροφορίες του Συλλόγου "Το χαμόγελο του Παιδιού" για συμπεριφορές συγκεκριμένων προσώπων (γονέων-συγγενών) και δημιουργείται κίνδυνος για την σωματική και ψυχική ακεραιότητα των παιδιών

Βασίλειος Μαρκής

15/2007

Προς τους Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Να εκφέρουν τις απόψεις τους σε σχέση με τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην επεξεργασία των πινάκων εκκρεμότητας

Γεώργιος Σανιδάς

14/2007

Με αφορμή έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δίνονται οδηγίες προς τους Εισαγγελείς που παρευρίσκονται σε διαδικασίες κατεδάφισης αυθαιρέτου

Κυρ. Καρούτσος

Pages