Είστε εδώ

Τετ, 02/05/2018 - 10:15

Στις 26 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης συνέδριο με τίτλο «Δημοκρατία και Διαφθορά». Το συνέδριο διοργανώθηκε από τη Μονάδα Έρευνας «Ευρωπαϊκές Πολιτικές και Δημοκρατία» του Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης.

        Εκτός από την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, το συνέδριο παρακολούθησαν, ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας, η Πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κα Ανδρονίκη Θεοτοκάτου καθώς και πλήθος Εισαγγελέων, Δικαστών,  διακεκριμένων ακαδημαϊκών αλλά και επικεφαλής ανώτατων ελεγκτικών σωμάτων. Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και τοποθετήθηκε με εισήγησή της επί του θέματος του συνεδρίου, το οποίο είχε ως στόχο την ανάδειξη και διερεύνηση των θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων σχετικά με το φαινόμενο της διαφθοράς και των ειδικότερων τρόπων με τους οποίους αυτοί επηρεάζουν τη λειτουργία του δημοκρατικού συστήματος.  

Παρ, 02/02/2018 - 12:07

Στρογγυλή Τράπεζα για την Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση για Ασυνόδευτους Ανηλίκους

Πέμ, 08/03/2018 - 08:57

Υπολογίζεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου 2017, 3.350 ασυνόδευτα παιδιά (Α.Π.) βρίσκονταν στην Ελλάδα. Οι ξενώνες μεσαίου μεγέθους (κατά μέσο όρο 25-30 Α.Π. ανά ξενώνα) είναι μέχρι στιγμής το κυρίαρχο μοντέλο φροντίδας για τα Α.Π. στην Ελλάδα. Παρότι η δυναμικότητα των ξενώνων σε εθνικό επίπεδο σχεδόν τριπλασιάστηκε σε λιγότερο από ένα χρόνο (από 423 διαθέσιμες θέσεις τον Μάρτιο του 2016 σε 1.101 θέσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου του 2017), παρέχουν φροντίδα σε λιγότερο από το 33% των Α.Π., ενώ  2.290 Ασυνόδευτα και Αποχωρισμένα (Separated) από την οικογένειά τους παιδιά αναμένουν να τοποθετηθούν σε δομή φιλοξενίας. Την ίδια στιγμή Α.Π. εξακολουθούν να φθάνουν στα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα.

 Ενώ ο προγραμματισμός για επιπλέον ξενώνες φιλοξενίας βρίσκεται σε εξέλιξη για την κάλυψη της επείγουσας ανάγκης περίθαλψης και προστασίας, οι ξενώνες δεν πρέπει να αποτελούν τη μοναδική δυνατότητα φροντίδας των ασυνόδευτων παιδιών, ιδίως για τα μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία ενδέχεται να έχουν διαφορετικές ανάγκες και να επωφελούνται από πιο ανεξάρτητα μοντέλα φροντίδας καθώς πλησιάζουν στην ενηλικίωση. Συνεπώς, υπάρχει αυξανόμενη συναίνεση για την ανάγκη εξασφάλισης εναλλακτικών μορφών φροντίδας (πέραν της ιδρυματικής) οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες στις διαφορετικές ικανότητες, ηλικίες και ατομικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών. Μια τέτοια προσέγγιση έχει στόχο το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και παράλληλα ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΗΕ για την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών (2009) καθώς και άλλα παγκόσμια και Ευρωπαϊκά πρότυπα.

 Η «Υποστηριζόμενη Ανεξάρτητη Διαβίωση» (ΥΑΔ) είναι ένα τέτοιο πρότυπο φροντίδας για ασυνόδευτα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας παρέχοντάς τους στέγη, επίβλεψη, πρόσβαση σε υπηρεσίες προστασίας. Το πρότυπο αυτό φροντίδας επιτρέπει στα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες διαβίωσης και ικανότητες βιοπορισμού με σκοπό την ομαλή μετάβαση τους στην ενηλικίωση. Αυτή η μορφή φροντίδας εφαρμόζεται σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ολλανδίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Ιταλίας, Αυστρίας, Γερμανίας και Ηνωμένου Βασιλείου και είναι κατάλληλη για μεγαλύτερους εφήβους με υψηλότερο επίπεδο προσωπικής επάρκειας. Έχει επίσης αποδειχθεί ότι είναι περισσότερο αποτελεσματική από άποψη κόστους και πιο βιώσιμη από την ιδρυματική φροντίδα. Στην Ελλάδα, μοντέλα εναλλακτικής φροντίδας συμπεριλαμβάνουν πιλοτικά προγράμματα αναδοχής, ειδικά για παιδιά μικρότερης ηλικίας, και προγράμματα ανεξάρτητης διαβίωσης για νέους από 18 έως 24 χρόνων, συμπεριλαμβανομένων των Α.Π. που ενηλικιώνονται κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε δομές ιδρυματικής φροντίδας, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες.

  Σχετικός σχεδιασμός και έρευνα είναι σε εξέλιξη για την δημιουργία ενός πλαισίου υλοποίησης προγραμμάτων υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης για μεγαλύτερα Α.Π. στην Ελλάδα.

 Η σημερινή Στρογγυλή Τράπεζα διοργανώνεται με στόχο την στήριξη αυτής της προσπάθειας και για να καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή σχετικής εμπειρίας και καλής πρακτικής στην Ελλάδας και άλλες χώρες της ΕΕ. Η Στρογγυλή Τράπεζα θα φέρει σε επαφή αρμόδιες Κυβερνητικές Αρχές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, φορείς για την προστασία των παιδιών στην Ελλάδα, καθώς και εξειδικευμένους επαγγελματίες με εμπειρία στη διαχείριση ΥΑΔ σε επιλεγμένες χώρες της ΕΕ (Ιταλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο).

 

Πέμ, 18/01/2018 - 09:32

       O Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κ. Βασίλειος Πέππας και η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κα Ξένη Δημητρίου - Βασιλόπουλου υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας πενταετούς (5) ισχύος με τους Καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ.κ. Δημήτριο Βασιλείου και Νικόλαο Ηρειώτη, οι οποίοι εκπροσώπησαν τα Εργαστήρια "Τραπεζικής" και "Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής", αντίστοιχα. Η τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας του Αρείου Πάγου, της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου και των Εργαστηρίων "Τραπεζικής" και "Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έλαβε χώρα την Τρίτη 16 Ιανουαρίου τ.ε. στο γραφείο του Προέδρου του Αρείου Πάγου.

        Βασικό αντικείμενο του συγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός πλαισίου συνεργασίας, στόχων και σύνδεσης των Εργαστηρίων "Τραπεζικής" και "Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής" του ΕΚΠΑ με τον Άρειο Πάγο και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η ανάπτυξη πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού τα Μέρη, καθώς και η ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της δικαιοσύνης με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

        Τα πεδία συνεργασίας επικεντρώνονται σε τρεις τομείς:

α) της εκπαίδευσης, β) της έρευνας και των ερευνητικών υποδομών και γ) λοιπών δράσεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ως προς τον τομέα της εκπαίδευσης προβλέπεται η δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα, η συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακών μαθημάτων. Ως προς τον τομέα της έρευνας και των ερευνητικών υποδομών προβλέπεται η συνεργασία εργαστηρίων και η από κοινού αξιοποίησή τους ενώ ως προς τον τομέα των λοιπών δράσεων προβλέπεται η συγκρότηση κοινών επιστημονικών -συμβουλευτικών επιτροπών για τη διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος καθώς και κοινές εκδόσεις τραπεζικού,  νομικού και λοιπού περιεχομένου.

        Για την υλοποίηση όλων των ανωτέρω θα αξιοποιηθεί το ακαδημαϊκό - ερευνητικό δυναμικό, οι δομές και οι υποδομές των Εργαστηρίων ¨Τραπεζικής" και " Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής" του ΕΚΠΑ καθώς και η εμπειρία των δικαστικών λειτουργών του Αρείου Πάγου και της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου.

        Το εν λόγω Μνημόνιο Συνεργασίας θα τεθεί σε εφαρμογή στις αρχές Φεβρουαρίου τ.ε., οπότε και θα ξεκινήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών σε τραπεζικά και χρηματοοικονομικά θέματα. Στο προαναφερόμενο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με τίτλο "JudicialEducationProgrammeInBankingandFinance" θα συμμετάσχουν είκοσι (20) εισαγγελείς και είκοσι (20) δικαστές, ενώ τα μαθήματα, που θα πραγματοποιούνται στον Άρειο Πάγου, θα διαρκέσουν πέντε (5) μήνες. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε δικαστές και εισαγγελείς, οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στα τραπεζικά και χρηματοοικονομικά ζητήματα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πληρέστερων συνθηκών απονομής της Δικαιοσύνης.  

 

 

       

Τρί, 09/01/2018 - 14:17

Εσπερίδα, που διοργάνωσε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με θέμα: "Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε." και εισηγητή τον κ. Ηλία Κωνσταντακόπουλο, Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Σύμβουλο Δικαιοσύνης στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ε.Ε., Αμφιθέατρο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (Δ.Ε.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας
Τρί, 09/01/2018 - 14:15

Συμμετοχή στο 1ο Ετήσιο Συνέδριο, που διοργάνωσε το Ν.Π.Ι.Δ. "ΕΠΑΝΟΔΟΣ", με θέμα: "ΕΠΑΝΟΔΟΣ: Η πορεία προς την κοινωνική επανένταξη", Ομιλία- στην 1η Συνεδρία με θεματική "Η κοινωνική επανένταξη ως συστατικό στοιχείο της σωφρονιστικής πολιτικής" - με τίτλο: "Η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου και η συμβολή της στην κοινωνική επανένταξη", Αμφιθέατρο "Κοσμάς Ψυχοπαίδης" Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).
Δευ, 08/01/2018 - 10:22

Συμμετοχή σε τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο είκοσι πέντε (24) εισαγγελικών λειτουργών, με θέμα "Εκπαίδευση στα Εγκλήματα Μίσους για Εισαγγελείς", το οποίο διοργανώθηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (OSCEOfficeforDemocraticInstitutionsandHumanRights - ODIHR), Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών
Δευ, 20/11/2017 - 14:02

Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στην Ημερίδα, που διοργάνωσε το Σωματείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης "HELP- ΒΟΗΘΕΙΑ για το παιδί και τον έφηβο" με θέμα: "Αιτίες και συνέπειες εμπλοκής ανηλίκων στην παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Βιωματικές αφηγήσεις πρώην κρατουμένων. Η εμπειρία της επανένταξης",  Αίθουσα θεάτρου του "Ρουσέλλειου Δημοτικού Θεάτρου Μυτιλήνης" στις 18-11-2017.
Δευ, 20/11/2017 - 13:51

Εγκαίνια Κέντρου Θεραπείας Τραύματος "Ιωάννης Κούσιος" και Συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στη Διεθνή Διημερίδα με θέμα: "Σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών: συμβολή στη συλλογική - μεθοδική -εξειδικευμένη αντιμετώπιση", Βέροια στις 1-2/11/2017.
Δευ, 20/11/2017 - 13:53

Συνέδριο που διοργανώθηκε από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας με τίτλο: "Προστασία Ανηλίκων - Προοπτικές", συμμετοχή της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου στο Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα: "Σύγχρονα Θέματα Προστασίας Ανηλίκων: Νομοθετικό Πλαίσιο-Δράσεις-Στόχοι & Προκλήσεις, Αμφιθέατρο Περιφερειακής Ενότητας, Χαλκίδα στις 9-11-2017.

Σελίδες