Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


2009

06/2009

Διαβιβάζουμε αντίγραφο του 3201/24-9-09 εγγράφου του Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με την καταμέτρηση σταυρών στις Βουλευτικές Εκλογές της 4-10-09

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

05/2009

Σχετικά με την εποπτεία της εργασίας Εισαγγελικών Λειτουργών και την συγκέντρωση στοιχείων (υποβολή καταστάσεων) που υποβάλλονται στην Εισαγγελία Αρείου Πάγου

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

04/2009

Σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3772/2009: χορήγηση άδειας σε κρατουμένους, αυστηροποίηση των ποινικών και άλλων κυρώσεων των υπηκόων τρίτων χωρών που εισέρχονται στη χώρα

Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

03/2009

Οδηγίες για την επίδοση διοριστηρίων εγγράφων προς Δικ. Αντιπροσώπους και μέλη Εφορευτικών Επιτροπών ενόψει των Ευρωεκλογών της 7-6-2009

Γεώργιος Σανιδάς

02/2009

Παραγγέλομεν πιστή εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας για να διασφαλισθεί το αδιάβλητο των εκλογών παραγγέλοντας το ίδιο και στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών περιφερείας των καθώς και να μεριμνήσουν για την έγκαιρη επίδοση των διοριστηρίων εγγράφων (σχετικές οδηγίες επ' αυτών) - Ευρωεκλογές 7-6-2009.

Γεώργιος Σανιδάς

01/2009

Κατά την ενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης είναι επιτρεπτή η χρήση όλων των αποδεικτικών μέσων και η ενέργεια όλων των ανακριτικών πράξεων π.χ. έρευνες και κατασχέσεις, καθώς και η διαβίβαση αιτημάτων δικαστικής συνδρομής

Γεώργιος Σανιδάς

 


2008

14/2008

Να κοινοποιούνται οι αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις που αφορούν υποθέσεις αρχαιοκαπηλίας στην Γενική Δ/νση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομίας του Υπ. Πολιτισμού, για ενημέρωση του αρχείου της

Γ. Παντελής

 

13/2008

Να παρασχεθούν οδηγίες στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών ώσετε να μην καλούνται οι δασοφύλακες στα ποινικά δικαστήρια αλλά να αναγιγνώσκεται η μήνυσή τους ή η κατά την προδικασία ληφθείσα ένορκη κατάθεσή τους, εκτός αν πρόκειται για σοβαρές υποθέσεις (σχ. 63/08 αναφορά Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Δασοφυλάκων ΠΟΔΔΥ)

Γ. Παντελής

12/2008

Δίνονται οδηγίες για την ορθή και πλήρη καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας καταδιωκόμενων

Φώτιος Μακρής

11/2008

Ως προς την κράτηση του συλλαμβανομένου προς εκτέλεση ποινής μετατραπείσης σε χρηματική σε ημέρες και ώρες  που το αρμόδιο γραφείο προς εκκαθάριση είναι κλειστό είναι επαρκείς οι οδηγίες που δίνονται με την 6/07 γνωμ. Α/Εισ. Α.Π. και επίσης δεν πρέπει να εμποδίζεται η εκτέλεση της ποινής δια της εκκαθάρισης υπό την προϋπόθεση ότι οι υπηρεσίες της Εισαγγ. λειτουργούν μη κρινομένης αναγκαίας της συναίνεσης του Εισαγγελέως του εκδόντος την απόφαση δικαστηρίου

Νικόλαος Μαύρος

10/2008

Με αφορμή παράπονα πολιτών σύμφωνα με τα οποία κατά τις εργάσιμες ώρες δεν ευρίσκονται στα γραφεία των Εισαγγελιών Εισαγγελικοί Λειτουργοί υπενθυμίζουμε την 4/06 εγκύκλιό μας με τα καθήκοντα των Εισαγγελικών Λειτουργών

Γεώργιος Σανιδάς

09/2008

Να ικανοποιούνται αμέσως, κατά πάσα δε περίπτωση εντός του απολύτως αναγκαίου χρόνου, τα αιτήματα δικαστικής συνδρομής των ξένων δικαστικών αρχών

Γεώργιος Σανιδάς

08/2008

Επί του 1007/1/498-3-ρκ εγγράφου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή διαταχθείσα μεταγωγή επικίνδυνου κρατουμένου προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον Ανακριτού ορίζεται ο ανακριτής να μπορεί να μεταβαίνει ο ίδιος έξω από την έδρα να διενεργεί ανάκριση και επίσης μπορεί να αναθέσει σ' άλλον ανακριτικό υπάλληλο τις πράξεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναθέσει σ' άλλον ανακριτή

Μιλτιάδης Ανδρειωτέλλης

07/2008

Σε σχέση με την 6/06/5007 εγκύκλιό μας συμπληρώνουμε το τελευταίο σκέλος αυτής περί ποινικών ευθυνών σε άρνηση συμμορφώσεως προς εισαγγελική παραγγελία ότι δεν είναι διαρκές έγκλημα ώστε να δικαιολογείται η αυτόφωρη διαδικασία. Επιβάλλεται η απ' ευθείας συνεννόηση με τον Εισαγγελέα που έδωσε την παραγγελία δηλ. μετά την υποβολή έγκλησης σε Αστυνομικό Τμήμα

Αθανάσιος Κονταξής

06/2008

Υπενθυμίζουμε την 2834/εγκ. 4/02 εγκ. Εισ. Α.Π. για τις ενέργειες που πρέπει να προβαίνουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί όταν γίνονται αποδέκτες καταγγελιών περί κακομεταχειρίσεως ημεδαπών ή αλλοδαπών από κρατικά όργανα.

Γεώργιος Σανιδάς

05/2008

Στην περίπτωση κατά την οποία δήμαρχοι δέχονται δηλώσεις ατόμων του ιδίου φύλου (ομοφυλοφίλων) περί τελέσεως γάμου θα πρέπει να ενεργούν τα νόμιμα τουλάχιστον  του εγκλήματος παραβάσεως καθήκοντος και να παραγγείλουν στους ληξιάρχους να μην καταχωρούν στα βιβλία τις βεβαιώσεις των δημάρχων.

Γεώργιος Σανιδάς

04/2008

Να παρεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για τα αδικήματα της χρήσης αθέμιτων μαγνητοφωνήσεων ή μαγνητοσκοπήσεων, χωρίς διακρίσεις και διαφοροποιήσεις

Βασίλειος Μαρκής

03/2008

Επειδή συμπολίτες μας διαρτύρονται για τοποθέτηση επιγραφών, πινακίδων και αφισών που αποτελούν αιτία τροχαίων ατυχημάτων ζητάμε την εφαρμογή όσων επιτάσσει η σχετικά διάταξη του άρθρου 11 Ν. 2696/1999 και την τιμωρία των παραβατών

Νικόλαος Μαύρος

02/2008

Σχετικά με την εκτέλεση της 106852/07 αποφάσεως του Υπουργού Δ/νης επί υποθέσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (αρμόδια ορίζεται η Δ. Δεμιρτζόγλου)

Γεώργιος Σανιδάς

 

01/2008

1)     Υπενθυμίζουμε την εγκύκλιο 1/02 Εισ. Α.Π. σχετικά με την τύχη των απαραδέκτων ασκουμένων ενδίκων μέσων και την πορεία των δικογραφιών

2)     Τους γνωρίζουμε ποια έγγραφα θα υποβάλλονται στο εξής από τις ογκώδεις δικογραφίες επί ασκουμένων αναιρέσεων

Γεώργιος Σανιδάς


2007

16/2007

Αντιμετώπιση υποθέσεων που αφορούν κακοποίηση ανηλίκων που προέρχονται από πληροφορίες του Συλλόγου "Το χαμόγελο του Παιδιού" για συμπεριφορές συγκεκριμένων προσώπων (γονέων-συγγενών) και δημιουργείται κίνδυνος για την σωματική και ψυχική ακεραιότητα των παιδιών

Βασίλειος Μαρκής

15/2007

Προς τους Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Να εκφέρουν τις απόψεις τους σε σχέση με τις παρατηρούμενες καθυστερήσεις στην επεξεργασία των πινάκων εκκρεμότητας

Γεώργιος Σανιδάς

14/2007

Με αφορμή έγγραφο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης δίνονται οδηγίες προς τους Εισαγγελείς που παρευρίσκονται σε διαδικασίες κατεδάφισης αυθαιρέτου

Κυρ. Καρούτσος

13/2007

Αντιμετώπιση εκτρόπων-βίας-χυδαιολογίας στα γήπεδα από την Αστυνομία

Αναστάσιος Κανελλόπουλος

12/2007

Δικαιοδοσία Εισαγγελικών αρχών στις περιπτώσεις υποβολής στοιχείων από προανακρίσεις που ενεργεί η Εθνική Αρχή Καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Γεώργιος Σανιδάς

11/2007

Υπομιμνήσκουμε τις 3952/03 και 3588/05 παραγγελίες για αποστολή αμετακλήτων καταδικαστικών αποφάσεων - βουλευμάτων κατά μελών του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου

Αθανάσιος Κονταξής

10/2007

Διαβιβάζουμε την ΔΙΑΔΠ-Α/22863/16-10-06 (ΦΕΚ Β 1551/06) κοινή απόφαση του Υφυπουργού ΕΣΔΔΑ και Υπουργού Δικαιοσύνης για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης από 1-12-06 για την απλούστερη και αποτελεσματική δράση της δημόσιας διοίκησης και να εποπτεύουν για την πιστή εκτέλεσή της

Φώτιος Μακρής

 

09/2007

Με αφορμή τις μεγάλες πυρκαϊές σε δάση και δασικές εκτάσεις της χώρας δίνονται οδηγίες για την επίβλέψη των δημοσίων δασών και δασικών εκτάσεων, καθώς και των αναδασωτέων

Γεώργιος Σανιδάς

08/2007

Σχετικά με τα CD με άσεμνο περιεχόμενο που δίνουν οι εφημερίδες δώρο προκειμένου να επιτύχουν αύξηση πώλησης φύλλων τους

Γεώργιος Σανιδάς

07/2007

Σχετικά με χορήγηση αντιγράφων από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Οργανισμούς

Ιωάννης Χρυσός

06/2007

Προς τους Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Να ελέγχουν την τήρηση προγενεστέρων εγκυκλίων που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία και το φαινόμενο της "πειρατείας"

Ανδρέας Ζύγουρας

05/2007

Επειδή παρατηρείται το φαινόμενο κράτησης πολιτών που προσέρχονται στις αστυνομικές αρχές για διεκπεραίωση υποθέσεών τους (έκδοση ταυτότητας-διαβατηρίου κλπ) βάσει διωκτικών εγγράφων (αποφάσεις - εντάλματα κλπ) και εκ των υστέρων να επιβεβαιώνεται ότι οι ποινές έχουν εκτιθεί, θα πρέπει οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί να γνωστοποιούν στις αστυνομικές αρχές την έκτιση της ποινής ώστε να παύσει η ισχύς των καταδικαστικών αποφάσεων - ενταλμάτων κλπ

Γεώργιος Σανιδάς

04/2007

Διαβιβάζουμε αντίγραφο Αναφοράς Γενικού Αστ. Διευθ. Αττικής και συστήνεται στους επιφορτιμένους με κλητεύσεις δικ. υπαλλήλους ν' αναγράφουν σ' αυτές τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των κλητευομένων και για τους αστυνομικούς υπαλλήλους την αστυνομική υπηρεσία στην οποία υπηρετούν

Φώτιος Μακρής

03/2007

Διάταξη 15§3 Ν. 3472/06 περί επιταγής "Η ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από έγκληση του κομιστή της επιταγής που δεν πληρώθηκε"

Αθανάσιος Κονταξής

02/2007

Παρέχονται οδηγίες για την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του νόμου για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

Στέλιος Γκρόζος

01/2007

Διαβιβάζεται αντίγραφο της από 26-10-06 (υπόθεση C-65/05) αποφάσεως Δικαστηρίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών παιγνίων σε κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο εκτός καζίνων

Στέλιος Γκρόζος


2006

06/2006

Χορήγηση αντιγράφων από Δημόσιες υπηρεσίες (πιστοποιητικά μεταδημότευσης)

Αθανάσιος Κονταξής

 

05/2006

Προς τους κ. Εισαγγελείς Εφετών Κράτους

Να ελέγχουν την τήρηση προγενεστέρων εγκυκλίων που αφορούν στην πνευματική ιδιοκτησία και το φαινόμενο της "πειρατείας"

Βασίλειος Μαρκής

04/2006

Οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί να κατοικούν στην έδρα όπου υπηρετούν, να μην απομακρύνονται από την έδρα τους κατά τις εργάσιμες ημέρες και θα πρέπει να ορίζεται Εισαγγελέας υπηρεσίας μετά τη λήξη του ωραρίου κλπ

Γεώργιος Σανιδάς

03/2006

Για τα καταστήματα ή εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, κέντρα αναψυχής κλπ που λειτουργούν χωρίς άδεια κα δεν πληρούν  τις νόμιμες προϋποθέσεις με κίνδυνο της σωματικής υγείας πολιτών, να συλλαμβάνονται και να παραπέπονται στην αυτόφωρη διαδικασία, να εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 67 Π.Κ. και να ζητείται η σφράγιση των καταστημάτων

Γεώργιος Σανιδάς

02/2006

Προς τους Διευθύνοντες Εισαγελίες Εφετών Χώρας

Να μας γνωρίσουν μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου 2006 σοβαρές υποθέσεις εμπορίας ναρκωτικών, υποθέσεις Ν. 1608/50 κλπ καθώς και να μας γνωρίζουν το πρώτο δεκαήμερο μηνών Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου εκάστου έτους εάν αναβάλλεται η εκδίκαση των προηγουμένων υποθέσεων, αυτές που θα εισάγονται στην ανάκριση κλπ

Γεώργιος Σανιδάς

01/2006

Δίνονται ειδικότερες οδηγίες για την επιτάχυνση απονομής της δικαιοσύνης (ποινικής) και για την εμπέδωση στους πολίτες του περί του δικαίου συναίσθημα

Γεώργιος Σανιδάς


2005

08/2005

Οι Εισαγγελικές παραγγελίες προς Σώμα Ελεγκτών - Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, που έχουν έρεισμα τη διάταξη άρθρ. 7§2 Ν. 3074/02, να αφορούν μόνο σοβαρές υποθέσεις κ εφ' όσον αυτές υπάγονται στην αρμοδιότητα του Σώματος

Βασίλειος Μαρκής

 

07/2005

Σχετικά με εφαρμογή διατάξεων άρθρου 31 και 32 Ν. 3346/05 (αρχειοθέτηση δικογραφιών)

Βασίλειος Μαρκής

06/2005

Σχετικά με τον ακριβή καθορισμό της πράξεως δια την οποίαν ο κατηγορούμενος κατηγορείται να αναγράφεται εις το κλητήριον θέσπισμα, προκειμένου ο κατηγορούμενος να λάβει σαφή και λεπτομερή γνώσιν της αποδιδομένης εις αυτόν κατηγορίας

Ανδρέας Ζύγουρας

05/2005

Σχετικά με την εξακρίβωση και αναγραφή στις δικαστικές εκθέσεις των πλήρων στοιχείων ταυτότητας των διαδίκων και των μαρτύρων, καθώς και των αριθμών ΔΑΤ και ΑΦΜ

Φώτιος Μακρής

04/2005

Σχετικά με την έγκαιρη χορήγηση πιστοποιητικών στους πολίτες από τους υποθηκοφύλακες, ώστε να εξαλειφθεί το φαινόμενο της υπερβολικής καθυστέρησης στη χορήγησή τους

Φώτιος Μακρής

03/2005

Μετά την ισχύ του Ν. 3346/17-6-05 κατά την εφαρμογή των διατάξεων άρθρων 31 και 32, όσον αφορά το άρθρο 31 οι δικογραφίες που εκκρεμούν στο ακροατήριο πριν την 17-6-05 θα πρέπει να τεθούν στο αρχείο με πράξη Εισαγγελέα ή δημοσίου κατηγόρου. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις του άρθρου 32

Βασίλειος Μαρκής

02/2005

Απαγορεύεται η απεργία με οποιαδήποτε μορφή στους δικαστικούς λειτουργούς

Δημήτριος Λινός

01/2005

Επί παραγγελίας του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, δεν ενδείκνυται η κατάσχεση ή δήμευση οχήματος επί αδικημάτων της οδήγησης με ταχύτητα υπερβαίνουσα τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ή υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών

Δημήτριος Λινός

Σελίδες