Είστε εδώ

Εγκύκλιοι


2018

4/2018

Γενικές Οδηγίες - Ζητήματα καθιέρωσης ενιαίας εισαγγελικής πρακτικής

                Δημήτριος  Παπαγεωργίου

3/2018

Γενικές Οδηγίες Εισαγγελέων Εφετών - Άσκηση εποπτείας από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

 

                             Δημήτριος Παπαγεωργίου

 

2α/2018

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 2/8715α/21-8-2018 εγκυκλίου με θέμα "Συλλογή στατιστικών στοιχείων ανά τετράμηνο για την πορεία εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν τη δίωξη κακουργημάτων διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

                             Ξένη Δημητρίου - Βασιλοπούλου

2/2018

Συλλογή στατιστικών στοιχείων ανά τετράμηνο για την πορεία εκκρεμών υποθέσεων που αφορούν τη δίωξη κακουργημάτων διαφθοράς, οικονομικού εγκλήματος και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

                                     Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου

1/2018

Εμπορία Ανθρώπων (trafficking in Human Beings) και παράνομη διακίνηση μεταναστών

                              Κωνσταντίνος Παρασκευαΐδης


2017

5/2017

Υπενθύμιση της εγκυκλίου 8/29-7-2008 (με αρ. πρωτ. 3006/2008) του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Μιλτιάδη Ανδρειωτέλλη

                                                Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου

4/2017

                      "Παράνομος στοιχηματισμός και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων χωρίς άδεια"

                                                Χαράλαμπος Βουρλιώτης

 

 

3/2017

                     "Οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση προσβολών κατά του περιβάλλοντος"

                                                      Βασίλειος Πλιώτας

2/2017

                       "Μεταγωγή κρατουμένων για δικονομικούς λόγους"

                                           Βασίλειος Πλιώτας

1/2017

" Περιοδική υποβολή στοιχείων αναφορικά με τις υποθέσεις Οικονομικού

εγκλήματος (Φοροδιαφυγής) και Εγκλημάτων Διαφθοράς"

 

Δημήτριος Παπαγεωργίου


2016

4/2016

"Περί δημοσιοποίησης στοιχείων ταυτότητας διωκομένων προσώπων κατ' άρθρο 2 περ.β΄του Ν.2472/97".

                                                  Γεώργιος Μπόμπολης

 

3α/2016

                  Τροποποίηση της υπ' αρ. 3/2016 εγκυκλίου μας

                                 Αθανάσιος Κατσιρώδης

3/2016

    Εγκύκλιος προς του Εισαγγελείς Εφετών της χώρας και δι΄αυτών στους

    Εισαγγελείς Πρωτοδικών της περιφερείας τους.

"Eνημέρωση πειθαρχικών Προϊσταμένων"

 

Αθανάσιος Κατσιρώδης

2/2016

Εγκύκλιος προς τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας με θέμα:

"Διευκρινιστικές οδηγίες ως προς την εφαρμογή της αριθμ. 1/2016 εγκυκλίου μας".

 

Ευτέρπη Κουτζαμάνη

 

1/2016

Εγκύκλιος προς τους Εισαγγελείς Εφετών της Χώρας με θέμα την παροχή οδηγιών στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών για την ενιαία ερμηνευτική προσέγγιση και εφαρμογή των άρθρων 72 και 75 του Σωφρονιστικού Κώδικα (Ν. 2776/1999)

                                              Ευτέρπη Κουτζαμάνη


2015

3/2015

Προς τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Εφετών Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Λαρίσης, Πατρών, Ναυπλίου, Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας και δι'αυτών και προς τους Διευθύνοντες τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών της περιφέρειάς τους.

                                                       Ευτέρπη Κουτζαμάνη

 

2/2015

Παροχή οδηγιών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών κατά την ανάθεση παραγγελιών στην Γ.Δ.Δ.Ε. που αφορούν την διενέργεια διαχειριστικών ελέγχων

                                            Νικόλαος Παντελής

1/2015

Προς τους Εισαγγελείς Εφετών Χώρας και δι'αυτών στους Εισαγγελείς Πρωτοδικών Περιφέρειάς τους.

                                           Χαράλαμπος Βουρλιώτης

 

 


2014

5/2014

Περί απαγορεύσεως καπνίσματος

 

                                 Ευτέρπη Κουτζαμάνη

4/2014

Εγκύκλιος για την προστασία ζώων από εκμετάλλευση ή χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό.Ζητείται να εφαρμόζονται τα άρθρα 16,1,20 του Ν.4039/12 . Παραγγελία για άμεση εξέταση των καταγγελιών και εφαρμογή αυτοφώρου για το έγκλημα της παράβασης των διατάξεων του άρθρου 16.

                                         Ευτέρπη Κουτζαμάνη

3/2014

Σε συνέχεια της 26/16-9-14 Πράξη της Εισαγγελέως του Α.Π. παραγγέλλουν οι μηνύσεις κλπ να καταχωρούνται αμέσως με ευθύνη του Διευθύνοντος τη Γραμματεία υπαλλήλους θα χρεώνονται αμελλητί. Ομοίως η καταχώρηση διατάξεων, προτάσεων θα γίνεται μόνο με παράδοση στο γραμματέα. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί είναι υποχρεωμένοι να συντάσσουν πλήρες κατηγορητήριο. Υπενθυμίζουν την 4/20-9-2006 εγκύκλιο του Εισαγγελέα Α.Π. Να υποβάλλονται μετά από κάθε δικάσιμο αναφορές των Εισαγγελέων για τις υποθέσεις που εισήχθησαν , εκδικάστηκαν και αναβλήθηκαν και να τα στέλνουν με FAX.

                                           Χαράλαμπος Βουρλιώτης

2/2014

Οδηγίες για την εφαρμογή της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας

                                           Νικόλαος Παντελής

1/2014

Σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων απο τα αρμόδια όργανα στους χώρους ψυχαγωγικών παιδειών (λούνα παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκων) . Εφόσον πρόκειται περί αυτοφώρων πλημμελημάτων να ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου.

                                             Ευτέρπη Κουτζαμάνη


2013

11/2013

Σχετικά με τη συλλογή και αποστολή στοιχείων ανά τρίμηνο για τις ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν για παραβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν.4022/11

                                       Νικόλαος Παντελής

10/2013

Σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 8§4 του Ν. 4198/11-10-13

                                       Ευτέρπη Κουτζαμάνη

09/2013

Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, επ' ευκαιρία της αναλήψεως των καθηκόντων της, απευθύνει ευχές για την καινούρια δικαστική χρονιά και αναφέρεται στα καθήκοντα των εισαγγελικών λειτουργών.

                                       Ευτέρπη Κουτζαμάνη

08/2013

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, Συνεργασία Εισαγγελικών, Ελεγκτικών και Αστυνομικών Αρχών

                                  Εμμανουήλ-Ρούσσος Παπαδάκης

07/2013

Υπενθύμιση για πιστή εφαρμογή της υπ’ αρ. 9/07 Εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, σχετικά με την επίβλεψη των δημοσίων δασών  και δασικών εκτάσεων καθώς και των αναδασωτέων προς πρόληψη πρόκλησης πυρκαγιών

                                       Δημήτριος Δασούλας

06/2013

Ποινική προστασία από την ηχορύπανση και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς

                                       Δημήτριος Δασούλας

05/2013

Ποινική προστασία του περιβάλλοντος και σχετικές οδηγίες προς τους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς

                                       Δημήτριος Δασούλας

04/2013

Aποζημίωση θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση

                          Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

03/2013

Σχετικά με την κακομεταχείριση ημεδαπών ή αλλοδαπών

                               Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

02/2013

Οδηγίες στους κ.κ. Εισαγγελείς Πρωτοδικών για την αναγκαιότητα ή μη παραγγελιών για τη διενέργεια έκτακτων διαχειριστικών ελέγχων από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε)

                                       Νικόλαος Παντελής

01/2013

Αποσαφήνιση ζητημάτων που έχουν εγερθεί από την εφαρμογή του Ν. 4039/2012

                                       Ρούσσος-Εμμανουήλ Παπαδάκης


2012

07/2012

Γνωστοποίηση πληροφοριών από τις ΔΟΥ σχετικά με την περιουσιακή κατάσταση των υπόχρεων προς διατροφή προσώπων.

                                       Γεώργιος Παντελής

06/2012

Ενημέρωση Υπουργείου Οικονομικών για τα αδικήματα φοροδιαφυγής.

                                       Νικόλαος Παντελής

05/2012

Επιβολή ποινών λιπομαρτυρίας σε υπαλλήλους Δ.Ο.Υ.

                                       Νικόλαος Παντελής

04/2012

Άρση βουλευτικής ασυλίας σε περίπτωση κακουργηματικών πράξεων.

                                       Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

03/2012

"Λειτουργία Εθνικού Κέντρου Αλληλεγγύης" - σύσταση "Εθνικής Γραμμής Προστασίας" - συντονισμός και δράση με αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές και Ομάδες Προστασίας Ανηλίκων, για την άμεση κοινωνική προστασία των σε κίνδυνο ευρισκομένων ανηλίκων.

                                       Γεώργιος Μπόμπολης

02/2012

Τροποποίηση του άρθρου 17 Ν. 1756/88 σχετικά με τους Κανονισμούς Εσωτερικής υπηρεσίας των δικαστηρίων.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2012

Σχετικά με τις καταλήψεις χώρων στους οποίους στεγάζονται και λειτουργούν υπηρεσίες του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή χώρων των Α.Ε.Ι.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες


2011

03/2011

Συμπληρωματική της 2/2011

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων  Τέντες

02/2011

Προς τους Εισαγγελείς της Χώρας, υποβολή πινάκων σύμφωνα με την 2900/11/11-9-1992 εγκύκλιο.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2011

Δίνονται οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσπαθειών των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και Εφετών για τη δίωξη της φοροδιαφυγής

                                       Νικόλαος Παντελής


2010

05/2010

Κοινοποίηση προς ενημέρωση της 1272/2010 Ποινικής απόφασης Αρείου Πάγου.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

04/2010

Δίνονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 282 παρ. 3 Κ.Π.Δ. (προσωρινή κράτηση).

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

03/2010

Διαβίβαση εγγράφου του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

02/2010

Εκκρεμείς υποθέσεις σε βάρος υπαλλήλων για εγκλήματα περί την υπηρεσία.

                                       Ιωάννης - Σπυρίδων Τέντες

01/2010

Οι καταγγελίες παράβασης καθήκοντος αστυνομικών στην προανάκριση υπόπτων δεν πρέπει να ερευνώνται από αστυνομικούς του ιδίου τμήματος.

                                       Αθανάσιος Κατσιρώδης


2009

11/2009

Απευθύνονται ευχές για το 2010 και επισημαίνεται ότι η παρουσία των εισαγγελικών λειτουργών που διευθύνουν Εισαγγελίες είναι απαραίτητη στις υπηρεσίες και το φαινόμενο της αναπληρώσεώς τους είναι είναι ασυμβίβαστο με τα υπηρεσιακά καθήκοντα

Ιωάννης-Σπυρίδων Τέντες

Σελίδες